Tilrettelægger trækker sig fra omstridt radiodokumentar

DR P1 sendte torsdag en ny version af det omstridte program ’Løgnen om Operation Bøllebank’. Umiddelbart inden valgte tilrettelæggeren at trække sig fra bylinen, fordi han ikke kan stå inde for indholdet. DR mener, det nye program er "i balance".

Det var lidt af en heltehistorie, der blev udfordret, da P1 i januar 2017 sendte udsendelsen ’Løgnen om Operation Bøllebank’. Den berømte træfning mellem danske FN-tropper og serbisk militær under den jugoslaviske borgerkrig i 1994 fik i programmet et noget andet skær, da tidligere soldater rettede kritik af to officerers ledelse under hændelsen.

Begge officerer klagede imidlertid over udsendelsen, og de fik medhold på flere punkter af DR's lytter- og seerredaktør, Jesper Termansen, eksempelvis i forhold til en påstand om, at en af officererne havde et alkoholproblem, og i forhold til brugen af ordet ’Løgn’ i programmets titel.

Programmet blev efterfølgende trukket tilbage, men torsdag kl. 13.00 sendte P1 programmet ’Operation Bøllebank – kampen om sandheden’, der bygger på research og optagelser fra det tidligere program.

Tilrettelæggeren trak sig

Programmets oprindelige tilrettelægger, Kasper Søegaard, er imidlertid så utilfreds med det nye program, som han understreger, han ikke har været direkte involveret i at lave, at han trækker sig fra programmets byline.

”Udsendelsen har passager, hvor kilder dokumenterbart ikke taler sandt. Der er udeladt væsentlige kildeudsagn og en væsentlig ekspert, der optræder forklaringer og påstande, selv om jeg har gjort opmærksom på, at de ikke holder vand,” forklarer Kasper Søegaard.

Han mener, at DR har ”kastreret historien”, fordi hovedvinklen – at der skete et ledelsessvigt – nu ikke dokumenteres klart, men fremstår som påstand mod påstand.

”Jeg tror, man er bange for yderligere klager,” siger han.

Kun på sidelinjen

Han har efter eget udsagn ”været med på sidelinjen” i forhold til det nye program, som han har haft mulighed for at lytte igennem, inden det blev sendt. På baggrund af klagesagerne var det blevet besluttet, at han ikke selv skulle stå for den nye udsendelse, da han ville fremstå som en part i sagen. Den beslutning mener Kasper Søegaard var forkert.

”Som journalist tager man altid part i en sag – den svages part. Og den svage er ikke en landskendt oberst. De svage er nogle soldater, som ikke er medievante, men som beslutter at fortælle deres historier. Det er det, der er journalistisk interessant,” siger han.

Kasper Søegaard mener ikke, fejlene var så alvorlige, som de blev beskrevet.

”Jeg er slet ikke enig i Termansens vurderinger og redegørelse. Men vi var nødt til at acceptere beslutningerne, der blev taget,” siger Kasper Søegaard.

Tror du, det her får betydning for dig og dit samarbejde med DR?

”Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg har et glimrende samarbejde med DR. Men det er vigtigere for mig at kunne se mine kilder i øjnene, end at jeg har fremtidige samarbejdsmuligheder i DR.”

DR: Program i balance

Det er Judith Skriver, der er redaktionschef på P1 for udsendelsen. Det ryster hende ikke, at Kasper Søegaard trækker sig fra bylinen, da der reelt er tale om et nyt program.

”Det er klart, det er hans historie, vi har brugt som en vigtig del af det nye program. Men det er ikke en historie om bøllebank, det er en metafortælling – kampen om sandheden, hvor to parter står med lige høj stemme og beskylder modparten for at tale usandt. Der var fejl i det første program – det ansvar tog vi på os – men nu er nuancerne kommet frem i det nye program,” siger Judith Skriver.

Kasper Søegaard synes, det nye program svigter hans kilder – den svage part – ved at lade deres fortælling stå som påstånde?

”Det er jeg helt uenig i. Det her program er lagt frem i en balance. Begge parter beskylder den anden part for at være utroværdig, og noget af det er umuligt at påvise efter så mange år, selv om vi bestemt har brugt kræfter på det.”

Ligger I under for frygten for flere klager?

”Nej. Vi vil helst undgå klager, og vi ligger under for DR’s programetik. Men selvfølgelig er vi ikke bange for at lave kritisk journalistik,” siger Judith Skriver.

Hun er heller ikke enig med Søegaard i, at lytter- og seerredaktørens redegørelse var forkert.

”Termansen havde ret i, at der var nogle ting, vi var nødt til at rette. Det er super ærgerligt, for det tager fokus væk. Derfor er det også vigtigt, at vi fortæller den nye del af historien med den balance, der hører til, fordi det er en meget væsentlig historie, der har haft betydning for dansk udenrigs- og forsvarspolitik.”

1 Kommentar

Søren Hansen
14. SEPTEMBER 2017
Uhyggeligt afslørende citat
Uhyggeligt afslørende citat her fra Journalistisk Venstreparti:

"Som journalist tager man altid part i en sag – den svages part. Og den svage er ikke en landskendt oberst."

Bare ærgerligt så, hvis man er oberst! Eller måske blot en flertals-dansker (hvid, hetero osv), der ønsker at bevare et genkendeligt Danmark for sine børnebørn.

Desværre! I journalistisk venstrepartis optik er vi ikke "svage" nok. Så redaktionerne skruer op for multikulti-løgnen. Og kalder det "konstruktiv journalistik".