Tillidsrepræsentant: »Vi er overraskede og kede af det«

Dansk Journalistforbund vil spare hver fjerde udgivelse af fagbladet Journalisten væk. Journalistens tillidsrepræsentant forstår besparelsen, men er skuffet - også på medlemmernes vegne.

Dansk Journalistforbund vil spare hver fjerde udgivelse af fagbladet Journalisten væk. Journalistens tillidsrepræsentant forstår besparelsen, men er skuffet – også på medlemmernes vegne.

Når Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund (DJ) i denne uge skal diskutere forbundets økonomi, skal forbundets kommunikationsstrategi også snakkes igennem – deriblandt fagbladet Journalistens budget. DJ's ledelse lægger op til at spare fem udgivelser væk, men til gengæld styrke Journalisten.dk. Planerne giver panderynker på Journalistens redaktion.

»Det kom bag på os, at der bliver lagt op til så stor en besparelse. Der er kommet som en overraskelse blandt medarbejderne. Samtidig er vi også kede af det – det er ikke noget, vi ønsker,« siger tillidsrepræsentant Emil Ellesøe Ditzel til Journalisten.dk.

Fagbladet Journalisten er en af de største poster i DJ's budget. Ledelsen i forbundet ønsker at skære de årlige udgivelser ned fra tyve til femten. Nogle af de sparede penge skal bruges til at udvikle indhold til nye platforme – tablets og smarpthones. I alt håber DJ at kunne spare 400.000 kroner på at skære i Journalisten.

»Vi har meget stor forståelse for, at forbundet skal spare, og Journalisten også må stå for på det punkt. Vi mener bare, at fem udgivelser er for meget at spare væk, og synes det ville være bedre at skære to eller tre udgivelser. Vi mener også, at hvis vi var taget med på råd tidligere i processen, kunne vi være kommet op med andre måder at finde de penge på. Vi har for eksempel på fornemmelsen, at der er penge at hente i øget abonnementssalg til folk, der ikke er medlem af forbundet,« siger Emil Ellesøe Ditzel.

»Worst-case er, at der bliver beskåret i bemandingen, men det er der heldigvis ikke lagt op til i denne besparelse, det er vi selvfølgelig glade for. Og vi regner selvfølgelig med, at når de siger der ikke skal spares på bemandingen, så gælder det også i fremtiden.«

Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge sagde i sidste uge til Journalisten.dk, at nedskæringen kan give bedre journalistik, da redaktionen får mere tid til hver udgivelse af bladet. Samtidig vil medlemmerne føle, at de får mere journalistik, da en stor del af arbejdskraften bliver flyttet fra magasinet over på Journalisten.dk. Den vurdering er Emil Ellesøe Ditzel ikke helt enig i.

»Denne besparelse er først og fremmest et problem for medlemmerne af Dansk Journalistforbund. Læserundersøgelser viser, at der er flere medlemmer, der læser print, og der er mere tilfreds blandt læserne på print end på web. Det viser at medlemmerne foretrækker de historier, vi kan fortælle på print. Den slags magasinhistorier er svære at overføre direkte til web, både grafisk, journalistisk og illustrativt,« siger han.

Også kommunikationsbladet Magasin K skal holde for i besparelserne. Hvis det står til DJ's ledelse bliver bladet helt lukket ned og erstattet af et elekronisk nyhedsbrev, der skal udgives af DJ's kommunikationsafdeling.

Hovedbestyrelsen i DJ mødes torsdag og fredag, og mødet vil blive dækket her på Journalisten.dk. Men redaktør Øjvind Hesselager har hentet en freelancer ind til at dække Dansk Journalistforbunds drøftelser.

»For at beskytte medarbejderne på Journalisten om mistanke om inhabilitet har jeg besluttet at Journalistens faste stab ikke dækker punktet på hovedbestyrelsens møde om Journalisten. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at journalisternes professionalisme er så stor, at de sagtens kunne håndtere dækningen, men diskussionen kan opstå, og det ønsker jeg ikke,« siger Øjvind Hesselager til Journalisten.dk.

5 Kommentarer

Lars Lindskov
16. NOVEMBER 2011
Re: Tillidsrepræsentant: »Vi er overraskede og kede af det«

Kære Signe

 

Tak for et dejligt varmt indlæg. Muligvis skyldes min lidt anderledes holdning, at jeg er nogle måneder ældre end dig, men jeg er kommet ud over at elske et blad – den slags ord gemmer jeg til mennesker, men jeg holder meget af blade – og specielt at Journalisten. Jeg synes det er et fremragende blad og jeg holder meget af den stoflighed, der er i trykte blade – jeg holder også meget af tålmodigheden. Bladet venter på mig i stakken og er ikke flygtigt, som alle nyhederne på nettet

 

Dine varme følelser gælder åbenbart ikke DJ som organisation og man kan næsten opfatte dit indlæg, som om DJ´s vigtigste opgave er at udgive et mediemagasin. Det er heldigvis ikke tilfældet. DJ er jo en levende demokratisk fagforening og det med demokratiet er faktisk vigtigt at holde sig for øje. DJ´s øverste myndighed er delegeretmødet, som afholdes hvert andet år – tidligere hvert år. I stedet holdes Fagligt Forum i de år, hvor der ikke holdes delegeretmøder og med det helt oplagte formål at udvikle DJ – det kan man ofte gøre, når der ikke skal træffes beslutninger eller være valg – det er i hvert fald, hvad DJ´s øverste myndighed - nemlig delegeretmødet har besluttet. Fagligt Forum er altså for delegerede, som er valgt af deres kolleger i diverse forsamlinger og det er jo en form for tillidsvalgte, som du omtaler – men alle er valgte med henblik på netop Fagligt Forum – som i øvrigt bliver væsentligt billigere næste gang, da hele DJ´s budget og regnskab er gennemgået med en tættekam – men de gode kolleger som vil bruge tiden på DJ´s udvikling skal naturligvis både sove og have mad.

 

DJ er blevet lidt voksen i år – nemlig 50 år. Der har været mange forslag om planerne. Fra ingenting til en stor fest. Resultatet blev mere aktivt end din ”ligegladhed” – nemlig en aktivitetspulje, hvor medlemmerne kunne komme med idéer til at lave diverse tiltag på kryds og tværs – og tænke nyt. Det var der faktisk mange der gjorde og der har været mange spændende aktiviteter (nogle af arrangørerne havde vist gerne set det omtalt i Journalisten….) Kort sagt valgte DJ, Gl.Strand ikke at fejre sig selv, men gjorde det muligt for medlemmerne at fejre sig selv og hinanden.

 

Sidste Fagfestival gav ikke et underskud på 700.000 kr. – det er dårlig research.

 

Det er dejligt, at du også er glad for Journalisten.dk, som netop kan blive styrket med besparelsen på papir og porto, da forslaget jo netop ikke vil spare på de redaktionelle udgifter, men tværtimod skabe nye muligheder på forskellige platforme i fremtiden.

 

I al fredsommelighed

Lars Lindskov

Medlem af FU/HB

 

 

 

 

 

Peter Simonsen
16. NOVEMBER 2011
Læser ikke papirudgaven

Det seneste års tid har jeg ikke åbnet et eneste nummer af Journalisten. Det er røget direkte til genbrug. Hvorfor? Fordi, jeg har læst det på journalisten.dk før det er nåpet hjem i postkassen. For min skyld kan der skæres alt det papir væk man vil, og en app til ipad, android eller anden tablet vil da være meget rar. Men ikke nødvendig. Brug kræfterne og pengene på indhold, lav en meget enkel (og billig) app som automatisk henter/modtager nye nr af journalisten og senest nyheder fra journalisten.dk og giv mig muligheden for at fravælge at modtage den trykte udgave.

mvh 

Lars B. Jørgensen
16. NOVEMBER 2011
Re: Tillidsrepræsentant: »Vi er overraskede og kede af det«

Om lidt kommer bladet måske i tablet- og pilleform med indbygget amnesi, så glemmer vi alt om døde træer og ditto papir.

I've seen the future, it is murder

Signe Højgaard
16. NOVEMBER 2011
Re: Tillidsrepræsentant: »Vi er overraskede og kede af det«

Kære forbund

Som tidligere ansat på Journalisten har jeg selvfølgelig et særligt forhold til bladet, og det er mine holdninger naturligvis farvet af. Jeg kan lige så godt gøre det klart med det samme, at jeg ikke kun kan argumentere rationelt. Det handler også om følelser.For jeg elsker det blad.

Det er i Journalisten og på Journalisten.dk, at jeg får den bedste indsigt i, hvad der foregår bag murene på andre medier. Det er her, vi har branchens bedste debatter. Det er her, jeg følger med i udviklingen i branchen. Jeg vil opfordre Hovedbestyrelsen om at besinde sig og finde andre steder at skære.

Må jeg for eksempel foreslå Fagligt Forum, som sidste gang kostede en million kroner at afholde? Et to-dages arrangement for tillidsvalgte, hvor der ikke bliver truffet en eneste beslutning. Selv om der hentes tillidsfolk ind fra nær og fjern, som bespises og indkvarteres på byens hoteller, er mødet uden beslutningskompetence. Men det koster alligevel en million kroner at afholde. https://journalisten.dk/pingpong-i-pauseparlamentet

Eller hvad med den halve million, som DJ afsatte til at fejre forbundets 50 års jubilæum? Det er godt nok mange lagkager og numre af Journalisten, man kan få for den pris. Det kan godt være, at det betyder noget for folk med daglig gang på Gammel Strand om forbundet er 49 eller 50 år gammelt. Men jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg vil hellere have mit blad.https://journalisten.dk/dj-afsaetter-en-halv-mio-kroner-til-50-ars-jubilaeum

Eller hvad med en strammere styring af økonomien på Fagfestival, der sidste gang gav et underskud på 700.000 kroner? https://journalisten.dk/fagfestival-gav-underskud-ambitionsniveauet-saenkes

Jeg er sikker på, at der tilsvarende er andre oplagte steder at skære i budgetterne, før Hovedbestyrelsen skærer i et af forbundets mest populære tilbud til medlemmerne.

Venlig hilsen
Signe Højgaard

Majbrit Krogh
16. NOVEMBER 2011
Re: Tillidsrepræsentant: »Vi er overraskede og kede af det«
Jeg håber, at der kan findes en god løsning, der ikke forringer Journalisten eller Magasin K væsentligt. Jeg er meget enig med Emil Ellesøe Ditzel.

Flere