Tillidsrepræsentant på TV 2 efter Grønlandssag: Hierarkiet har været styrende for historier

Det var pres og usikkerhed blandt freelancere hos TV 2, der afgjorde, at historien om Múte Egede udkom, fortæller tillidsmand. Direktionen blev allerede advaret om forholdene i januar

Forløbet omkring tilblivelsen af den udskældte TV 2-historie med falske anklager mod Múte Egede er et godt eksempel på den hierarkiske kultur, som løstansatte og freelancere hos TV 2 advarede direktionen mod allerede i januar.

Det siger Lennart Sten, fællestillidsrepræsentant hos TV 2, efter at Seernes Redaktør, Lars Bennike, har undersøgt forløbet.

”Den her sag taler direkte ind i den kulturforandring, som vi er i gang med på TV 2. Allerede i januar gik en lang række freelancere, midlertidigt ansatte og tillidsfolk sammen om et fælles nødråb til nyhedsledelsen om deres arbejdsforhold.”

Af undersøgelsen fremgår det, at det er to freelancejournalister, der er blevet sat til at skrive historien, som TV 2’s udsendte i Grønland i første omgang afviste at give sig i kast med, da de mente, at den hørte til hos graverredaktionen.

Særligt den ene af de to freelancere, der endte med at få byline på historien, forsøgte at protestere mod historien, men følte sig ifølge seer-redaktørens undersøgelse presset af redaktionschef Ulla Østergaard til at fortsætte med den.

”Han følte sig tvunget til at få sagen ud af verden, da han var bange for redaktionschef A’s reaktion og for de konsekvenser, det kunne have for ham som freelance-medarbejder, hvis han afviste at skrive den,” skriver Lars Bennike i sin undersøgelse.

Grønlandssagen er et godt eksempel på pressede forhold

I januar skrev de løstansatte på TV 2 en fælles henvendelse til direktionen, hvor de advarede mod kulturen. Men selv om nødråbet fra freelancerne er mundet ud i en række tiltag, som blandt andet har sendt nyhedsledelsen på skolebænken til undervisning i freelanceoverenskomster og de presseetiske regler, er Grønlandssagen et godt eksempel på, hvordan hierarkiet i TV 2 har været styrende for journalistikken, siger Lennart Sten:

”I den her sag, er der nogle freelancere, som har haft svært ved at sige fra og har følt sig presset,” siger han og fortsætter:

”Det handler om at få skabt en kultur, hvor det er journalistikken, der er førende. Det er ikke hierarkiet i newsroom, der skal være afgørende for en historie. Man skal som freelancer være tryg ved at sætte spørgsmålstegn ved en historie hos sin overordnede.”

Lars Bennike konkluderer i sin undersøgelse, at hovedansvaret for at stoppe udgivelsen af historien lå hos redaktionschef Ulla Østergaard, men at også journalisterne og dagens redaktør bar en del af ansvaret:

”Det er en del af opgaven som journalist, man skal også kunne sige klart nej, hvis man ikke synes, en historie holder – og man kan ikke frasige sig sit ansvar for det redaktionelle indhold,” skriver han i undersøgelsen.

Skræmmende læsning 

Dansk Journalistforbunds næstformand, Allan Boye Thulstrup, kalder det skræmmende læsning, at en freelancer på den måde kan føle sig presset af en chef.

”Jeg synes, det er et eksempel på, at hvis man som freelancer føler sig presset til at gøre ting, som er i strid med ens samvittighed, så er det et tegn på, at man på arbejdspladsen ikke har været tydelig nok til at informere de ansatte om deres rettigheder,” siger han.

Han siger, at freelancere tit kan være nervøse for deres ansættelsesforhold.

”Man kan blive presset ud i situationer, som man ikke føler sig tryg i. Det kan føles, som om man hele tiden er til jobsamtale,” siger Allan Boye Thulstrup.

I et skriftligt svar skriver nyhedsdirektør hos TV 2 Ulla Pors, at man skal passe på ”ikke at forsimple den alvorlige fejludgivelse med et spørgsmål om freelancere”, og henviser til, at kanalen i løbet af foråret har indført en række initiativer for at forbedre forholdene:

”Redegørelsen fra seernes redaktør viser os, at en række fejl og misforståelser har ført til, at vi er udkommet med en artikel, der aldrig skulle være bragt. Vi har lært af de fejl og misforståelser, som skete, og vi har taget en række initiativer for at sikre, at noget lignende ikke skal ske en anden gang,” skriver Ulla Pors.

”I kører bare”

I forsommeren kom der mediefokus på TV 2’s historie, og at tre medarbejdere på TV 2 følte sig presset af redaktionschef Ulla Østergaard til at skrive historien om Múte Egede, som dengang var kandidat til posten som landsstyreformand i Grønland.

Historien blev udgivet, uden at der var dokumentation for anklagerne mod Múte Egede, og den grønlandske politiker blev aldrig forelagt kritikken.

Ulla Østergaard selv siger, at hun var overbevist om, at han var blevet forelagt kritikken, men skrev også ”OK” og ”I kører bare”, da freelancejournalisten på tv2.dk den 2. april sendte hende et udkast til artiklen, hvor Múte Egede ikke var blevet hørt. Det skete, efter at journalisten flere gange i løbet af dagen havde været i dialog med Ulla Østergaard om historien, som byggede på et anonymt tip. Lars Bennike har ikke på baggrund af sin undersøgelse kunnet konkludere, om den ordlyd gav ordre til at udgive historien uden forelæggelse.

Kritikken af forløbet omkring artiklen har ført til, at både TV 2’s bestyrelse og Seerens Redaktør har afleveret hver deres redegørelse af sagen.

Múte Egede selv ser historien som et forsøg på at påvirke udfaldet af det grønlandske valg og har varslet, at han vil politianmelde TV 2.

0 Kommentarer

Læs også

”I kører bare”: Sådan blev TV 2’s falske historie om Múte Egede til

”I kører bare”: Sådan blev TV 2’s falske historie om Múte Egede til

31. AUGUST 2021
<span class=Ulla Østergaard i chok: "Jeg blev forsikret om, at Múte Egede blev hørt"">

Ulla Østergaard i chok: ”Jeg blev forsikret om, at Múte Egede blev hørt”

31. AUGUST 2021

TV 2’s tillidsfolk i intern mail: Tre kolleger blev presset af chef i grønlandssag

17. JUNI 2021
<span class=Efter TV 2-redegørelse: ”Mange svar svæver stadig i vinden”">

Efter TV 2’s Grønland-redegørelse: ”Mange svar svæver stadig i vinden”

30. AUGUST 2021