Tillidsrepræsentant kritiserer DR’s ledelse i Reimer Bo-sagen

Hvis Reimer Bo havde været ansat i en normal fuldtidsstilling som studievært frem for en tidsbegrænset ansættelse på deltid, så havde ledelsen formodentlig undgået den aktuelle sag, der har ført til, at Reimer Bo er fjernet fra skærmen.

Hvis Reimer Bo havde været ansat i en normal fuldtidsstilling som studievært frem for en tidsbegrænset ansættelse på deltid, så havde ledelsen formodentlig undgået den aktuelle sag, der har ført til, at Reimer Bo er fjernet fra skærmen.

DRs ledelse ligger, som den selv har redt i sagen om fyringen af Reimer Bo som studievært for 21 Søndag. Det er ledelsens ansvar at tale sammen og have klare kontraktforhold, siger tillidsmand i DR Nyheder Dines Boertmann.

»Den usædvanlige konstruktion betyder blandt andet, at det er uklart, hvem Reimer arbejder for – hvilken kasket han har på i en given situation – og dermed bliver det også uklart, hvem der er chef og ansvarlig i en given situation,« siger han.

Det er ifølge tillidsmanden på DR Nyheder helt usædvanligt og dybt problematisk, at en ankermand på profilprogrammet 21 Søndag har en tidsbegrænset kontrakt på 30 timer og samtidig kan sælge freelanceprogrammer til andre afdelinger i DR via et privat firma.

»En deltidsansat skal naturligvis kunne bruge den 'overskydende' tid til at skaffe sig indkomst, men man må gå ud fra, at bijobreglerne også gælder for en tidsbegrænset ansat på deltid. Ingen har åbenbart overvejet muligheden af, at der kan opstå en interessekonflikt, når en tidsbegrænset ansat optræder som ekstern producent i forhold til DR,« siger Dines Boertmannn.

Reimer Bo henviste til sin advokat, Thomas Bang, da Journalisten bad om et interview. Han siger, at Reimer Bo ifølge kontrakten udelukkende var ansat til at være nyhedsvært på 21 Søndag. Thomas Bang ønsker ikke at fremvise den præcise formulering, men fastholder, at DR ikke blot kan flytte Reimer Bo fra værtsrollen uden at begå kontraktbrud.

Tillidsmanden på DR Nyheder opfordrer nu ledelsen til at stå i spidsen for en grundig intern diskussion af hele bijobspørgsmålet.

»At en fast ankermand på en redaktion med en kerneopgave laver freelance-arbejde et andet sted i DR, er forvirrende for både seere og kolleger. Specielt når det handler om en, der er et ansigt udadtil. Det skader DR's troværdighed og skaber rolleforvirring,« siger Dines Boertmannn.

Forvirringen skærpes af, at Reimer Bo har en tidsbegrænset deltidsansættelse i DR Nyheder og samtidig har solgt programmet til DR Medier.
Ansvaret lægger Dines Boertmannn på ledelsen i DR. Ledelsen i DR Medier og DR Nyheder bør tale grundigt sammen, når de gør forretninger med den samme medarbejder, mener han.

»Kommunikationen har absolut ikke været forbilledlig. Der er al mulig grund til at tro, at nogle af de ansvarlige chefer må have snorksovet. Om Reimer Bo har fulgt reglerne, skal jeg ikke kunne sige. Men det er mindst lige så tydeligt, at der er chefer i det her, der ikke har fulgt reglerne, ikke kendt reglerne eller brudt reglerne,« siger Dines Boertmann.

Overenskomsten fastslår ifølge tillidsmanden, at medarbejderen skal have skriftlig tilladelse fra sin chef for at udøve bibeskæftigelse. At drive et privat firma ved siden af ansættelsesforholdet må jo være noget, som kalder på nøje diskussion og vurdering, mener han.

Reimer Bos advokat, Thomas Bang, fremhæver, at DR må betegnes som én virksomhed. Deri ligger, at DR ikke kan bebrejde Reimer Bo, at han har lavet interviewet, når det sker efter aftale med en af DRs egne afdelinger, DR Medier.

Pernille Backhausen, som er advokat med speciale i ansættelsesret, er tilbøjelig til at give Reimer Bos advokat ret. En medarbejder kan med al ret forvente, at cheferne i en virksomhed snakker sammen. Selv om DR's struktur kan være lidt indviklet, er der næppe tale om, at Nyheder og Medier er to forskellige selskaber.

»Det er et reelt problem, hvis en arbejdsgiver bliver så stor og adskilt, at arbejdsgiveren ikke udveksler oplysninger mellem afdelingerne,« siger Pernille Backhausen.

Alligevel er der et forbehold. En garvet DR-mand som Reimer Bo bør vide, at det er et specielt set-up. Derfor kan man kræve, at han selv er særlig opmærksom på at gøre sine chefer bevidste om aftalens indhold, siger Pernille Backhausen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra nyhedsdirektør Ulrik Haagerup.

Læs hele historien i fagbladet Journalisten, der udkommer i denne uge og kan læses her på siden i morgen.

0 Kommentarer