search

Tillidsmand: Syv ting, DJ kan gøre bedre

I et udspil sendt til ledelsen og alle kredsformænd fremlægger tillidsmand Uffe Gardel syv forslag til, hvad DJ bør gøre nu. Ét af dem er, at formandskabet bør skiftes ud. Han kalder det et oplæg til debat: »Jeg gør opmærksom på, at vi som forbund har nogle problemer.« Lars Werge: »Vi har rejst de her debatter«

Tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel har sendt et oplæg til alle hovedbestyrelsesmedlemmer, de største medarbejderforeninger og formænd for kredse og grupper i Dansk Journalistforbund (DJ).

Oplægget, der også er bragt som debatindlæg på journalisten.dk, er en konklusion på den fusionsdebat, der har kørt i forbundet den seneste tid, og et oplæg til, hvad DJ skal gøre nu, da fusionen er sat på standby.

Uffe Gardel kalder selv oplægget ”En syvpunktsplan for et opstrammet og revitaliseret DJ”, og det består af syv punkter i prioriteret rækkefølge. Øverst på listen står aftaledækning for freelancere, en beslutning om, hvad "kommunikation" er, og en plan for aftaledækning af forbundets kommunikatører.

Uffe Gardel foreslår også, at DJ skal opdeles i søjler efter fagområde og samarbejde med andre hovedorganisationer. Sidst i planen skriver Uffe Gardel, at fusionen med forbundet Kommunikation og Sprog skal endeligt skrinlægges, og at DJ skal have en ny ledelse.

»Fusionen bliver ikke til noget nu. Om den bliver til noget om fem eller ti år, ved ingen. Men det er dumt, hvis man låser os fast på et mål, vi ikke ved, om vi kan nå. Derfor skal vi lægge den fusion til side. Det betyder ikke, at jeg udelukker, at vi kan nå til den fusion på et tidspunkt. Jeg vil gerne holde alle muligheder åbne,« uddyber Uffe Gardel over for Journalisten.

Udfordrer ikke ledelsen

Selv om det kan fremstå anderledes, betegner Uffe Gardel ikke selv sit oplæg som andet end et oplæg til debat. Han kunne sagtens have lavet listen længere, men har valgt at prioritere de syv vigtigste punkter.

»Vi har brug for en debat om alle de her ting. Det er nogle konklusioner, som jeg har draget på baggrund af den fusionsdebat og de overenskomstforhandlinger, vi har været igennem. Jeg vil være sikker på, at vi får taget debatten, og at så mange som muligt får deltaget i debatten rundt omkring i forbundet. Blandt menige medlemmer skal de her vigtige grundlæggende spørgsmål diskuteres,« forklarer Uffe Gardel om oplægget.

Man kan jo roligt sige, at du udfordrer den nuværende ledelse …

»Nej, det gør jeg ikke.«

Men du skriver jo i punkt syv, at DJ skal have en ny ledelse.

»Det er en konstatering, ikke en udfordring,« siger Uffe Gardel.

Han understreger, at oplægget står for egen regning og skal opfattes som hans egne konklusioner, baseret på den debat, der har kørt i DJ de seneste år. Uffe Gardel afviser samtidig blankt, at han selv planlægger at gå efter ledelsesposter i DJ.

»Jeg hverken kræver en ny ledelse eller udfordrer den nuværende ledelse. Jeg gør opmærksom på, at her har vi som forbund en udfordring og nogle problemer, der skal løses. Ét af dem er, at det ikke er så hensigtsmæssigt – heller ikke for de pågældende selv – at DJ ledes af mennesker, som ikke tror på den vej, vi går nu. De har sagt klart, hvordan de ser på forbundets fremtid uden en fusion. At bede dem blive er at bede dem udføre en plan, som de ikke selv tror på,« mener Uffe Gardel.

Det er et valg mellem retninger

Næstformand i DJ Lars Werge tager Uffe Gardels oplæg alvorligt, men siger samtidig, at mange af diskussionerne allerede er taget mange gange i DJ.

»Jeg synes også, at vi har rejst de her debatter, men det har åbenbart ikke været fortalt tydeligt nok, at vi har gjort det og gør det, når ikke Uffe Gardel har opdaget det. Der må jeg så pege på mig selv og sige, at det må jeg gøre bedre,« siger Lars Werge.

Han synes, det er fint, at der er folk, som har holdninger til, hvilken retning forbundet skal gå i. Men det er et valg mellem retninger for DJ, som skal træffes på delegeretmøde, understreger han.

»Det er klart, at det er et valg mellem to retninger. Tror man på den retning, Mogens og jeg peger i, eller vil man hellere følge den retning, som nogle andre peger på. Hvis man ikke mener, at jeg kan blive klædt på til at varetage den retning, man peger på, bedst muligt, så er det op til delegeretmøde at vælge en anden,« siger Lars Werge.

Kan ikke udelukke fusionsafstemning

En af Uffe Gardels pointer er, at medlemmerne er blevet lovet en afstemning om fusionen senest i maj 2015. Får han den afstemning, som der har været lagt op til?

»Det er noget, som hovedbestyrelsen diskuterer på de kommende møder i forhold til, hvilke forslag der skal lægges frem. Men det er klart, at hovedbestyrelsen har valgt at følge den indstilling om at arbejde med en redegørelse frem mod delegeretmøde og den anbefaling, der skal ligge der. Så det er for tidligt for Uffe Gardel endnu at afskrive en afstemning,« svarer Lars Werge.

Så man kan ikke udelukke, at der kommer en afstemning?

»Vi kommer med et oplæg til hovedbestyrelsen, til diverse generalforsamlinger og medlemsmøder både til vinter og i foråret og til selve delegeretmøde om, hvordan forbundet skal udvikle sig de kommende to år og fremover. Hvis ikke man kunne forvente det af et formandskab, så skulle man se sig om efter et andet,« siger Lars Werge.

Lars Werge forklarer, at de punkter, Uffe Gardel stiller op på sin liste, allerede er højt prioriteret i DJ. Her arbejder man løbende med tingene – ikke kun på strateginiveau. Han peger for eksempel på freelancestrategien og arbejdet for at aftaledække kommunikationsfolk.

»Man får fornemmelsen af, at Uffe Gardel mener, at det nærmest er en strategi, som ligger i en skuffe, og at vi har glemt, hvor nøglen er. Det er slet ikke den opfattelse, jeg har af det,« siger Lars Werge.

Ikke bare kritik for kritikkens skyld

Uffe Gardel mener ikke, at han opildner til splittelse eller revolution i DJ med sit nye udspil. Han ønsker udelukkende at rejse en debat, forklarer han.

»Problemerne forsvinder ikke af, at man ikke diskuterer dem. Jeg kan umuligt se, hvordan man kan skabe splittelse ved at rejse en debat. Jeg anerkender ikke, at det skulle være et forsøg på det. Jeg vil enormt gerne have, at oplægget her bliver læst og modtaget som et oplæg til en diskussion,« siger han.

Kan du forstå, hvis nogen kan få den tanke, at det her bare er kritik for kritikkens egen skyld?

»Jeg ville blive overrasket, hvis nogen mente, at det bare var kritik for kritikkens skyld. Noget af det handler om, at nu skal vi udføre de ting, vi har sagt, at vi vil – vi har ikke brug for flere strategipapirer om freelancerne, vi har brug for handling. En række af spørgsmålene er nogle, som jeg er blevet opmærksom på under fusionsdebatten. Jeg synes ikke, at diskussionen om fusionen, som vi har haft, har været spildt,« understreger Uffe Gardel.

 

Læs Uffe Gardels oplæg herunder:

En syvpunktsplan for et opstrammet og revitaliseret DJ

1. Nu SKAL freelancerne aftaledækkes

Delegeretmødet 2013 vedtog, at aftaledækning er en grundpille i vores freelancestrategi. Siden er der sket meget lidt. Nu skal freelancestrategien konkretiseres; der skal lægges en handlingsplan, og DJ skal i god tid inden de næste overenskomstforhandlinger rejse en debat på de berørte OK-områder, så man sikrer, at freelancekravet prioriteres højt.

2. Vi skal beslutte, hvad "kommunikation" er

Der optages årligt over 2.000 studerende på uddannelser, der hedder noget med "kommunikation". Kun en del af dem vil ende i klassiske kommunikationsjob; resten kommer til at arbejde med fx marketing, salg og projektledelse.

Vi skal holde fast i, at i DJ organiserer vi stole, ikke uddannelser: Vi optager folk på grundlag af deres job, og ikke deres eksamensbevis. Derfor skal DJ i samarbejde med DJ Kommunikation præcisere og afgrænse DJ’s organisationsområde, så de, der vælger os som deres fagforbund, véd, hvad de vælger.

3. Vi skal lægge en plan for aftaledækning af kommunikatørerne

Kommunikatører udgør normalt en meget lille andel af de ansatte på deres arbejdspladser. Derfor er det svært for DJ at få dem overenskomstdækket.

Løsningen er at tegne overenskomster i fællesskab med andre fagforbund på arbejdspladsen. På det offentlige område kunne det være med KS og andre forbund under Akademikerne, men på det private område vil vores partner typisk blive HK/Privat.

Dette arbejde skal der lægges en plan for nu; en konkret handlingsplan, ikke endnu et strategipapir.

4. DJ skal opdeles i søjler

Fusionsdebatten har vist, hvor forskellige vi allerede er i DJ. Derfor skal DJ gennemføre en grundig – men hurtig – udredning af, hvordan vi kan indføre en søjle- eller sektoropbygning. Kompetencer skal lægges ud og ned i organisationen, men vi skal stadig være ét samlet forbund.  Et første skridt kan være at godkende journalisterne som en specialforening på lige fod med PF.

5. Vi skal samarbejde med andre hovedorganisationer

DJ kan ikke klare sig alene, og det eksisterende samarbejde med Akademikerne bør udbygges. Men det gavner kun offentligt ansatte, og derfor skal DJ undersøge mulighederne for et tilsvarende samarbejde med en hovedorganisation på det private område, altså LO eller FTF.

6. Planen om fusion med KS skal skrinlægges

Delegeretmødet bad jo i 2013 HB forhandle fusion med KS, og forhandlingerne skulle "gennemføres således, at de to respektive forbunds kompetente organer kan tage stilling til resultatet af forhandlingerne senest pr. 15. maj 2015".

Vi er altså blevet lovet en afstemning. Den bør vi have, så vi kan skrinlægge fusionsplanen. At nøjes med at "udskyde" fusionen ville låse os fast på en bestemt model for DJ’s fremtid.

Samtidig bør vi vedtage, at KS er en værdsat partner, som vi gerne vil udbygge et praktisk og administrativt samarbejde med.

7. DJ skal have en ny ledelse

DJ’s formandskab har gjort det klart, at de anså fusionen med KS for at være nødvendig; uden fusion kunne DJ skrumpe ind til en standsforening med højst 7.000 medlemmer, forklarede man i midtvejsredegørelsen.

Hvis vi nu beder de samme mennesker om fortsat at lede DJ, så beder vi dem reelt om at udføre en opgave, de ikke selv tror på. Det er ikke til gavn for nogen. Et fusionsløst DJ skal ledes af mennesker, der tror på et fusionsløst DJ.

Uffe Gardel, 18.11.2014

Kommentarer
17
Mogens Laier
20.11.14 18:31
Kære Uffe Gardel, jeg har før
Kære Uffe Gardel, jeg har før mødt din retorik på delegertmøder, altid den samme attityde, egentlig ikke særlig posetivt adfærd, men lad os høre hvad du mener når vi skal til møde næste gang, så kan vi tage den derfra
Fremhævet af Journalisten
Peter Thornvig
20.11.14 19:42
Hej Uffe

Hej Uffe
Tak for dine 7 punkter. Altid fint med nogle polemiske slag i bolledejen.
Så her i samme ånd og form, 7 replikker til din såkaldte revitaliseringsplan.

Bedste hilsen Peter Thornvig, HB medlem, formand for Freelanceudvalget


1. Nu SKAL freelancerne aftaledækkes

Det kræver indlednings vis at man også er med på at ”freelancere” ikke rummes i ét begreb. Der er store forskel i hvordan man betales for arbejde og dermed også, hvordan DJ kan håndtere aftaler.

”Timeløns ansatte freelancere”. DJ har været i gang så længe, at mange freelancere er omfattet af overenskomster eller overenskomstlignende aftaler.
Succes og tempoet afspejles alene af forhandlings mulighederne på de enkelt arbejdspladser.

At vi er kommet langt i forholdene for timelønsfreelancere, ligger i et forbilledligt samarbejde mellem arbejdspladser, freelancere og forbundet. Ikke mindst under de seneste OK forhandlinger på dagbladsområdet. - Men vi er da ikke færdige med denne øvelse!

”Selvstændige forretnings freelancere”. For disse medlemmer sætter konkurrencestyrelse og lovgivning ganske skarpe rammer for, hvad DJ kan og må gøre. Men vi er der - helt ud til kanten af den ramme, der udelukker DJ fra at lave generelle aftaler.

2. Vi skal beslutte hvad "kommunikation" er.

Det bliver nok ikke nemt at dissekere begrebet "kommunikation" til en håndbog med færdige og fikse ligninger for ”ja” og ”nej” til medlemskab. Og det kan ende rigtig langt væk fra det vi gør i DJ. Organisere stole...

Dem vi nu og fremover skal organisere på hele DJs palette af fagligheder, er netop dem der på deres stole som ansatte, freelancere og studerende, udgør medieuniverset.

Men det udelukker da ikke at se på om der er uddannelser, uden for kredsen af dem der i dag ”leverer” medlemmer, hvor studerende for at blive medlem, først skal ”sidde på stolen” i praktik tiden.

3. Vi skal lægge en plan for aftaledækning af kommunikatørerne
Der er planer. Eksempelvis er der på det offentlige område stadig flere kommunikations medlemmer der er overenskomst dækkede.

De private kommunikationsarbejdspladser, befinder sig i et diffust landskab af arbejdspladser, der på ingen måde kan sammenlignes med store, velorganiserede og traditionelle DJ overenskomstområder. Det gør det til en kamp fra hus til hus.

Og planen er ganske enkel. En lang, sej og vedholdende organisatorisk gang rugbrødsarbejde! På samme måde, som DJ har fået ganske godt styre på det private arbejdsmarkedet, hvor forskellige forme for freelancere, laver TV produktion.
- Dermed på ingen måde sagt et der ikke kan smides flere kalorier i processen!

4. DJ skal opdeles i søjler… og ”Journalisterne” som specialforening.

Om vi skal have søjler eller pandekager, er for mig underordnet.
Men to ting skal opfyldes i en forandring.

Vi skal fastholde den sammenhængskraft, der allerede er på tværs - og på trods af - de mange forskelligheder DJ rummer fra hele mediespektret.
Sammen med identitet og nærhed i forhold til det enkelte medlem i DJ, skal dette fortsat være grundsten i en forandring.

Til dit ønske for den nye gruppe, ”Journalisterne”. Det er nemt og ganske uproblematisk. Det kræver blot at man i gruppen selv beslutter at få status som specialforening og indstiller det til godkendelse på delegeretmødet.
5. Vi skal samarbejde med andre hovedorganisationer
Helt enig! Det er vel også det hovedbestyrelsen har sat kurs efter både før, under og efter fusions forhandlingerne - inden for den rammer DJs delegeretmøde har sat.

Så op på hesten Uffe. Stil et forslag til delegeretmødet, hvis du mener vi skal gå vider ..,
Måske med en fusion?
6. Planen om fusion med KS skal skrinlægges

Uffe jeg ved ikke om du har evnen til at se krystal klart ind i fremtiden?
Jeg kan ikke, og jeg syntes ikke DJ skal drives ud fra signalpolitik - men på realpolitik .

Det er derfor en ansvarlig beslutning, når vi (HB)ikke lukker og låser for fremadrettet at kunne disponere efter de muligheder, der kunne åbenbare sig i forhold til KS.

Under alle omstændigheder bliver der ikke fusioneret eller indledt nye forhandlinger med KS uden at et delegeretmøde først har taget stilling.

7. DJ skal have en ny ledelse.

Det er heldigvis noget der afgøres på Delegeretmødet.

Og der er jeg er ganske tryg ved at man der sætter dagsorden med en meget bredere horisont end en fusion, der ikke blev til noget.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
20.11.14 20:42
Tak til Peter Thornvig for
Tak til Peter Thornvig for svar. Jeg har ikke tænkt mig at blande mig så meget mere i debatten – med mindre jeg bliver tiltalt – men Peter Thornvigs reaktion er så grundig og saglig, at den fortjener et gensvar. Det kommer her, og det kan så indgå i den videre diskussion.

Ad 1. Freelanceaftaler: Det er desværre ikke rigtigt at vi er kommet særlig langt med aftaledækningen af lønmodtagerfreelancerne. Og vi kan IKKE være tilfredse med tingenes tilstand.

Ad 2. Afgrænsning af ”kommunikation”: Nej, vi skal netop ikke se på uddannelser. Vi skal se på hvad folk laver. Reklamefolk og marketingfolk ligger for eksempel – efter min mening – uden for hvad DJ skal organisere, uanset hvilken uddannelse de pågældende har.

Ad 3. Aftaledækning af kommunikatører: Jamen, den hidtidige plan – rugbrødsarbejdet – virker jo ikke. Vi kommer ikke ud af stedet med aftaledækning af privatansatte komunikatører.

Punkt 4 og 5 er vi enige om.

Ad 6. Skrinlægning af fusionsplanen: Det er netop min pointe, at ingen af os kan se ind i fremtiden. Og derfor skal vi ikke låse DJ fast på en ganske bestemt udviklingsmodel, som fx en fusion med K&S.

Ad 7. Ny ledelse: Nå, nu er fusionen pludselig kun en lille sag. Jeg minder om, at forbundets nuværende ledelse forudså en krank skæbne for DJ, hvis vi ikke gik ind i denne fusion.

Bedste hilsner
Uffe Gardel
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
20.11.14 21:42
Som jeg før har påpeget, tror
Som jeg før har påpeget, tror jeg, efter hvad der er blevet oplyst tidligere, at DJ allerede i dag organiserer en del stole, som Uffe Gardel ikke synes, at vi skal organisere. Vi har i hvert fald hørt en meget lang liste over diverse jobskrivelser ...
Noget andet er, at kampen om at organisere kommunikatørerne - altså især dem, Uffe Gardel nok vil betegne som de rigtige kommunikatører, ikke står mellem KS og DJ, men også med en række øvrige forbund, herunder DM, DJØF og HK.
KS og DJ er som forbund dem, der ligger nærmest på hinanden, og derfor er det en oplagt strategi sammen at tage kampen op - i fællesskab og på et eller andet tidspunkt fusioneret.

Dertil vil jeg gerne høre, hvad det er for konkrete citater, der viser, at det nuværende formandskab "forudså en krank skæbne for DJ, hvis vi ikke gik ind i denne fusion". Det ville nok kunne kvalificere den debat.
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
20.11.14 22:07
Kære Peter Tornvig,

Kære Peter Tornvig,

Det er smukt, at I er "kommet langt i forholdene for timelønsfreelancere" og har det forbilledligt samarbejde med arbejdspladserne, som du skriver. Det er vel et bevis på, at den fine freelancestrategi, som der blev ofret massevis af ressourcer virker? Måske skulle du overveje at spørge dem det hele handler om, altså os der arbejder freelance? Så vil du utvivlsomt få et helt andet billede af freelancevirkeligheden. Jeg deler nemlig slet ikke din optimisme, og har ikke oplevet den succes, du beskriver. Kan blive helt i tvivl om, om jeg over hovedet er en af de "timelønsfreelancere" du omtaler.

Jeg ønsker ellers ikke at kommentere de øvrige spørgsmål, men synes at Uffes spørgsmål er ganske relevante og logiske, og at fagforbund med en demokratisk struktur kun kan glæde sig over Uffes indlæg og den debat det bringer med sig.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
21.11.14 05:58
Villy Dall beder mig
Villy Dall beder mig dokumentere, at DJs nuværende ledelse har forudsagt en krank skæbne for DJ, hvis vi ikke fusionerede med K&S. Det vil jeg gerne.

Det fremgår af Midtvejsredegørelsen for fusionsarbejdet, at:

"Enten går DJ tilbage i retning af at være en ren standsforening med ansvar for rådgivning og overenskomster på det klassiske medie­/journalist­område med måske 7.000 med­ lemmer. Eller også vokser DJ til at være et større forbund med mindst det serviceniveau, vi kender i dag, med 25.000 ­30.000 medlemmer..."

Midtvejsredegørelsen er afgivet af HB, så når jeg taler om DJs ledelse, omfatter det naturligvis flere end formandskabet. Det enkelte HB-medlem må selv forklare i hvilket omfang vedkommende står bag Midtvejsredegørelsens forudsigelse. Jeg går dog ud fra at formandskabet gør - så meget desto mere som DJs næstformand på et debatmøde i Kreds 1 har oplyst at være idémanden bag formuleringen.

Uffe Gardel
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
21.11.14 17:43
Jeg har lige læst
Jeg har lige læst Midtvejsredegørelsen igennem igen. Den indeholder ingen egentlige konklusioner eller slet ingen anbefalinger.
Den er beskrivende, og ovenstående citat kunne sagtens stå for et ufusioneret DJ på den lange bane. Fordi udfordringerne er at organisere kommunikationsområdet, hvad enten vi nu binder os til KS i en langvarig trolovelse eller et egentligt ægteskab.
Hvis vi lukker helt af i forhold til KS, som Uffe Gardel tilsyneladende ønsker, må vi også forvente kamp derfra. Ligesom fra DM, DJØF og HK.
Men jeg er da tilpas med, at Uffe Gardel ser det som "en krank skæbne", hvis DJ skulle tilbage, før forbundet begyndte at organisere kommunikationsområdet.
Vi er nu nødt til at tage bestik af nutiden og ikke mindst fremtiden: Mange af vore medlemmer, uanset deres uddannelse, kommer i løbet af et arbejdsliv til skiftevis at være journalister eller kommunikatører - og så kommer sprogområdet i øvrigt til.
Jeg er derfor tryg ved Midtvejsredegørelsen, HB's nylige beslutning, delegeretmødets behandling til april og fremtiden. Sidstnævnte kommer helt af sig selv, men ikke uden at den giver os udfordringer. Det er dem, der gør det interessant at være med i det faglige arbejde i disse år.
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
21.11.14 19:06
For mig at se er det
For mig at se er det scenarier der er beskrevet i midtvejsrapporten. Der er ingen, som kan spå om fremtiden. Jeg har været på studietur i Norge, hvor Journalistforbundet valgte at smide kommunikatørerne ud. I dag er der så mærkbar medlemsnedgang, at min fornemmelse er, at ledelsens største opgave er at finde steder, hvor de kan skære ned på medlemstilbud. Det er heldigvis ikke været på tale at smide kommunikatørerne ud af DJ. Men vi bliver nødt til at give et bedre tilbud end nu, hvis vi skal være en attraktiv fagforening for kommunikatører. Og det skal vi efter min mening. De unge kommer i højere og højere grad til at skifte mellem journalistjob og kommunikationsjob. Det skal vi kunne rumme, samtidig med at vi tydeligt markerer, hvor forskellene i de to job er.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
21.11.14 19:47
Kære Maria Trier og Villy
Kære Maria Trier og Villy Dall

Tak for nogle gode og debatterende indlæg.

Uffe Gardels 7-punkts plan har lukket op for en udviklende og perspektivrig debat i DJ.

Jeg er glad for at se, at I som HB-medlemmer deltager.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
23.11.14 11:07
Kære Maria.

Kære Maria.
Jeg ville blive glad, hvis du kunne fortælle os, hvorfor nordmændene heller eventuelt vil barbere lidt i deres medlemstilbud end invitere kommunikatører ind i deres forbund.
Når jeg er i Norge hører jeg primært om Dk/DJ som en bekræftelse på, at NJ gjorde ret i at holde kommunikatørne ude. Men jeg hører også om problemer med, at norske freelancere oftere må arbejde med kommunikation, og hvordan det bør takles af forbundet.
Fremhævet af Journalisten
Mikael Hjuler
24.11.14 15:51
Kære Uffe

Kære Uffe
Hvor er det dejligt at du gør opmærksom på den manglende indsats på freelanceområdet, du har så ganske ret i at strategien er et flot dokument som Mogens kan brøste sig af at vi har hvis han da ellers kan finde den i skuffen.

Der står i strategien at aftalerne på freelanceområdet skal udbygges og at der skal arbejdes på at få flere medier til at tiltræde O-aftalen, men det ser ud som der intet sker.

Prisberegneren har været færdig udviklet, den har blot lige skulle rettes til. men den lille tilretning er ved at have varet 2 år først gik den død i forberedelserne til det sidste delegeretmøde og det sidste år har det vist været sproglige rettelser, imens kan vi se at de andre nordiske lande har gang i deres pris beregnere, nogen såmænd allerede i version 2,beregnere som vi i Danmark kunne have fået brugsretten til uden at det ville have kostet os en krone, men intet sker.
Der trænger til fornyelse i ledelsen på den gamle strand, den hovedbestyrelse der sidder er desværre alt alt for homogen.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
24.11.14 21:07
Freelancernes vigtigste
Freelancernes vigtigste lønaftaler er ikke blevet forhandlet i flere år.
Det gælder aftalerne for både journalister, pressefotografer og tegnere.

Det, vi ser, er en konstant forringelse af lønforholdene, og at vi i stadig stigende grad kan bruges som billig og lønundertrykkende arbejdskraft overfor vore fastansatte kolleger.

Det er der ingen af os, der ønsker.

Men der er heller ikke længere nogen, der tror på formandsskabets selskabstaler.

For at sige det pænt, så er det ufatteligt, at det bliver ved.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
25.11.14 11:34
Kære Jan,

Kære Jan,

Jeg har skrevet dette afsnit i en rapport om O-gruppens studietur til Norge. Håber det kan bruges som svar på dine spørgsmål. Som du kan se, har de i Norge til gengældt valgt at have ledere med.

Norsk Journalistforbund har smidt kommunikatørerne ud

Alle medlemmer, der beskæftiger sig med kommunikation og informationsarbejde kan ikke længere være medlem af Norsk Journalistlag. Sådan lød beskeden til omkring 1000 medlemmer af journalisternes fagforbund på deres delegeretmøde i 1997. Siden har kommunikationsfolk ikke været velkommen. Og skulle debatten tages igen i dag, er næstformand Hege Iren Frantzen og konsulent Merete Jansen ikke i tvivl om, at udfaldet vil blive det samme.
Medlemmer i Norsk Journalistlag skal arbejde ud fra retten til fri information og hensynet til faglig integritet som det står i ”Redaktørplakaten”, ”Vær Varsom-plakaten” og ”Tekstreklameplakaten”.

Når man melder sig ind i forbundet skriver man som kommende medlem på tro og love under på, at man ikke vil udføre nogen form for kommunikations- eller informationsopgaver. Hvis man udfører sådanne opgaver, er det eksklusionsgrund. Men forbundet opfordrer ikke til anmelderi. Opfattelsen er, at der kan være freelancere, der ind i mellem udfører kommunikationsopgaver, men ikke taler højt om det. Desuden organiserer Norsk Journalistlag ansatte i NKRs kommunikationsafdeling, hvilket forbundsledelsen erkender egentlig er over grænsen.
”Kommunikationsfolk vælger stoffet ud, de har mulighed for at skjule ting og gøre det svært tilgængelig for journalister, så der er en stor modstrid mellem journalister og kommunikationsfolk”, lyder et af argumenterne. ”Vi er en stærk journalistorganisation. Vi er stærke i os selv”, er et andet.

Journalistik under pres
I 1997 da Norsk Journalistlag besluttede at smide kommunikatørerne ud steg antallet af journalister i landet. Det fortsatte det med at gøre indtil 2008. Så skubbede finanskrisen også en anelse til Norges mediemarked og antallet daler nu stille og roligt, samtidig med at antallet af kommunikatører stiger meget. Alligevel er Norsk Journalistlag ikke klar til at optage kommunikatørerne, på trods af at mange af dem har en journalistisk uddannelsesbaggrund.
”Vores linje er klar. Men vi ved godt, at der er nogle, der driver cross-over”.

Lederne er medlemmer

Norsk Journalistlag erkender, at der også er modstridende interesser mellem menige journalister og ledere på mediearbejdspladserne, men budskabet er, at disse modsætninger er lettere at rumme end forskellen mellem kommunikatører og journalister.
”Det er en udfordring, man hele tiden skal snakke om. Det gælder om at have en tillid mellem leder og tillidsrepræsentant. Men man må ikke sige, at det er uproblematisk”.
Erfaringen er, at tilliden skal udvikles over tid, og at det er vigtigt, at forbundet ikke er mere loyale over for nogle medlemmer end over for andre.
”Det går fint. Men man skal vide, hvilken hat, man har på. Nogle gange deler vi os op. Så er det Merete, der snakker med medlemmet, mens jeg snakker med lederen. Nogle gange kan vi tolke mellem dem”, lyder det fra næstformanden
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
25.11.14 12:27
Tilføjelse til svaret til Jan
Tilføjelse til svaret til Jan Hillers
DJ skal efter min mening ikke følge Norges eksempel. Kommunikatører er medlemmer af DJ i dag. Det skal de blive ved med at være.
I mine øjne skal DJ organiseres på en anderledes måde end i dag, så begge grupper bedre kan rummes.
Bedste hilsner fra
Maria
Fremhævet af Journalisten
jan August Hillers
26.11.14 23:21
Kære Maria.

Kære Maria.
Tak skal du have.

Mvh Jan H
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
11.12.14 17:03
Jeg mangler altså fortsat et
Jeg mangler altså fortsat et svar fra Peter Thornvig, som tidligere i denne tråd skrev:

”Timeløns ansatte freelancere”. DJ har været i gang så længe, at mange freelancere er omfattet af overenskomster eller overenskomstlignende aftaler.
Succes og tempoet afspejles alene af forhandlings mulighederne på de enkelt arbejdspladser."

1) Hvilke freelancere taler du om her, og kan du give et eksempel på de overenskomster eller overenskomstlignende aftaler, som DJ har forhandlet efter den nye Freelancestrategi er blevet vedtaget?

"At vi er kommet langt i forholdene for timelønsfreelancere, ligger i et forbilledligt samarbejde mellem arbejdspladser, freelancere og forbundet. Ikke mindst under de seneste OK forhandlinger på dagbladsområdet. - Men vi er da ikke færdige med denne øvelse!"

2) Hvor langt er I kommet, hvad har I helt konkret opnået for timelønsfreelancere?

3) Kan du give et eksempel på "det forbilledlige samarbejde", mellem arbejdspladser, freelancere og forbundet, du nævner?

4) Hvad har I opnået under OK forhandlingerne på dagbladsområdet, og hvordan kommer vi som arbejder på dagbladsområdet til at mærke det?

5) "I er ikke færdige med denne øvelse", det betyder at I har en strategi. Hvilken?

Peter Thornvig, jeg glæder mig meget til at du svarer. Hvis I har gjort så meget, som du beskriver her, så er det jo en succeshistorie, som du skal dele med os andre.

Bedste hilsner
Ota
Fremhævet af Journalisten
Ota Tiefenböck
18.12.14 21:57
Tavshed fra Peter Thornvig,
Tavshed fra Peter Thornvig, men det er også et svar. Der er sikkert heller ikke så meget at fortælle.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen