Tillidsmand og formand på TV 2: Direktørens dobbeltrolle er ok

Merete Eldrup kan godt være både direktør for TV 2 og næstformand for bestyrelsen i Nykredit, mener TV 2-formand. Tillidsmand: Grænsen går ved en formandspost. Eldrup er uenig: »Det tror jeg godt, jeg kunne«

Kan den øverste direktør og indholdsansvarlige på TV 2 samtidig være næstformand for Nykredit, som er en af landets største finansvirksomheder?

Nej, mener Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, mens TV 2’s fællestillidsmand, Lennart Sten, og TV 2-bestyrelsesformand Lars Liebst siger god for den dobbeltrolle.

Spørgsmålet blev relevant torsdag, da Nykredit meddelte, at TV 2-direktør Merete Eldrup stiger i graderne fra menigt bestyrelsesmedlem til næstformand.

Den store nyhed var, at Nykredit samtidig har besluttet sig for at blive børsnoteret. Dermed går Nykredit fra i princippet at være en medlemsejet bank og realkreditforening, der primært skal sikre kunderne gode og billige lån til at være en børsnoteret virksomhed, der skal skabe mest muligt overskud til aktionærerne.

»Hun har som bestyrelsesmedlem og næstformand i Nykredit en fuldstændig klar og legitim interesse i, at selskabet klarer sig bedst muligt. Det kan sagtens kollidere med, hvordan TV 2 skal håndtere finansområdet og børsintroduktionen. Så jeg synes faktisk ikke, det er foreneligt,« sagde DJ-formand Lars Werge torsdag til Berlingske Business.

TV 2-formand: Helt problemfrit

Ifølge avisen har Merete Eldrup siden 2010 siddet i bestyrelsen for Nykredit. I 2011 indtrådte hun i bestyrelsen for Gyldendal, hvor hun i dag er næstformand. Siden 2013 har hun også siddet i bestyrelsen for Rambøll.

TV 2-bestyrelsens formand er Tivolis direktør, Lars Liebst. Han betragter Merete Eldrups dobbeltrolle som helt problemfri.

”Vi har det overordnede princip, at man som TV 2-direktør gerne må have bestyrelsesposter i andre virksomheder. Vi mener blandt andet, at det er med til at skabe dygtige direktører med udsyn og indsigt i dansk erhvervsliv. Jeg glæder mig over, at vi har eftertragtede direktører, som samtidig har mulighed for at hente inspiration til deres virke på og udvikling af TV 2,” siger Lars Liebst i en skriftlig kommentar til Journalisten via TV 2’s kommunikationschef.

”Jeg har stor tillid til Merete Eldrups dømmekraft. Hun bestrider problemfrit flere tillidsposter og har allerede siddet i Nykredits bestyrelse i seks år uden vanskeligheder med at holde det adskilt fra rollen som TV 2's administrerende direktør, og jeg er sikker på, at hendes udnævnelse til næstformand ikke ændrer på dette,” fortsætter Lars Liebst.

Tillidsmand: Grænsen går ved formandspost

TV 2-journalisternes fællestillidsmand, Lennart Sten, ser heller ikke noget problem. Men han udtrykker samtidig en vis forståelse for DJ-formandens principielle bekymring.

»Den puritanske journalist inde i min mave vendte sig også, da jeg hørte det. Vi skal jo kontrollere de økonomiske magthavere i samfundet. Men jeg tror, at hun har gennemtænkt det nøje,« siger Lennart Sten.

»Det er vigtigt, at hun sidder med i bestyrelsen i andre virksomheder og kan få inspiration og input andre steder fra, så hun ikke lever i en TV 2-osteklokke. Jeg kender Merete Eldrup som en utrolig klog person og en dygtig direktør. Hun kan sagtens administrere det. Jeg tror ikke, hun kommer til at udtale sig på Nykredits vegne. Gør hun det, så overskrider hun en grænse,« siger Lennart Sten.

Han mener, at dobbeltrollen er ok, fordi der kun er tale om en post som næstformand. For ham går grænsen ved en post som bestyrelsesformand.

»Hun kan ikke være publicistisk direktør for os og samtidig bestyrelsesformand et andet sted. Formanden er den mest magtfulde i en organisation, og bestyrelsesformanden skal udtale sig til pressen og kan ikke som en næstformand henvise til andre,« siger Lennart Sten.

Kan det give nogle unødige habilitetsproblemer for medarbejderne på TV 2 og TV 2 Finans, når de skal dække historier om Nykredit, velvidende at deres egen direktør er næstformand i selskabet?

»Jeg tror nærmere det modsatte. De journalister, der kommer til at dække Nykredit for os, vil netop gå til stålet. Ingen af os vil have hængende på os, at vi giver Nykredit særbehandling, fordi vores direktør er deres næstformand,« siger Lennart Sten.

Eldrup kunne også se sig selv som formand

TV 2-direktør Merete Eldrup afviser også, at der skulle være noget principielt problem i hendes dobbeltrolle. Direkte adspurgt mener hun heller ikke, at en post som bestyrelsesformand nødvendigvis ville være et problem.   

Hvor mener du, at grænsen går. Kunne du som direktør for TV 2 også være bestyrelsesformand i Nykredit?

»Det har jeg ikke taget stilling til. Det er et hypotetisk spørgsmål. Men det tror jeg godt, jeg kunne,« siger Merete Eldrup.

Hvorfor mener du, at det er uproblematisk, at du som TV 2’s direktør og øverste indholdsansvarlige samtidig skal være næstformand i en af landets største finansielle virksomheder?

»Jeg synes ikke, der er nogen forskel på, om jeg er menigt medlem af bestyrelsen eller næstformand. Eller om der er en børsintroduktion eller ej. Jeg bliver ikke talsmand for Nykredit. Det har hele tiden været min og TV 2-bestyrelsens vurdering, at jeg som direktør godt kan være bestyrelsesmedlem i andre virksomheder,« siger Merete Eldrup og tilføjer:

»Det kræver, at man ved, hvordan vi arbejder på TV 2. Det er ikke mig, der går og finder historier til TV 2 Finans eller andre redaktioner. De kan dække Nykredit så kritisk, de vil, og Nykredit ved godt, at jeg ikke er nogen garant for at undgå kritisk dækning,« siger Merete Eldrup.

Kan det ikke give nogle unødige habilitetsproblemer for medarbejderne hos TV 2 og TV 2 Finans, når de skal dække historier om Nykredit, velvidende at deres egen direktør er selskabets næstformand?

»Det kan jeg jo ikke udelukke. Men jeg har talt om det med både den nuværende og tidligere nyhedsdirektør, og de har aldrig haft et problem med det. Der er ingen, som kan pege på, at der har været et reelt problem med mine bestyrelsesposter,« siger Merete Eldrup.

Hvorfor er det ikke nok for dig at være menigt bestyrelsesmedlem hos Nykredit?

»Som næstformand sidder jeg med i flere møder og kan få endnu mere inspiration og viden om økonomien i Danmark og ude i verden, som kan være til gavn for TV 2. Man skal huske på, at TV 2 er en kommerciel virksomhed, og jeg skal varetage TV 2’s interesser bedst muligt,« siger Merete Eldrup.

Dong-sag var mere problematisk

Hun peger selv på Dong som et eksempel på, at hendes netværk og forbindelser ikke har indflydelse på TV 2’s dækning.

Hendes mand, Anders Eldrup, er tidligere departementschef i Finansministeriet og var topchef i det statslige energiselskab Dong i en årrække.

Men han blev fyret af bestyrelsen i 2012, fordi han havde forgyldt en håndfuld centrale medarbejdere med ekstraordinært høje lønninger uden at orientere bestyrelsen. Den sag blev dækket intenst i de danske medier. Også af TV 2.

»For mig at se er min post i Nykredit et klart mindre problem, end da Dong og min mand var i vælten. Men jeg er en del af samfundet, og sådan ser Danmark ud. Dengang gjorde jeg det meget klart for nyhedsledelsen, at de bare skulle dække den sag, som de havde lyst til,« siger Merete Eldrup. 

0 Kommentarer