Tillidsmand: ”Mine kolleger er selvfølgelig chokerede”

Information skal spare otte årsværk. Ledelsen giver mulighed for frivillige fratrædelser. ”Vi vil arbejde for at så få som mulig af vores kolleger kommer igennem den frygtelige oplevelse, det er at blive fyret,” siger tillidsrepræsentant

I formiddags fik Dagbladet Informations medarbejdere på et husmøde besked om, at avisen skal igennem en sparerunde.

I alt skal der findes besparelser for 4,5 millioner kroner. Blandt andet ved at nedbringe antallet af stillinger med otte årsværk.

Oven på udmeldingen har medarbejdere og tillidsfolk holdt medarbejdermøde.

”Mine kolleger er selvfølgelig chokerede over det her. Avisen har som et af de få medier oplagsfremgang og ikke et stort underskud,” siger tillidsrepræsentant Anita Brask Rasmussen.

Tidligere i dag fortalte adm. direktør, Stine Carsten Kendal til Journalisten, at selvom både oplag og abonnenttal stiger, så tjener avisen mindre – blandt andet fordi digitale abonnenter indbringer færre penge end abonnenter på print.

Derudover har avisen stigende udgifter, som ifølge Stine Carsten Kendal skyldes, at avisen har fået nye opgaver de seneste år.

”Det gælder alle aviser, at vi har skulle være mere digitale, markedsføre os på nye måder, udkomme på nye måder og distribuere på både print og digital. Så vi har lagt lidt til udgifterne hele tiden, og det kan vi ikke blive ved med,” siger Stine Carsten Kendal.

​Rettidig omhu som argument

Tillidsrepræsentant Anita Brask Rasmussen fortæller, at medarbejderne er klar over, at udgifterne stiger, og at indtægterne falder – og at den udvikling vil fortsætte.

”Fra ledelsens synspunkt vil de nok se det som udtryk for rettidig omhu, men det er et argument, vi plejer at høre fra virksomheder, vi normalt ikke sammenligner os selv med,” siger hun.

Ledelsens udmeldinger om mulighed for frivillige fratrædelser og omstrukturering af arbejdsopgaver ser Anita Brask Rasmussen dog som positive.

”Ledelsen har ført en reel dialog med tillidsfolkene og tilbyder frivillige fratrædelser. Nu forhandler vi om at gennemføre spareplanen så skånsomt som muligt, og mit håb og forventning er, at den dialog vil fortsætte.”

Regner du med helt at kunne undgå afskedigelser?

”Det er selvfølgelig mit håb. Ledelsen forbeholder sit retten til at sige nej til nogle fratrædelser. Men vi vil arbejde for, at så få som mulig af vores kolleger kommer igennem den frygtelige oplevelse, det er at blive fyret.”

Kun frivillige fratrædelser hvis de medfører besparelser

Medarbejderne kan frem til 27. november ønske frivillig fratrædelse, men ifølge Stine Carsten Kendal, er det ikke sikkert, at ledelsen vil imødekomme samtlige fratrædelsesønsker.

”Hvis det er medarbejdere, som løser opgaver, vi skal blive ved med at have løst, vil det ikke medføre besparelser, og så vil vi ikke kunne imødekomme de fratrædelser,” siger Stine Carsten Kendal.

30. november navngiver ledelsen de frivillige fratrædelser og giver medarbejderne besked om eventuelle afskedigelser. Hvilke stillinger, der bliver berørt af sparerunden, ønsker Stine Kendal Carsten ikke at uddybe endnu.

1 Kommentar

Steen Ole Rasmussen
18. NOVEMBER 2017
Der skelnes mellem opgaver,
Der skelnes mellem opgaver, som skal løses, og dem der ikke skal.

Pudsigt!

Kun opsigelser, fra dem der løser opgaver, som ikke skal løses, accepteres.

Kun hvis du er overflødig, accepterer vi, at du siger op selv.

Kommer der ikke opsigelser nok, så bliver "vi" nødt til at sige nogle op selv.

Det ca. 27 år siden, at jeg købte aktier i Information. Det skete på et tidspunkt, hvor man eksperimenterede med lidt farver på forsiden, altså lidt flere end den lille røde markering over "i'et".

Jeg modtog to fine beviser på min investering, som på et tidspunkt skulle omregistreres og bekræftes elektronisk (en gang i 90'erne). Det skete aldrig.

Den lille søde modstandsavis var mit næstsidste holdepunkt i dansk presse. Dem har jeg ikke flere af.

Den nødvendighed, som Stine Carsten Kendal orienterer sig ud fra, når der tales om "ikke overflødighed", er institutionens, dvs. dens egen iboende behov for eksistens.

Set ude fra, i min optik, er selve avisen overflødig. Den er som statsfinansieret mainstream kulturkonservativ ideologisk institution inderligt overflødig.

Den skulle have kæmpet for sin eksistensberettigelse, frem for at overleve på elendighedens vilkår.