Tillidsmand: Hver undgået fyring er en sejr

Tillidsmand Henrik Friis Vilmar roser DR for at styrke substansen i ny stor omlægning, men han ærgrer sig over, at 55-65 stillinger skal nedlægges. ”Jeg håber, at ledelsen lever op til vores aftale og gør alt, hvad de kan for at undgå fyringer,” siger han

Ledelsen har netop præsenteret en ny plan for DR ved et stormøde for medarbejderne.

Planen rummer bl.a. et stærkere digitalt fokus, mere dansk indhold, færre nyheder og stærkere fagredaktioner samt mere journalistik på P3.

Men planen vil også betyde, at der skal findes cirka 100 mio. kr. årligt i DR’s budget, lød det. Ledelsen søsætter nu en fyringsrunde, der i alt skal skære mellem 55 og 65 stillinger i huset.

Tillidsmand Henrik Friis Vilmar ærgrer sig over stillingsnedlæggelserne.

”Det er først og fremmest virkelig ærgerligt, at vi skal ud i fyringer,” indleder han, da Journalisten fanger ham kort mellem møder.

”Men jeg er glad for, at stillingsnedlæggelser ikke skal betyde fyringer. For mig handler det fra nu af om at nedbringe antallet af fyringer så langt som overhovedet muligt,” siger han.

Håber, at ledelsen vil undgå fyringer

Henrik Friis Vilmar henviser til den overenskomstaftale, som Dansk Journalistforbund indgik med DR’s ledelse tidligere på året. Medarbejderne gav afkald på lønstigninger i to år og får en mindre lønstigning det tredje år. Til gengæld fik medarbejderne en såkaldt tryghedsaftale, som blandt andet forpligter ledelsen til at acceptere frivillige fratrædelser ”så vidt muligt”.

”Jeg håber, at ledelsen lever op til vores aftale og gør alt, hvad de kan for at undgå fyringer. Ligesom jeg ser hver eneste undgået fyring som en sejr,” siger Henrik Friis Vilmar.

Journalisten erfarer, at der er frist for at søge om frivillige fratrædelser den 4. september klokken 12. DR gennemfører afskedigelserne – det, der i DR kaldes "en sindedag" – den 7. september.

Mere kvalitet med færre medarbejdere?

Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, sagde tidligere i dag til Journalisten, at det virker barokt, at DR vil hæve kvaliteten, men nedlægge et stort antal stillinger.

"Det kan virke barokt, at man taler så meget om at hæve kvaliteten, men vil have færre medarbejdere til at lave det,” sagde Lars Werge.

Det er Henrik Friis Vilmar enig i.

”Det virker mærkeligt, at man skal kunne levere mere kvalitet med færre medarbejdere. Guderne skal vide, at vi løber stærkt herude i DR, så hvordan det skal hænge sammen, har jeg også svært ved at se,” siger han.

Medarbejderne stillede kritiske spørgsmål

Medarbejderne blev orienteret på et stormøde i DR klokken 11.30. Henrik Friis Vilmar fortæller, at flere medarbejdere stillede kritiske spørgsmål til ledelsen.

”Nogle spurgte, om det her ikke bare er en total imødekommelse af de krav, man hører fra politikerne. Andre undrede sig over, at medarbejderne ikke er blevet inddraget mere, da man lavede denne plan. Alt sammen gode og relevante spørgsmål,” fortæller Henrik Friis Vilmar.

Han understreger dog, at han også har roser til DR’s plan. Han mener helt overordnet, at planen lægger op til at bruge en større del af ressourcerne på programvirksomhed – og det er positivt.

”Det vigtigste er, at DR i den grad satser på mere substans i indholdet og udvikling af det digitale område. Det er det fedeste i planen,” siger han.

Journalisten forsøger at få et interview med DR's ledelse om planen.

0 Kommentarer