TILLIDSFOLK UNDER PRES

De små lønstigninger på Fællesoverenskomsten sætter tillidsfolkene på de midt- og vestjyske dagblade under pres forud for de lokale lønforhandlinger. De imødeser en barsk kamp for hæderlige lønstigninger.
De små lønstigninger på Fællesoverenskomsten sætter tillidsfolkene på de midt- og vestjyske dagblade under pres forud for de lokale lønforhandlinger. De imødeser en barsk kamp for hæderlige lønstigninger.

 

Det bliver – ifølge Kreds 5’s generalforsamling – et glohedt forår for tillidsfolkene på de midt- og vestjyske dagblade. Det er nu helt op til dem at skaffe hæderlige lønstigninger til deres kolleger efter det magre økonomiske udbytte ved de netop overståede forhandlinger om Fællesover-enskomsten.
“At vi får så lidt i lønstigning, er altså at sende sorteper videre til os. Det bliver hårdt at skulle ind og forhandle«, sagde Hanne Øxenholt fra Herning Folkeblad, og dermed mere end antydede hun, at tillidsfolkene føler sig sat under voldsomt pres forud for de lokale lønforhandlinger.
Thomas Johansen fra Skive Folkeblad havde også svært ved at tro på acceptable lønstigninger ved de lokale forhandlinger.
Ann Kerol fra Thisted Dagblad, der har været med i DJs forhandlingsudvalg, erkendte, at det nu gælder om at stå sammen om de lokale lønforhandlinger.
“Det er her, der skal kæmpes. Lad os gå ud og vise, hvad vi duer til”, lød hendes opfordring, og den holdning blev bakket op af forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård. Han opfordrede kollegerne på de enkelte blade til at give tillidsfolkene en solid opbakning i den kommende tid.
Kredsformand Jens Peder Østergaard fra Vi-borg Stifts Folkeblad var ikke specielt begejstret for overenskomstresultatet, men han tillod sig dog at nævne, at dagbladsjournalisterne i provinsen på forhånd havde forlangt mere frihed – og det fik de. Om de forestående lokale forhandlinger sagde han:
“De seneste år har dagbladene i området givet forbløffende ens lønreguleringer, ligesom lønnen som sådan også følges tæt ad, uanset om det ø-konomisk går det ene blad lidt mindre skidt end det andet. For det er jo desværre sådan, at krisen er ved at kradse hul rundt omkring. Oplagene går stille og roligt ned, og det synes som om ledelser-ne totalt mangler visioner og ideer til at vende udviklingen”.
Et andet debatemne var dagbladenes stigende brug af billige freelancere og formanden for FreelanceGruppen, Kristian Melgaard, advarede mod denne udvikling.
“Jeg er bekymret over, at I ikke vil indse, at I har et problem. En hærskare af muldvarpe laver jeres arbejde, og I risikerer at grave jeres egen grav. Vi skal have dem organiseret, for det er den eneste måde at forbedre deres arbejdsvilkår på og sikre, at de ikke undergraver vores område”, sagde han.
Jens Peder Østergaard blev genvalgt som kredsformand. Niels Nørskov Stidsen, freelancer og Niels Krogh, Skive Folkeblad, blev genvalgt til bestyrelsen, mens Morten Bergholt, DR Radio Midt & Vest, og Anne Mette Riis, Morsø Folkeblad er nye i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vedtog et forslag fra betyrelsen om at hensætte 30.000 kr. til en idé-pulje til faglige aktiviteter. Alle medlemmer af kredsen kan søge penge til arrangementer, og det er ikke nødvendigt, at de har den brede appel, blot de har journalistisk eller faglig relevans.

0 Kommentarer