search

Tillidsbrud om mediestøtte

Omlægningen af mediestøtte til demokratistøtte er tilsyneladende ved at udvikle sig til et spareprojekt, hvor måske 10 procent af støtten spares væk .

Omlægningen af mediestøtte til demokratistøtte er tilsyneladende ved at udvikle sig til et spareprojekt, hvor måske 10 procent af støtten spares væk . Hvis det bliver en realitet er det et alvorligt og eklatant tillidsbrud fra regeringens side.

Vi fik i mediestøtteudvalget sidste år den meget præcise opgave at komme med forskellige modeller til en ny mediestøtteordning, og at modellerne skulle være fuldstændig udgiftsneutrale, fordi det skulle være et lukket økonomisk kredsløb. Hverken flere eller færre midler til medierne.

Det har jeg været med til at overholde til punkt og prikke. Vi har holdt os inden for den givne økonomiske ramme, og vi har i fællesskab i respekt for kommissoriet fra den daværende kulturminister, afleveret en række modeller med indbyggede valgmuligheder. Jeg har fuld respekt for, at politikerne bruger de forskellige håndtag, der er i modellerne. Men jeg har ingen respekt for, at der bliver lukket op for en hane, så pengene fosser ud af kredsløbet, for så tilsidesætter politikerne selv deres de rammer, de rvar lagt for fornyelse af mediestøtteordningerne.

Vi har i mediestøtteudvalget arbejdet seriøst for at opnå enighed. Nu kan der i stedet opstå en situation, hvor enigheden risikere at smuldre til stor skade for de forskellige medietyper, hvis ikke politikerne står ved de oprindelige rammer.

Hertil kommer, at det vil være dybt alvorligt for det danske mediemarked, hvis der skal fjernes yderligere midler fra medierne. I forvejen er den internationale konkurrence benhård, hvor ikke mindst søgemaskiner som Google æder sig ind på annoncemarkedet med foreløbig over en milliard kroner om året. Hvis vi fortsat skal have et mangfoldigt publicistisk mediemarked, og platformene skal kunne ligestilles, så er det at lægge gift ud for udviklingsmulighederne, hvis mediestøtten bliver beskåret.

Regeringen kan muligvis henvise til, at det fremgår af regeringsgrundlaget, at erhvervsstøtteordningerne skal under en sådan behandling. Men her er det vigtigt at huske, at mediestøtten netop ikke er erhvervsstøtte, men en demokratistøtte, der også skal hjælpe til innovationen på medieområdet.

Endelig vil jeg stærkt advare mod ideerne om at flytte licensmidler over til produktionsstøtten til de publicistiske trykte og digitale medier. Hvis de overskydende licensmidler skal i spil her, så kan de eventuelt anvendes til en platformuafhængig udviklingspulje, men ikke til at lappe besparelseshuller med.

Må jeg opfordre regeringen og Folketinget til at leve op til det ansvar, der ligger i at holde sig til det kommissorieindhold, som vi andre fik til opgave at finde løsningsmodeller inden for. Det skylder politikerne det danske medielandskab.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen