TILFREDSHED MED ÅBNE POSTLISTER

En undersøgelse af kommuner og journalisters opfattelse af åbne elektroniske postlister viser bred tilfredshed hos begge parter. Alligevel er en depression på vej, fordi få kommuner har indført åbne postlister.
En undersøgelse af kommuner og journalisters opfattelse af åbne elektroniske postlister viser bred tilfredshed hos begge parter. Alligevel er en depression på vej, fordi få kommuner har indført åbne postlister.

 

Journalister har altid gerne villet kigge myndighederne i kortene, og nu erkender myndighederne også selv, at der er glæde og gavn forbundet med at lægge kortene på bordet.
Det viser en undersøgelse, som en projektgruppe under Danmarks Journalisthøjskole har udarbejdet. Her er 22 journalister og 10 kommuner blevet spurgt om deres erfaringer med åbne elektroniske postlister.
I de 10 kommuner er der stort set enighed om, at postlisterne ikke har belastet økonomien og medført administrativt besvær. Thyholm Kom-mune har endda oplevet, at postlisterne har skabt overblik og gjort det lettere for em-bedsmændene at svare på spørgsmål fra journalister. Derudover har seks af de ni kommuner, der har svaret på spørgsmål om forholdet til pressen og borgerne, erfaret, at de åbne postlister giver medierne bedre mulighed for en præcis og korrekt gengivelse af sager.
“De åbne postlister har betydet, at myter er blevet afløst af reel viden og indsigt”, sagde Orla Hav (S), amtsborgmester i Nordjyllands Amt, under en konference på Christiansborg om forvaltning, presse og offentlighed.
De åbne postlister har også betydet, at Nordjyllands Amt har oplevet, at det har fået en langt mere fair og mindre mistænksom presse.
I undersøgelsen er 22 journalister, som alle arbejder i områder, hvor kommunen sender postlister ud, også blevet spurgt om deres erfaringer med åbne postlister. Godt halvdelen af journalisterne siger, at postlisterne har styrket deres tillid til myndighedens sagsbehandling og til beslutningsprocessen. De 22 journalister mener desuden,
at postelisteordningen bør udvides til hele landet.

Få frontløbere
For øjeblikket er det dog kun 14 kommuner og amtskommuner, der har elektroniske postlister. Derudover har cirka 15 kommuner åbne postlister på papir.
“Jeg er glad for frontløber-kommunerne, men også skuffet over, at det går så trægt. Det er deprimerende, at ikke flere har kastet sig over de åbne postlister. Der er en umanerlig træghed i systemet,” sagde Tommy Kaas, souschef på De 3 Stiftstidener og JydskeVestkysten, under konferencen.
Bo Andersen, borgmester i Ringe Kommune – en af frontløber- kommunerne – tror, at de åbne postlister vil sprede sig fra kommune til kommune. Det giver Nils Mulvad, journalist på Jyllands-Posten og en af repræsentanterne i Journalisthøjskolens projektgruppe, ham ret i. Han vil dog gerne have lovgivning på området. Bare ikke her og nu.
“For øjeblikket er der et fantastisk kulturskifte blandt embedsmænd og politikere, og åbenheden udvikler sig meget hurtigt, så hvis vi får et sæt af regler, der er lavet på det her tidspunkt, så kunne det godt være, at vi kunne få nogle bedre regler om to år,” siger Nils Mulvad.
Til oktober får en del af Forskningsministeriet, som det første danske ministerium, åbne postlister. På den måde skubber forskningsminister Birte Weiss (S) på en udvikling, hun selv er positiv over for. Men samtidig føler hun et stort ansvar for, at borgerne fortsat føler sig trygge.
“Pressen er også selv parthavere i at fjerne utrygheden. Journalister skal holde det fokus i debatten, at det her ikke blot drejer sig om, at journalister gerne vil have en nem adgang til nogle gode historier, men at det faktisk drejer sig om noget principielt, og at åbne postlister er en videreudbygning af demokratiet,” siger hun til JOURNALISTEN.
Birte Weiss vil ikke, førend Forskningsministeriet har indhøstet nogle erfaringer, tage stilling til, om der bør lovgives om åbne postlister.

 

 

0 Kommentarer