Tilfredshed i Odense

    KAJO. Det mest interessante på årets delegeretmøde var, at de studerende blev repræsenteret i hovedbestyrelsen.Sådan lød det i formandens beretning på generalforsamlingen for Kredsen af Journaliststuderende Odense (KaJO) den 14. maj. Og det, selv om det ikke var KaJOs kandidat, der blev valgt, men Didde Elnif fra Kredsen af Journaliststuderende i Århus.

KAJO. Det mest interessante på årets delegeretmøde var, at de studerende blev repræsenteret i hovedbestyrelsen.

Sådan lød det i formandens beretning på generalforsamlingen for Kredsen af Journaliststuderende Odense (KaJO) den 14. maj. Og det, selv om det ikke var KaJOs kandidat, der blev valgt, men Didde Elnif fra Kredsen af Journaliststuderende i Århus.

281 af de 325 studerende er med i KaJO, hvilket faktisk er en dækningsprocent på hele 86.

»Så det går rigtigt godt,« sagde den afgående formand Mette Boysen, som også berettede, at samarbejdet mellem de studerende og Journalistforbundet fungerer.

For det første har Journalistforbundet stillet det krav til overenskomsten på TV 2, at stationen skal overholde de forskellige journalistuddannelsers praktiklængder.

Det betyder, at TV 2 for eksempel ikke må ansætte en journaliststuderende fra Syddansk Universitet i mere end de 12 måneder, praktiktiden er beregnet til.

For det andet er der nedsat et udvalg med repræsentanter fra de studerendes foreninger og forbundet, som – atter en gang – skal prøve at løse problemerne med praktikdagen.

Som ny formand blev den 21-årige Ann-Mee Nielsen valgt uden modkandidater.

0 Kommentarer