Tilfredse studerende

    GENERALFORSAMLING. »En ret stor sejr og mere retfærdigt«. Vicki Therkildsen er godt tilfreds med delegeretmødets beslutning om kontingentændringen for blandt andre studerende. Hun var indtil 1. maj forkvinde for Kredsen af Journaliststuderende i Odense (KaJO), og ordene faldt på generalforsamlingen i KaJO.

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING. »En ret stor sejr og mere retfærdigt«. Vicki Therkildsen er godt tilfreds med delegeretmødets beslutning om kontingentændringen for blandt andre studerende. Hun var indtil 1. maj forkvinde for Kredsen af Journaliststuderende i Odense (KaJO), og ordene faldt på generalforsamlingen i KaJO.

Ligesom ledige, pensionister, efterlønsmodtagere og værnepligtige skal de studerende fra 1. juli betale en sjettedel kontingent. De studerende har tidligere betalt en femtedel, nemlig 94 kroner om måneden, men skal fremover betale 74 kroner om måneden.

Næstformand Fred Jacobsen sagde på generalforsamlingen, at de studerende har grund til at være stolte af resultatet. Et lavere kontingent kan medvirke til, at flere organiserer sig fra den første dag på uddannelsen. Han kaldte vedtagelsen for det første synlige resultat af samarbejdet mellem de studerende fra de tre journalistuddannelser.

De studerende i Odense har dog ikke lyst til at indgå et formaliseret samarbejde med de andre.

»Det går rigtig godt i Danske Journaliststuderendes Samarbejde. Vi samarbejder, når vi kan det, men på nogle områder er vi rygende uenige. Så selv om Fred gerne ser, at vi formaliserer samarbejdet i én organisation, så vil vi ikke. Vi foretrækker også fortsat at have hver vores repræsentant i Uddannelsesudvalget,« sagde Vicki Therkildsen.

»Det gør jeg nu ikke, men jeg vil have, at I arbejder sammen og gerne på sigt kommer med én repræsentant i Uddannelsesudvalget, hvis arbejde gælder alle uddannelserne,« sagde Fred Jacobsen.

De 30 deltagere på generalforsamlingen valgte Mette Boysen som afløser for Vicki Therkildsen, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.

0 Kommentarer