search

Til lykke og tak til TV2

Det er i dag 20 år siden, TV2 sendte sin første udsendelse. På dagen er det tid til refleksion over, hvad vi fik for tyve år siden, og hvad TV2 skal give os i fremtiden.

Det er i dag 20 år siden, TV2 sendte sin første udsendelse. På dagen er det tid til refleksion over, hvad vi fik for tyve år siden, og hvad TV2 skal give os i fremtiden.

”Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse”, sagde Samuel Rachlin som det første i Nyhederne på TV2 den 1. oktober 1988. Og det var en længe ventet nyhedsudsendelse, der kom fra TV2. For det var nemlig startskuddet til et brud på DRs monopol og begyndelsen på et nyt dansk mediebillede med flere landsdækkende tv-kanaler.

Og manøvren lykkedes. TV2 blev – takket være en imponerende pionerånd over hele linjen på stationen – et reelt og godt alternativ til DR, og har i snart mange år været den mest sete tv-kanal herhjemme. Det lykkedes også TV2 at ruske op i DR og skabe fornyelse i den gamle statsradiofoni, hvilket også var en del af projektet. Den nye tv-station var med til at skabe udvikling på to tv-stationer til gavn for seerne og samfundet.

Udviklingen på tv-området har – som så meget andet de sidste tyve år – taget kvantespring og har udviklet sig så eksplosivt som ingen kunne forestille sig. I dag ser mange ikke nødvendigvis tv i fjernsynet, men også på nettet. Samtidig er nye generationer af mediebrugere slet ikke så orienteret mod tv-mediet, og får sine behov opfyldt fra mange andre medier og kilder til social interaktion og information.

TV2 har i takt med tiden, og den øgede konkurrence fra andre kommercielle aktører, udviklet sig i mange retninger. Der er kommet flere tv-kanaler til, der hver især henvender sig til forskellige grupper i samfundet, og tv-seerne fordeler sig derfor i dag ikke kun på mange forskellige medievirksomheder, men også på forskellige kanaler inden for den samme virksomhed. Nu og i fremtiden får TV2 kun endnu mere konkurrence og udfordringer med at holde på brugere og indtægter.

Politisk har TV2 gennem de tyve år af flere omgange været en varm kartoffel, ikke mindst hvad angår finansiering, og dermed kom formålet også i spil i takt med, at nye betalingskanaler fra TV2 er føjet til porteføljen. TV2 har for længst skiftet identiteten som tv-kanal ud med en mere favnende rolle som medievirksomhed.

Det seneste års økonomiske turbulens på TV2 er bekymrende. Ikke alle nye initiativer har været lige vellykkede, og mange ansatte har måttet forlade virksomheden samtidig med, at den nye ledelse har måttet låne af staten blot for at finansiere driften. Det er ikke en holdbar situation for en medievirksomhed med public service forpligtelse.

Hvad enten TV2 videreføres med staten som ejer, eller den sælges til private, er det nemlig afgørende, at hovedkanalen bevarer public service forpligtelsen. TV2 har en værdi for danskerne, som blandt andet har bygget den op af licenskroner, som indtil 2004 var en del af indtægtsgrundlaget for medievirksomheden. Samtidig har ”must carry” som følge af public service forpligtelsen i vilkårene for hovedkanalen betydet en sikring af tilslutning fra både mediebrugere og annoncører – selvom kagen skal deles af stadig flere.

På tyveårsdagen kan vi takke TV2 for at have bidraget til mangfoldigheden og til udviklingen i de elektroniske medier. Nu gælder det om at fremtidssikre virksomheden og formålet med den for de næste tyve år. Men for at det kan lade sig gøre, har medarbejderne brug for at kunne koncentrere sig om at producere og udvikle public service fjernsyn uden at skulle risikere nye besparelser og nedskæringer. Ledelsen skal have både et økonomisk og et redaktionelt råderum til at sikre den fortsatte nødvendige udvikling. Det skal politikerne have for øje, når konditionerne for TV2 fastlægges i kommende medieforlig.

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen