Tidligere Radio24syv-vært: »Dårlige vilkår uden rettigheder«

Studievært Jon Rostgaard Boiesen producerede natradio for Radio24syv, men blev med få dages varsel taget ud af vagtplanen og står nu helt uden løn. Direktør Jørgen Ramskov: »Nogle vagter kan risikere, at vi ikke vil bruge dem mere.« Producer Peter Engel: »Sådan er freelance-vilkårerne.«

Studievært Jon Rostgaard Boiesen producerede natradio for Radio24syv, men blev med få dages varsel taget ud af vagtplanen og står nu helt uden løn. Direktør Jørgen Ramskov: »Nogle vagter kan risikere, at vi ikke vil bruge dem mere.« Producer Peter Engel: »Sådan er freelance-vilkårerne.«

Studievært Jon Rostgaard Boiesen, der har været ansat som vært på Nattevagten på Radio24Syv, rejser nu en hård kritik af de kontrakter, han og andre arbejder på, når de producerer til stationen.

»Jeg synes, det er meget dårlige vilkår. Jeg er ikke den eneste på freelancekontrakt uden rettigheder,« siger han til journalisten.dk.

Jon Rostgaard Boiesen, der er uddannet filosof, er stærkt skeptisk over, at han er blevet taget ud af vagtplanen med få dages varsel og dermed pludselig mister hele sin indtægt.

Han erkender, at det ikke strider med den formelle ordlyd i den aftale, han har indgået, men:

»Er det rimelige arbejdsvilkår for en public service-station, at folk bare kan fyres uden varsel. Jeg er jo ikke engang fyret! De kan bare lade være med at give mig arbejde. Det er en pissesmart konstruktion for arbejdsgiveren, men er det rimeligt?« siger Jon Rostgaard Boiesen.

"Principielt ingen kommentarer"

Jon Rostgaard Boiesen er som mange andre på Radio24Syv ikke ansat af selve Radio24Syv, men på et produktionsselskab. I en e-mail til journalisten.dk forklarer Jørgen Ramskov, chefredaktør og direktør på Radio24Syv, at han derfor "principielt ingen kommentarer" har til sagen. Han tilføjer dog blandt andet i e-mailen:

»Radio24syv har et ønske om at give nye talenter chancen – også folk, som hverken har radioerfaring eller er journalister. Det indebærer også, at de efter nogle vagter kan risikere, at vi ikke vil bruge dem mere – et vilkår, vores freelancere deler med resten af freelancebranchen.«

Ansat af Wingman Media Aps

Jon Rostgaard Boiesen blev ansat sidst i juni 2012 af Peter Engel fra produktionsselskabet Wingman Media Aps, der leverer en stor del af aften- og nattefladen til Radio24Syv.

Peter Engel afviser Jon Rostgaard Boiesens kritik:

»Der er hverken tale om en opsigelse eller en ansættelse. Det er en freelanceaftale. Man får en opgave, og man får sin løn som aftalt, sådan er det jo. Det er der intet usædvanligt i. Det ligner jo de vilkår, man også arbejder under på Journalisten som freelancer for eksempel,« siger Peter Engel.

Ingen løn under sygdom

Jon Rostgaard Boiesen har selv beskrevet sit ansættelsesforhold detaljeret på Kforum. Her fremhæver han, at han og andre, der arbejder for Radio24Syv, er på en kontrakt, hvor det direkte bliver fremhævet skriftligt, at man ikke har ret til løn under sygdom.

Hvis man har fået en vagt, men bliver syg, får man så ikke løn?

»Det kommer an på omstændighederne. Jeg har ikke været ude for ikke at give folk løn. Det står der, fordi det er en standardkontrakt. Det ligger i freelanceopgaver, at man ikke får løn, hvis man bliver syg. Sådan er det også på Journalisten,« siger Peter Engel.

Ud af vagtplanen per e-mail den 27. august

Jon Rostgaard Boiesen forklarer journalisten.dk, at han mandag den 27. august fik en e-mail fra sin redaktør med beskeden om, at han ikke ville få en eneste vagt i hele september. På det tidspunkt havde han kørt 14 nattevagter i tidsrummet 00.05 – 03.00 fordelt over cirka to måneder.

»Der stod i e-mailen, at jeg skulle vide, at der ikke er blevet plads til mig i denne måned. Pludselig stod jeg med få dages varsel helt uden løn,« forklarer Jon Rostgaard Boiesen til journalisten.dk.

Selv om der i kontrakten – som aldrig er blevet underskrevet af parterne – ikke står, hvor meget arbejde han vil få, forklarer Jon Rostgaard Boiesen, at han var blevet stillet så mange vagter i udsigt, at han kunne tjene 20.000 kroner om måneden.

Burde du ikke have studset over den kontrakt?

»Det kan du sige. Jeg var bare glad for at have fået et arbejde. Og jeg troede på, hvad han sagde. Og jeg tænkte: "Det er måske sådan, det er i mediebranchen".«

En unik mulighed

Er det her en smart måde af Radio24syv af få arbejdskraft på?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er en unik mulighed for folk, der ikke har baggrund i branchen, til at komme til fadet,« svarer Peter Engel.

I e-mailen til Jon Rostgaard Boiesen står der også, at ledelsen ønsker at evaluere værterne. Og selvkritisk vurderer Jon Rostgaard Boiesen, at der har været op- og nedture i hans natteprogrammer, hvor lytterne skal ringe ind og debattere temaer. Det er sket, at der kun har været få lytterreaktioner.

»Men kritikken fra ledelsen har kun været positiv. Jeg får at vide, at det går supergodt. "Hurra for Jon!" skriver Peter Engel efter min debut. Siden har jeg stort set intet hørt, og den smule, der har været, er positiv. Så jeg tror jo, at den hellige grav er velforvaret,« forklarer han.

Peter Engel ønsker ikke at kommentere kritikken af Jon Rostgaard Boiesen.

15 Kommentarer

Jens T.
6. SEPTEMBER 2012
Re: Tidligere Radio24syv-vært: »Dårlige vilkår uden rettigheder«
Sådan kan det jo desværre gå: http://www.youtube.com/watch?v=W6hlvWO29Dk ...
Lasseglavind
5. SEPTEMBER 2012
Re: Tidligere Radio24syv-vært: »Dårlige vilkår uden rettigheder«

Hej Søren

 Tak for svar. Jeg synes, den debat, der rejses i artiklen, er yderst principiel og særdels relevant at få rejst i mediebranchen og i Dansk Journalistforbund. Jeg har som tidligere medlem af DJ's freelanceudvalg arbejdet stenhårdt på at få forbundet til at hævet blikket og gøre sig nogle tanker om, hvad de i artiklen beskrvne arbejdsvilkår kommer til at betyde for den enkelte og for hele mediebranchen på langt sigt. Som den daværnede formand for TV-gruppen på et tidspunkt sagde (frit citeret fra hukommelsen), da vi talte om arbejdsvilkår, stress og karrieremuligheder: "Jeg kunne godt tænke mig, hvis man spurgte de unge folk i tv-branchen (hvor stort set alle undtagen cheferne er defacto løsarbejdere) hvordan de ser sig selv leve det fra hånden til munden-liv om ti år, når de har børn og forpligtelser, der rækkker ud over den næste kortvarige projektansættelse med tvivlsomme arbejdsvilkår?" Det er præcis det samme spørgsmål Henning Jørgensen stiller: Hvordan forestiller man sig i mediebranchen, at folk skal få tilværelsen til at hænge sammen i et samfund som det danske på de vilkår?

Jeg kan forstå på de gamle i branchen, at der har været en kedelig tradition for, at de fastansatte 'så ned på' freelancerne (som løsarbejderne jo kaldes). Måske er der nogle steder nu ved at indifnde sig en erkendelse af, at freelancernes vilkår herunder udlicitering kan blive en trojansk hest - en undervandstorpedo -derfundamentalt kommer til at ændre konkurrencevilkårene og dermed alles arbejdsvilkår i branchen på en måde, som de færreste arbejdstagere ønske sig. I DJ er man absolut ikke blinde for problematikkerne, men det er min personlig opfattelse, at man slet ikke har forstået, hvor stærke kræfter man er oppe imod, og hvor meget man derfor er nødt til at sætte fokus på problematikken.

Jeg tror, det var Gretelise Holm, der engang sagde: "Det er historisk velkendt fænomen. at slaverne lærer at elske deres lænker" - og så tilføjede hun som en kommentar til tidsånden - "Men behøver de ligefrem at smaske så vellystigt?"

Majbritt Lund
5. SEPTEMBER 2012
Re: Tidligere Radio24syv-vært: »Dårlige vilkår uden rettigheder«

Denne artikel afspejler meget tydeligt at det er et problem at ikke alle er klar over at der netop er markante forskelle på at være ansat og på at være selvstændig/freelancer.

Som selvstændig eller freelancer mangler vi en række goder: garanti for arbejde, løn under sygdom osv.

Det er hvorfor forbundet anbefaler os at tage forholdsvis høje timetakster for at kompensere for netop dette.

Ser forbløffende tit, at folk mikser det sammen og tænker at en freelancekontrakt er næsten ligesom at være ansat. Det er det ikke. Og vores honorar er derfor ikke lig med vores løn. Det er en pose penge, vi skal bruge til at dække en række udgifter - herunder løn.

Majbritt Lund

Søren Højlund Carlsen
5. SEPTEMBER 2012
Re: Tidligere Radio24syv-vært: »Dårlige vilkår uden rettigheder«

Hej Øjvind.

Jeg er stadig ikke enig i, at de vilkår I her har skitseret er synderlige usædvanlige og stikker særligt ud fra normen i branchen. Men hvis normen så er historien og ambitionen er at kulegrave hele freelanceområdet, så jo - så kan vi (næsten) blive enige om at det journalistiske alibi er opfyldt. Dog med den store undtagelse, at I - som sædvanligt i den her slags historier - mangler at vægte og afbalancere artiklen med de mange journalister, der generelt er tilfredse med deres vilkår. 

Og tillad mig lige en sondring: Der er stor forskel på kortidskontrakter/tidsbegrænsede ansættelser. I min bog er det noget helt andet end freelance arbejde. Jeg deler Henning Jørgensens kritik af korte ansættelser - dem har fanden skabt og det kan man ikke byde mennesker, og det foregår jo (især også) på public service arbejdspladser.

Men - og det er et stort men -  i det her konkrete tilfælde med 24syv er der jo IKKE tale om tidsbegrænsede ansættelser, men om en freelance-aftale på freelance vilkår - og der er en kæmpe stor forskel. Som freelancer udfører du en opgave(er) så længe arbejdsgiveren bestiller dem. Som tidligere freelancer kender du også til de vilkår. 

Er det dem I kritiserer, så fint med mig - men så er i ved at underminiere fundamentet for en hel gruppe af jeres egne medlemmer, der lykkelig og godt arbejder som freelancere - må jeg bare henvise til jeres egen bagside i det seneste nummer. 

Næh, lad det ligge og kast i jer hellere over problemet med korte kontrakter rundt omkring i det danske medielandskab. 

Mvh.

Søren Højlund Carlsen 

Louise Pedersen
5. SEPTEMBER 2012
Moderne daglejere

Jeg synes, Øjvind Hesselager beskriver absurditeten i Radio24syvs ansættelsesmetoder rigtig godt. Vi er faktisk ude i, at værterne ikke har bedre vilkår end fortidens daglejere, der hver dag måtte møde op uden at vide, om der nogensinde blev brug for dem igen (omend lønnen nok ikke er den samme).

Forholdene minder om nutidens vikarbureauansatte, som fra dag til dag kan stå uden indtægt eller med stærkt svingende indtægt. Begge grupper af ansatte er historisk set blevet brugt til at trykke lønnen på andre jobs. Kræver du ordentlige forhold, ryger du ud, da der altid står en arbejdsvillig sjæl klar til at tage din plads - uden rettigheder i øvrigt.

Thumbs up til Journalisten for at sætte fokus på freelancearbejdet!

Flere