search

Tidligere næstformand: Nedlæg næstformandsposten

Der er ikke politisk arbejde nok til både en formand og en næstformand på fuld tid i DJ, mener tidligere næstformand Fred Jacobsen: »DJ kan sagtens klare sig med en politisk begavet formand og et godt, professionelt bagland,« mener han. Nuværende næstformand Lars Werge er uenig

DJ er for lille et forbund til at have både en formand og en næstformand, der hver koster omkring en million kroner i løn og pension hvert år.

Det er budskabet fra Fred Jacobsen, som bestred posten før DJ’s nuværende næstformand, Lars Werge. Werge stiller efter fire år på posten nu op som formand ved delegeretmøde i april.

»Grundlæggende mener jeg ikke, at et forbund af DJ’s størrelse bør have en næstformand på fuld tid. Det er DJ og vores område for indflydelse simpelthen ikke stort nok til. Jeg mener, at DJ sagtens kan klare sig med en politisk begavet formand og et godt, professionelt bagland,« siger Fred Jacobsen.

Spild af penge

Der er fire kandidater til at overtage posten som næstformand efter Lars Werge. Journalisten vil de kommende dage bringe interviews med de fire kandidater, der er på valg ved delegeretmødet.

Men ifølge Fred Jacobsen er et godt råd til forbundsledelsen altså inden valget at overveje, om der overhovedet er brug for en ny næstformand på fuld tid.

Fred Jacobsen takkede selv af fra posten som næstformand i 2011, hvor Lars Werge vippede ham af pinden ved det såkaldte 'diamantkup'.

Fred Jacobsen nåede at sidde ni år på posten. Tiden delte han mellem politisk arbejde og en – forklarer han – selvpåtaget rolle som leder for DJ’s faglige afdeling.

Havde det ikke været for det ledelsesmæssige engagement, havde han haft svært ved at fylde stillingen meningsfuldt ud, siger han i dag:

»Dengang var der et ledelsesmæssigt tomrum i faglig afdeling, og det ville jeg gerne påtage mig at fylde ud. Det kom til at fylde en del, men havde jeg ikke haft det, så er jeg i tvivl om, hvor meget politisk arbejde jeg egentlig havde haft at kaste mig over.«

Det politiske fyldte ikke så meget

Sad du med hænderne i skødet?

»Den ærlige snak er, at det politiske ikke fyldte så meget. Det blev jeg også kritiseret for – at jeg i for høj grad udfyldte en rolle som embedsmand. Men det korte og det lange er, at der dybest set ikke er grund til at have en næstformand på fuld tid og til den løn, det koster,« siger Fred Jacobsen.

DJ's område for indflydelse begrænser sig stort set til mediesfæren, uddyber han. På store områder som uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik finder politikerne andre samtalepartnere.  

Af samme grund fremsatte Fred Jacobsen allerede i sin tid som næstformand et forslag i forretningsudvalget om, at ledelsesstrukturen blev lavet om, så næstformanden var ansat på deltid.

»Der var ikke politisk vilje til at lave det om dengang, og det tror jeg heller ikke, der er i dag. Men det er mine tanker fra balkonen her på bagkant af mit eget næstformandskab,« siger Fred Jacobsen.

Lars Werge uenig

Nuværende næstformand Lars Werge er dog uenig med Fred Jacobsen.

»Jeg synes, at både nuværende og tidligere næstformænd har fået tiden til at gå med både politisk arbejde og andet, også da forbundet var mindre end i dag.«

Lars Werge har brugt sin tid på blandt andet forhandlinger af overenskomster, på de politiske udvalg i DJ og på politisk lobbyarbejde med andre organisationer og på Christiansborg, forklarer han.

»Jeg mener ikke, der er behov for at nedlægge næstformandsposten, men bliver der rejst et forslag om det, så tager vi diskussionen på delegeretmødet,« siger han.

Gode råd til nye kandidater

Når det kommer til netop overenskomstforhandlinger, som Lars Werge altså har kastet sig over, mener Fred Jacobsen dog ikke, at det er en opgave, der i første omgang skal varetages af DJ's formandskab.

Hans råd til en eventuelt ny næstformand er netop at have en anden strategi i forhold til DJ's forhandlinger:

»Jeg mener for eksempel, at det er den bedste strategi, at formandskabet ikke skal slide sig selv op i forhandlinger, men bruge dem, der er bedre til det. Det vil give et ekstra kort at spille, hvis man gemmer formandskabet og først lader dygtige forhandlere fra faglig afdeling føre snakken,« siger han og henviser til, at både DR og Danske Mediers Arbejdsgivere følger den strategi.

Du bliver en del af magten

Desuden, mener Fred Jacobsen, har næstformanden et ansvar for at gøre formanden god.

»Det gør han ved at bakke op og tage det arbejde, der er nødvendigt, når formanden skal noget andet. Det fungerede godt i min tid, og det fungerer godt for Mogens (Blicher Bjerregård) og Lars (Werge) i dag,« siger han.

Andre råd har en mere personlig karakter:

»Du skal vide, at i det øjeblik du tager kasketten på, ændrer din status sig. Så er du pludselig en del af magten i en organisation. Måske var du en populær tillidsmand før. Nu vil du i medlemmer og medarbejderes øjne være en del af magten, hvor nogle måske synes, du fjerner dig fra det, du kom fra,« siger han.

Kommentarer
11
Finn Arne Hansen
19.02.15 18:32
Lyder fornuftigt, Fred. Vor
Lyder fornuftigt, Fred. Vor kommende fusionspartner KS har da også undret sig over, at DJ behøver at have en dyr næstformand og et virvar af undergrupper, som alle uhæmmet kan opkræve kontingent.
Fremhævet af Journalisten
Iben Hauschultz
19.02.15 20:57
Uhæmmet og uhæmmet, "fru Blom
Uhæmmet og uhæmmet, "fru Blom"!
Det er vi som medlemmer jo selv herre over. Vi kan jo bare nedlægge kredse og specialgrupper ... den dag, de ikke længere giver mening ; )
Fremhævet af Journalisten
Kate Bluhme
19.02.15 23:29
Interssant, Fred! Nu har jeg
Interssant, Fred! Nu har jeg selvfølgelig været langt fra DJ's strukturdiskussioner i ganske mange år, faktisk min egen afgang som HB-medlem og dit valg som næstformand, som jeg varmt støttede, hvilket gamle folk på egnen måske husker. Men dit forslag om at nedlægge fuldtidsjobbet som næstformand skabte ikke den brede debat, vel? Om næstformanden er for dyr? Tjah. Det kommer vel an på, hvad næstformanden yder. Du syntes måske ikke, at du var lønnen værd? Hvor meget fyldte det, da du trak dig fra et håbløst kampvalg, som Werge på forhånd havde vundet? Fred, du ved, at jeg holder af dig. Men helt ærligt - tjener du vores fælles gamle forbund (stadig mit) lige nu?
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
20.02.15 08:35
Jeg kan kun bekræfte Fred
Jeg kan kun bekræfte Fred Jacobsens fremstilling; jeg sad i forretningsudvalget sammen med ham i de første tre år af hans næstformandstid (i øvrigt efter at jeg havde tabt et kampvalg til ham om posten).

Der er på ingen måde egentlig politisk arbejde nok i formandskabet til to fuldtidsstillinger. Og derfor fylder både formand og næstformand gerne deres dag med andre opgaver. Vores nuværende formand har således lagt mange kræfter i et stort internationalt engagement. Fred Jacobsen brugte som næstformand megen tid på at være leder for Faglig Afdeling.

Hvad Lars Werge har brugt sin tid på, tør jeg simpelt hen ikke sige. Men her er sikkert tale om et velkendt bureaukratisk fænomen: Afsat arbejdstid og afsat mødetid udfyldes, helt af sig selv. Besluttede vi at have to fuldtids næstformænd i stedet for kun én, ville de begge sørge for at få vældig travlt - gå til en mængde møder, for eksempel - og efter et par år ville ingen kunne begribe, hvordan vi nogensinde havde kunnet nøjes med kun én næstformand.

Var det så rigtigt af Fred Jacobsen at sætte sig som leder af Faglig Afdeling? Det mener jeg, og det skete med mit fulde vidende og min fulde opbakning. DJ er en politisk organisation, og Faglig Afdeling er hjertet i DJ. Det er helt naturligt at afdelingen ledes politisk.

Det bliver den ikke længere; den er blevet ledet af en embedsmand i hele Lars Werges tid som næstformand. Og det er ikke det eneste eksempel på, hvordan embedsmændene i DJ de senere år - de sidste fire år, faktisk - er kommet til at spille en større og større rolle, fordi politikerne har fyldt mindre og mindre.

Helt svarende til det har vi ikke set nogen væsentlige politiske initiativer fra formandskabet de sidste fire år, bortset fra fusionsprocessen, naturligvis.

Og det er dét, som er hovedproblemet - ikke om næstformanden er på fuld tid eller deltid.

Jeg tror det ville være godt for demokratiet og for formandskabets jordforbindelse, om vi i stedet for én fuldtids næstformand havde to, som skulle passe deres arbejde ved siden af, og blev frikøbt til fagligt arbejde. Risikoen er naturligvis, at embedsmændene ville komme til at fylde endnu mere. Men de fylder allerede i dag for meget - og det var nok dét, vi burde prøve at gøre noget ved, for det er ikke meningen med en politisk organisation.

Som en slags PS et lille hjertesuk: Jeg vil meget appellere til, at vi begynder at diskutere det folk siger, og ikke hvem der siger det. altså at vi går efter bolden, og ikke efter manden. Kate Bluhmes urimelige og unfair personangreb på Fred Jacobsen ovenfor er et eksempel på en debatform som kun gør os dummere - på et tidspunkt hvor der er sådan en brug for at vi bliver klogere.

Uffe Gardel
Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Maria Becher Trier
20.02.15 14:49
Som jeg ser udfordringen, er
Som jeg ser udfordringen, er det ikke et spørgsmål om for få opgaver til næstformanden. I mine to år i hovedbestyrelsen har jeg oplevet, at DJ nogle steder er repræsenteret af embedsværket, hvor det i mine øjne burde være en politisk valgt.

Eksempelvis er det sådan i praktikudvalget – som blandt andet godkender praktiksteder på journalistuddannelserne. Her har DJ valgt en dygtig embedsmand til at varetage opgaven. Men det burde være en politisk valgt, der på medlemmernes mandat er med til at sætte dagsordenen.

Jeg kæmper for at få en praktikantvejlederuddannelse. Jeg arbejder stadig for sagen, men mine chancer for at få forankret uddannelsen ville være meget større, hvis jeg havde mere tid til det politiske påvirkningsarbejde.

I mine øjne vil det være helt forkert at nedlægge næstformandsposten. En formand skal ikke stå alene. Han skal have hurtig adgang til politisk sparring.

Men jeg er helt klar til at diskutere, om det skal være en fuldtidsstilling, om næstformandens løn bør være lavere end formandens eller om der i virkeligheden skal være to deltids-næstformænd.

Jeg ser det som en fordel, at næstformanden har tilknytning til en arbejdsplads. Men jeg ved også, at det i praksis kan være svært at give sig selv 100 procent to steder.

Jeg stiller selv op til posten som næstformand - læs mit valgoplæg her: www.mariabechertrier.dk
Fremhævet af Journalisten
Michael Diepeveen
22.02.15 17:06
Det er helt fornuftigt med -
Det er helt fornuftigt med - og der er masser at lave for - en fuldtidsfrikøbt næstformand i så stort et forbund, DJ er blevet.

Ville man så blot vælge en, der repræsenterer de mange medlemmer, der laver noget andet end den klassiske nyhedsjournalistik.

Ikke at det er ringe, tværtimod er det hjerteblod for selv garvede kommunikationsfolk.

Men der skal bare ikke være to journalist-journalister i forbundets daglige politiske ledelse, når måske 75-80 % af medlemmerne arbejder med så meget andet og på så mange andre områder.

Så, ja fortsæt med en frikøbt formand og ditto næstformand - men bare ikke med to enæggede tvillinger.
Fremhævet af Journalisten
Michael Diepeveen
22.02.15 17:08
PS: Jeg foreslår derfor
PS: Jeg foreslår derfor vedtægterne lavet om, så formand og næstformand vælges ved urafstemning
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
23.02.15 08:06
Rolig nu! Den her debat er
Rolig nu! Den her debat er ved at gå i selvsving, og da den nu har også ført til forslag, som skal på delegeretmødet, vælger jeg at blande mig i debatten om arbejdsvilkårene for det kommende formandskab i DJ. Det gør jeg så ud fra 16 års erfaring samt samarbejde med tre næstformænd, og jeg kan da godt afsløre, at medlemmernes forventninger og arbejdsopgavernes omfang absolut ikke er blevet mindre gennem årene.

Eksempelvis er der i dag langt større krav om synlighed, end da jeg tiltrådte som formand i 1999. Ofte går op imod halvdelen af en formands tid går med dette synlighedsarbejde, og mange læsere her vil sige, at der da skal meget mere synlighed til. Så skal en formand være til stede i en lang række samarbejder, fordi det nu engang er den måde, vi bliver hørt og får vores synspunkter igennem. Ja, så er der udvalgsmøder, hovedbestyrelsesmøder, medlemsmøder og masser af individuelle kontakter til medlemmer.

Formanden sidder ofte med i udvalg, nævn og arbejdsgrupper, som både det offentlige og andre organisationer nedsætter. Jeg har for eksempel lige været med til at afslutte arbejdet i Whistleblowerudvalget. Hertil kommer hele ophavsretsarbejdet.

Så er der det internationale spøgelse. Jeg vil gerne understrege, at Danmark er en del af Europa og mere end det. I øjeblikket er EU i færd med at undersøge, om vores ophavsret skal harmoniseres. 50 millioner kroner er i spil alene for DJ’s medlemmer. Mit internationale engagement betyder i denne sag, at jeg har adgang til helt centrale beslutningstagere. Havde DJ nedprioriteret at deltage i europæisk samarbejde, kunne vi godt glemme den indflydelse. Det gælder også i mange andre sammenhænge. Og ja, internationalt arbejde tager tid og kræver tålmodighed.

Det kunne så også have været næstformandens opgave, for det handler om arbejdsfordeling, interesser og den tillid, der nu engang er bygget op. Til gengæld er der rigeligt med politiske opgaver til DJ’s næstformand, tag bare hele uddannelsesområdet, pensionen, beskæftigelsen, freelancepolitikken for slet ikke at tale om varetagelsen af hele det politiske arbejde i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, som formandskabet deler.

Det er dybt provokerende at opleve udsagn om, at vi nok bare fylder tiden ud. DJ har sammen med datterselskaber, som a-kassen i realiteten er, udviklet sig enormt med stigende medlemstal og stigende krav om service på en meget bred pallette, så vi med samlet 100 medarbejdere har måtte udvide daglig forbundsledelse til fire personer, hvilket den tidligere næstformand var med til dygtigt at få gennemført.

Jeg har arbejdet sammen med tre dygtige næstformand, først Christian Kierkegaard, der havde været med til at professionalisere organisationen og selv tog et stort slæb i sagsbehandling. Dernæst Fred Jacobsen, som faktisk var bannerfører for en meget mere professionel ledelse, og nu Lars Werge, der på blandt andet på grund af godt forarbejde af sine forgængere, har kunnet koncentrere sit arbejde på at være politiker, hvad han har mestret på forbilledlig vis.

Jeg ønsker for det kommende formandskab, at der bliver opbakning til deres arbejde, og at de kan videreføre og videreudvikle de mange opgaver, DJ i dag har. Og for, at der ikke skal være nogen misforståelse: Der er ikke tale om et 37 timers arbejde – man er på 24/7 – sådan er det, sådan skal det være – og det er fantastisk spændende. Formanden og næstformanden er der til gavn for medlemmerne og skal have nogle ordentlige vilkår at arbejde under – sådan vil vi vist gerne have det for alle andre også. God valgkamp!
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
24.02.15 08:57
Det nytter ikke noget at
Det nytter ikke noget at Mogens Blicher Bjerregård bliver så fornærmet; vi skal naturligvis åbent kunne diskutere formandskabets arbejde.

Jeg er medlem af DJ, og jeg er tillidsmand for 160 kolleger. Jeg har ret til at spørge hvad vi får for pengene:

- Hvad har DJs formandskab de sidste fire år gjort for at få overenskomstdækket kommunikationsfolk?

- Hvad har formandskabet gjort de sidste fire år for at indgå flere freelanceaftaler - og for at få overholdt dem vi har?

- Hvilke væsentlige politiske initiativer har formandskabet overhovedet taget de sidste fire år, bortset fra fusionsforsøget?

Mogens Blicher Bjerregård er i det mindste så venlig at fortælle, hvad Lars Werge har brugt sin tid på: Han har været politiker. Endda en "forbilledlig" politiker. Jamen, så er det da mærkeligt at der ikke er kommet flere politiske resultater ud af det.

Uffe Gardel, Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
24.02.15 13:08
Kære Uffe

Kære Uffe

Både Lars og jeg har arbejdet fagpolitisk strategisk på overenskomstområdet de seneste fire år, hvor jeg gerne vil fremhæve de resultater, Lars har opnået på DMA-området med freelanceaftaler på JP/Politiken, aftaler, der følger direkte af freelancestrategien. Aftalen skulle også være et bedre incitament for medierne til at fastholde nye titler som for eksempel JP's Finans som det første umiddelbare resultat, indenhus.

Vi har også arbejdet målbevidst for at få en fælles overenskomst med AC i DR. Det er et arbejde, der tager tid, men som på sigt får stor betydning for vores medlemmer, når vi forhåbentlig snart er klar til det.

I DR og TV2 har vi opnået nye videreudnyttelsesaftaler, og senest har vi i DR fået en meget vigtig rettighedsaftale på arkiverne. Vederlagene til vores medlemmer som følge af videreudnyttelsesaftaler og arbejdet i Copydan er på fire år fordoblet til 50 millioner kroner, og snart får medlemmerne samlet set lige så meget retur i rettighedsvederlag, som de betaler i kontingent til DJ.

Et stærkt samarbejde med øvrige rettighedsbårne organisationer har ført til oprettelsen af Forfatternes Forvaltningsselskab, som er et vigtigt element i at få aftaledækket hele DJ’s ophavsretsområde. Det er også på ophavsretsområdet, vi har opnået nogle af de vigtigste internationale resultater.

Når det gælder de studerende, har Lars stået i spidsen for en politik på rekrutterings- og organisationsområdet, som betyder, at vi står langt stærkere på flere uddannelsessteder, har fået oprettet flere studenterorganisationer og i det hele taget fremstår som unikke i at sikre en stærk fremtidig organisering.

På beskæftigelsesområdet er det lykkes at udbrede vores tilgang til det fagpolitiske arbejde for de mange freelancere og selvstændige til flere faglige organisationer, så også hovedorganisationen Akademikerne fremfører vores synspunkter. Det kan vise sige at være særdeles værdifuldt i det arbejde, dagpengekommissionen ventes at komme ud med. Her har et af vores vigtigste mål været at få en langt bedre forståelse for de arbejdsforhold, der gælder for den gruppe, som hverken er lønmodtagere eller arbejdsgivere. Det er et af de områder, hvor Lars har gjort et betydningsfuldt arbejde.

Udvikling af DJ BIZ er også sket inden for de fire år, ligesom vi har taget initiativ på sikkerhedsområdet. Senest også i forhold til sikkerhed online, hvor journalister i fremtiden vil blive nødt til at kryptere deres materiale.

Af vigtige politiske resultater de seneste fire år er udmøntningen af den nye mediestøtte, som DJ i allerhøjeste grad har sat sit aftryk på, og som har fremtidssikret den form for demokratistøtte. DJ var initiativtager til revisionen af de vejledende regler for god presseskik og har i det hele taget arbejde massivt i forhold til medieansvar og dermed for den pressefrihed, som flere politikere var på vej til at udvande.

Vi arbejder med påvirkning i forhold til 6-7 ministerier og flere EU-kommissærer – også der især i forhold til freelanceområdet. Jo, der er taget mange initiativer de seneste fire år.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
24.02.15 16:33
Kære Mogens

Kære Mogens

Du er blevet dårligt orienteret om forløbet af DMA-forhandlingerne.

Der er IKKE indgået en freelanceaftale på JP/Politiken. Der er indført en mindstesats for korttidsansatte redaktionssekretær- og fotograf-vikarer. Det er jo udmærket, men det har ikke så meget at gøre med en freelanceaftale.

Vi var flere, som under DMA-forhandlingerne talte kraftigt for, at vi denne gang prioriterede freelanceaftaler højt. Men DJs forhandlingsleder, Lars Werge, var ikke enig.

I øvrigt er overenskomstforhandlinger netop ikke en politisk opgave; det er noget man trygt kan overlade til embedsmænd. Ligesom en række af de andre udmærkede ting, du opregner i din kommentar; det er ikke politik.

Det havde været politik, om du og Lars Werge havde sagt: "Denne gang vil vi have freelanceaftaler!" Eller: "Nu skal vi ud at aftaledække nogle kommunikationsfolk". Men I tav.

I forhaster jer heller ikke. Du nævner at I nu taler freelanceforhold og fælles DR-overenskomst med Akademikerne. Det er naturligvis godt. Men til efteråret vi har været medlemmer af Akademikerne i syv år.

Uffe Gardel, Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen