Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.

Det er problematisk, at B.T. er nomineret til FUJ-prisen for Helle Thornings skattesag, når juryformand Olav Skaaning Andersen er chefredaktør på B.T., mener tidligere Cavling-vinder Lars Rugaard. Læs Olav Skaanings svar til Journalisten.dk. Opdateret 18/10.

Det er problematisk, at B.T. er nomineret til FUJ-prisen for Helle Thornings skattesag, når juryformand Olav Skaaning Andersen er chefredaktør på B.T., mener tidligere Cavling-vinder Lars Rugaard. Læs Olav Skaanings svar til Journalisten.dk. Opdateret 18/10.

Som Journalisten.dk kunne fortælle i morges, så er B.T. blevet nomineret til prisen for Fremragende Undersøgende Journalistik, der uddeles af Foreningen for Undersøgende Journalistik (FUJ).

Nomineringen tilfalder B.T. for dækningen af Helle Thorning-Schmidts skattesag. Formanden for juryen er chefredaktør på B.T. Olav Skaaning Andersen. FUJ har understreget på deres hjemmeside, at Olav Skaaning Andersen ikke deltog i voteringen angående B.T.'s artikelserie om skattesagen.

Men det er stadig problematisk, mener Lars Rugaard. Han er medlem af bestyrelsen i Dansk Journalistforbunds Kreds 2, og så vandt han Cavling-prisen i 1995. Lars Rugaard har sendt en mail til juryen og bestyrelsen i FUJ samt til juryformand Olav Skaaning Andersen for at få besvaret tre spørgsmål.

»Når der i nomineringen står, at "Juryformand Olav Skaaning Andersen ikke deltog under voteringen om dette projekt", betyder det så, at han deltog i voteringen om at udelukke andre projekter, der kunne have været valgt i stedet for historien om Helle Thorning-Schmidts skattesag?« spørger Lars Rugaard blandt andet i brevet.

Han beder også om at få at vide, hvilke konkrete kriterier der er lagt til grund for nomineringerne, og hvordan de kriterier harmonerer med B.T.'s historie. Og så beder han om at få oplyst, hvem der har indstillet artikelserien – som det er fast kutyme med Cavling-prisen.

Hvad er problemet med nomineringen?

»Problemet er, når du sætter en chefredaktør til at være formand for sådan en jury, altså den person, der skal tilrettelægge juryens arbejde. Du tager en mand, som er ansat på et medie, til at profilere mediet og fremme dets økonomiske interesser. Så bevæger vi os ud over det uundgåelige, at vi alle sammen har gamle venner og kolleger. I det øjeblik, man sætter en chefredaktør til det, så bevæger vi os ind i en anden sfære. Så sætter vi ræven til at vogte gæs,« siger Lars Rugaard til Journalisten.dk.

Chefredaktør og juryformand Olav Skaaning Andersen svarer på kritikken over for Journalisten.dk:

»Jeg deltog ikke i voteringen om Thorning-sagen og forlod lokalet i to omgange. Dvs. den øvrige komité valgte at nominere Thorning-sagen. Jeg deltog i udvælgelsen af de øvrige to nominerede i aviskategorien og var selvfølgelig medansvarlig for, at øvrige projekter blev valgt fra,« skriver han i en mail.

Her svarer han også på spørgsmålet om, hvilke kriterier der er lagt til grund for juryens nomineringer:

»FUJ-prisens kriterier – og ikke andet – ligger til grund for udvælgelsen af alle nominerede. Mange af de indstillede projekter opfylder mange af kriterierne, og i sidste ende er det en afgørelse blandt juryens medlemmer, hvem der endelig nomineres. Reglerne findes på FUJ's hjemmeside,« skriver Olav Skaaning Andersen.

Han understreger, at det er aftalt i juryen, at Anders Krab-Johansen svarer på specifikke spørgsmål om nomineringen af B.T., imens FUJ-formand Jacob Mollerup svarer på generelle spørgsmål om FUJ.

Opdateret 18. oktober 11.18: Journalisten.dk har fået svar fra Olav Skaaning Andersen, og hans citater er indsat i artiklen fredag eftermiddag.
Mandag er indsat, at Anders Krab-Johansen svarer på specifikke spørgsmål om B.T., imens FUJ-formand Mollerup svarer på spørgsmål om FUJ.

15 Kommentarer

Mathilde Madsen
18. OKTOBER 2010
Re: Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.
Simon Andersen - chef på B.T. - indstillede sine egne journalisters projekt om Helle Thorning. Sagen endte med en klar frifindelse fra Skat. Nu er projektet, der i mange, mange artikler fortæller, at Helle Thorning har snydt i skat - nomineret til FUJ-prisen.

Interessant...
Jacob Mollerup
18. OKTOBER 2010
Re: Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.

Kære Lars Rugaard,

Svaret er nej.  Juryens travle sekretærer har bare ikke haft denne oplysning med i vores registreringer af projekterne, og vi har (som beskrevet i mit svar) heller ikke fundet det afgørende, fordi alle og enhver jo kan indstille. Det er selvsagt juryens efterfølgende udvælgelsesproces, det handler om. Men som jeg også skrev: Vi vil overveje at have det med i systematisk form fra næste år.

Som en særlig service til dig, har jeg imidlertid spurgt juryens sekretærer, hvem der har indstillet Thomas Nørmark Krog og Kasper Vedsmand for deres arbejde med Helle Thornings skattesag. Fra mailbunkerne kan det oplyses, at det her – som i øvrigt for de fleste af de indstillede – var en chef, der gerne ville gøre opmærksom på egne medarbejdere. Bagmanden hedder Simon Andersen og er redaktionschef på B.T. 

Endnu engang tak for dit bidrag til at gøre FUJ-prisen kendt.

Mvh

Jacob Mollerup

Formand for FUJ

Lars Rugaard
18. OKTOBER 2010
Re: Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.
Kære Jacob Mollerup
 
Kort og klart – betyder dit svar, at FUJ hemmeligholder, hvem og hvor mange, der har indstillet BTs Thorning-historie?
 
Med venlig hilsen
Lars Rugaard
Jacob Mollerup
18. OKTOBER 2010
Re: Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.

Kære Lars Rugaard

Tak for din interesse for FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik. Årets vindere offentliggøres som du ved på søndag den 14. november på Fagfestival. I skrivende stund er juryen kun nået til det punkt, hvor de har udvalgt 13 projekter, der er nominerede i fem forskellige kategorier.

Det har så affødt en række spørgsmål fra dig. Det der vedrører juryens faktiske arbejde i denne runde har juryformand Olav Skaaning Andersen allerede besvaret.

Tilbage er for mig at besvare det, der handler om udpegning af juryen samt spørgsmålet om offentliggørelse af, hvem der har indsendt indstillinger.

Siden FUJ-prisen blev uddelt første gang i 2007, har det været FUJ’s bestyrelse, der har udpeget juryen. Alt herom og om prisens grundlag, udpegning af jury mv. kan man læse på www.fuj.dk . Her kan man også se, at FUJ-prisen særligt fokuserer på den journalistiske metode. Derfor skal de indstillede også indsende metoderapporter!

De regler, FUJ-bestyrelsen i sin tid lavede, indebærer også, at vi har pålagt os selv en løbende fornyelse af juryen.

Tidligere på året udpegede vi juryen for 2010. Udover nævnte formand består juryen af studieleder Anne Lea Landsted (Syddansk Universitet), journalist Jesper Tynell  (DR),  redaktør Anders Krab-Johansen (TV2), chefredaktør Anne Mette Svane (Politiken), journalist Niels Sandø (Jyllands-Posten), nyhedschef Karin Zillén (Sydsvenska Dagbladet) og journalist Erik Valeur (Tænk).

Vi er meget taknemlige for, at jury-medlemmerne har påtaget sig dette store arbejde. Og vi har stor tillid til juryens bredde, faglighed og integritet.

Du kritiserer os nu for at have udpeget en chefredaktør som formand. Det har vi nu gjort med velberåd i hu: Selv chefredaktører har af og til nyttige kompetencer. De første tre år var chefredaktør Lisbeth Knudsen fra Berlingske en respekteret formand for juryen. Da jury-medlemmer kun må sidde tre år, bad vi i år Olav Skaaning om at overtage formandsposten.  Når vi ikke er bekymrede for, at chefredaktører blot skal mele deres egen kage, skyldes det ikke kun tillid til de pågældende. Det skyldes selvsagt også, at der er syv andre stærke og kompetente medlemmer af juryen. Se på listen: Det er jo ikke novicer.

Du efterlyser også, at FUJ skal offentliggøre, hvem der har indstillet hvem. Jeg tror nu ikke, den liste vil gøre nogen forskel – alle journalister og redaktører kan jo frit indstille medarbejdere, chefer, venner, familie, kolleger og/eller kærester.  Når listen ikke findes på www.fuj.dk er det alene af praktiske årsager. Der er allerede meget arbejde forbundet med en sådan prisproces – og det hele lavet af frivillig arbejdskraft.  Men vi skal fra næste år prøve at finde en praktisk løsning på det.

Senest har du også afsløret, at juryen fra år til år har været inkonsistent i sin brug af fede bogstaver i omtalen af de nominerede (navn eller projekt i fedt). Må jeg på FUJ’s vegne takke for bidraget til korrekturlæsning.

 

Med venlig hilsen

Jacob Mollerup

Formand for FUJ.

Lars Rugaard
18. OKTOBER 2010
Re: Tidligere Cavling-vinder kritiserer nominering af B.T.

Der er lidt flere detaljer og et par yderligere spørgsmål på min blog.

Mvh

Lars-

Flere