Tidligere Cavling-formand: Dødfrustrerende

Den tidligere formand for Cavling-komiteen røg tilsyneladende ud af den prestigefyldte priskomite, fordi han blev glemt. »Man vil helst ikke ydmyges på den måde,« siger Carsten Ingemann.

Den tidligere formand for Cavling-komiteen røg tilsyneladende ud af den prestigefyldte priskomite, fordi han blev glemt. »Man vil helst ikke ydmyges på den måde,« siger Carsten Ingemann.

»Det er da dybt frustrerende at ryge ud på så åndssvagt og rodet et grundlag. Jeg kunne forstå, hvis hovedbestyrelsen havde sagt, at jeg var inkompetent eller idiot. Ham vil vi ikke have mere. Nu blev jeg glemt som formand, og det er lidt svært at forstå,« siger fotograf Carsten Ingemann til Journalisten.dk.

Pressefotograf Carsten Ingemann blev valgt ind i komiteen allerede i 1997 på grund af et ønske om at have en bredere sammensat komite. Han hæfter sig ved, at formanden i Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, havde udtrykt tilfredshed med komiteens arbejde og havde spurgt hele den tidligere komite, om de havde mod på at stille op igen.

»Alle svarede ja. Der var fordele ved at have siddet der længe. Vi havde forfinet vores metoder og havde en hamrende velfungerende komite. Jeg kan ikke se, at vi har begået store fejl. Vi var helt fri af det der med kammerateri. Vi tog benhårdt stilling til det arbejde, der lå på bordet,« siger Carsten Ingemann.

Carsten Ingemann var ifølge ham selv blandt kandidaterne, da hovedbestyrelsen skulle sammensætte ny komite, men ingen af kredsene anbefalede ham, da hans egen kreds – østjyske Kreds 4 – havde glemt ham. Formand John Lykkegaard forklarer, at Dansk Journalistforbund ikke havde underrettet ham om, at Carsten Ingemann var på valg:
»Du må gerne sige, at vi har en del af skylden sammen med den sjuskede forberedelse … Carsten Ingemann havde siddet mange år og gjort et godt stykke arbejde. Efter mødet sagde Lars Lindskov (formand for Pressefotograferne, red.), at det var min skyld. Det var først der, det gik op for mig, at Ingemann tilhører Kreds 4 og var på valg.«

Carsten Ingeman havde nok betakket sig, hvis han havde vidst, hvad der skulle komme.
»Jeg havde ikke genopstillet, hvis jeg havde haft en fornemmelse af, at det bar i den retning. Man vil helst ikke ydmyges på den måde. Man kan sige, at demokratiets svagheder,viste sig her. Det er ærgeligt, at der ikke længere sidder et billedmenneske, Journalistik er også visuelt,« siger han.

Carsten Ingemann understreger, at han er sikker på, at den nyvalgte komite vil gøre et godt stykke arbejde. Hans kritik går på proceduren og bredden i komiteen.

Hovedbestyrelsesmedlem Peter Thornvig, som er formand for DJ:Fotograferne, afviste at stemme, da hovedbestyrelsen nedsatte den ny komite i juni.
»Jeg blev sur. En række kredsformænd indstillede kandidater uden at fortælle hvorfor. Jeg vil ikke stemme på nogen, jeg ikke kender, og hvor der ikke er grundlag at stemme på. Hvem er de? Hvad vil de? Det kan jeg jo ikke,« siger Peter Thornvig.

0 Kommentarer