Tid til kvalitet

Hvert år i begyndelsen af januar, når Cavlingprisen bliver uddelt, glæder jeg mig over, at der rundt omkring på redaktionerne er tilstrækkeligt med resurser til, at nogle af vores kolleger får mulighed for at producere kvalitetsjournalistik på et meget højt plan.

Hvert år i begyndelsen af januar, når Cavlingprisen bliver uddelt, glæder jeg mig over, at der rundt omkring på redaktionerne er tilstrækkeligt med resurser til, at nogle af vores kolleger får mulighed for at producere kvalitetsjournalistik på et meget højt plan.
Mange Cavlingpriser er blevet uddelt til hold af journalister og pressefotografer, som har forstået at udnytte hinandens stærke sider. Når specialviden, ekspertise i de forskellige jobfunktioner og samarbejde går hånd i hånd, ser vi rigtig mange af de resultater, der fører til forslag og nomineringer til en Cavlingpris.
Jeg håber, at dette års Cavlingpris vil minde både ledelse og medarbejdere rundt omkring på de redaktionelle kontorer om formålet med at udgive aviser, sende radio og tv samt bruge de nye digitale medieplatforme.
Hvis det ikke er nok, uddeles der flere priser i løbet af året, som når DJ's kreds 1 uddeler Kristian Dahls Mindelegat, eller når Danske Specialmedier til april uddeler Bording-prisen inden for fagbladsområdet. Og de studerende har deres Kravling, der lover godt for fremtiden.
Formålet for arbejdet i medierne er som bekendt at være demokratiets vagthund, give os alle kvalitetsoplevelser og i det hele taget gøre os klogere. Derfor må der ikke slækkes på den gode kvalitet, og det er særlig vigtigt at være opmærksom på i nedgangstider. Der er nemlig brug for mindst lige så god journalistik og oplysning i krisetider, som når der er fremgang i økonomien.
Kvalitet i journalistikken er også drivkraften for kollegerne på medierne, og det samme gælder inden for kommunikationsbranchen. DJ's medlemmer vil gerne og helst levere arbejde af høj kvalitet, men det forudsætter, at betingelserne for det er til stede.
Hvor mange gange har journalister ikke – til stor frustration – fået besked på lige at sænke ambitionsniveauet? Hvor mange gange har kolleger ikke afleveret stof, som de gerne ville have gjort lidt mere ved? Man kan altid gøre lidt mere, men der er forskel på at være tilfreds eller bare aflevere et stof, fordi man nu engang skal.
De senere års krav om øget produktivitet har ført til alt for mange frustrationer på redaktionerne, og vi har i DJ fået markant flere henvendelser fra medlemmer, der af denne grund oplever et ringere arbejdsmiljø. Det førte til oprettelsen af en egentlig arbejdsmiljøafdeling i DJ.
At der er brug for god journalistik, at den er nødvendig for demokratiets udvikling, og at det alt sammen forudsætter en pressefrihed, der både indeholder uafhængighed af politiske og økonomiske interesser, bør være evident for såvel fagets udøvere som mediernes ejere og de politikere, der i den sidste ende er med til at forme vilkårene for medierne i Danmark.
Politikernes opgave er at sørge for en lovgivning, der sikrer et mangfoldigt medielandskab en solid og stabil økonomi. I fremtiden er der mange flere medieplatforme, som har brug for den stabilitet, og det skal lovgivningen indrettes efter.
Men politikerne skal samtidig være opmærksomme på, at rigtig mange historier og nyheder stammer fra de traditionelle medier, hvor der er også er mangeårige traditioner for netop at give plads til den undersøgende journalistik. Derfor må de heller ikke trække tæppet væk under disse meget vigtige led i journalistikkens fødekæde.
I det kommende år skal politikerne for alvor til at diskutere mediernes fremtid, når et nyt medieforlig skal forhandles på plads. Analysen af den nuværende mediestøtte med bud på kommende ordninger giver nye muligheder for at fremtidssikre et bredt medieudbud med indhold af høj kvalitet til gavn for demokratiet.
I DJ forbereder vores mediepolitiske udvalg bud på den strategi, der kan sikre både mangfoldighed og kvalitet. Begge dele er helt afgørende for, at DJ's medlemmer også i fremtiden har gode job. •

Af Mogens Blicher Bjerregård
Formand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer