Tid til at vælge

»Min opfordring er, at alle snarest får set deres pensionsordninger efter i sømmene for at sikre, at både forsikringer og pensioner er optimale.«

»Min opfordring er, at alle snarest får set deres pensionsordninger efter i sømmene for at sikre, at både forsikringer og pensioner er optimale.«

DJ-medlemmer har det sikkert med forsikring og pension som så mange andre: Det er noget, der ligger et godt stykke ud i fremtiden. Det er derfor ikke noget, man behøver at bekymre sig om eller tage sig af lige her og nu. Og: Der er nok nogen derude, der tager sig af det.

Det er delvist rigtigt. DJ ser det som en væsentlig opgave at sørge for, at medlemmerne har adgang til gunstige og fleksible forsikringer og pensionsordninger, der giver gode muligheder for en rimelig økonomisk overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Forsikringerne skal sikre, at indtægtsgrundlaget ikke helt forsvinder, hvis uheldet er ude, eller helbredet svigter. Og pensionen er til for, at man i tide får sparet op til tilværelsen efter et langt arbejdsliv.

Med få undtagelser er DJ-medlemmer, der er ansat på vilkår, hvor pension er en del af lønnen, omfattet af aftaler, som Mediernes Pension indgår med det selskab, der leverer forsikringerne. Alle øvrige medlemmer har i kraft af deres medlemskab mulighed for at være med på de vilkår, der er aftalt. Mediernes Pension er et samarbejde mellem DJ og mediebranchens arbejdsgivere og sørger for at forhandle aftaler, der er så gode og gunstige som muligt.

Den arbejdsmarkedspension, som Mediernes Pension aftaler for beskæftigede i mediebranchen, adskiller sig på ét væsentligt punkt fra andre arbejdsmarkedspensioner: Hvert medlem har ret til selv at vælge, hvor man vil have sin pensionsopsparing. Ingen blander sig i, om det er i en bank eller et pensionsforsikringsselskab. Derfor stiller Mediernes Pension blot krav om, at den pensionsleverandør, som det enkelte medlem ender med at vælge, skal respektere de bestemmelser, der er nedfældet i vedtægterne for Mediernes Pension. Derudover tilbydes en gruppeforsikring, der består af forskellige elementer, så den enkelte kan vælge ud fra sin aktuelle livssituation.

Én ting er friheden til at vælge. Noget andet er, om det så også sker. Her må jeg konstatere, at det er ret sjældent, medlemmer benytter sig af det frie valg. Ni ud af ti DJ-medlemmer vælger at lægge deres pensionsopsparing i det selskab, der også er leverandør for forsikringerne – det, vi kalder gruppeordningen. Otte ud af ti har ikke foretaget et aktivt valg i forhold til mulighederne i gruppeordningen. Om det er, fordi de er tilfredse med det, de får tilbudt, eller det er, fordi de ikke konkret har taget stilling, ved vi ikke.

Lige nu er det dog mere vigtigt end nogensinde at tage stilling. Finanskrisen, den lave rente og skærpede krav til pensionsselskaber gør, at selskaberne har problemer med at sikre kunderne den forøgelse af opsparingen, som de har stillet i udsigt på pensioneringstidspunktet. Det betyder, at der er en tendens til, at pensionskasser og pensionsforsikringsselskaber i en overskuelig fremtid kun kan garantere en forrentning, der marginalt ligger over nul, hvor ydelsesgarantierne i tidligere år lå på hhv. 4,5, 2,5 og 1,5 %.

DJ og Mediernes Pension afholder sig i kraft af princippet om det frie valg fra at rådgive medlemmer om, hvor det præcist er bedst at placere pensionskronerne. Men vi føler et ansvar for at sikre, at selskaberne tilbyder medlemmerne en ordning med mulighed for en rimelig forøgelse af opsparingen, samtidig med minimering af risikoen.

Det er almindeligvis sådan, at chancen for gevinst øges i takt med en forhøjet risiko. Omvendt rummer en mere risikobetonet investering en højere risiko for tab. Derfor vil medlemmer, der ikke selv foretager et aktivt valg, fremover få tilbudt en pensionsordning med øget risiko kombineret med garanti mod direkte tab.

Men lad mig understrege, at det ikke er noget, man er tvunget til at acceptere. Princippet om at kunne vælge frit står ved magt. Og dette princip er endnu vigtigere at benytte sig af nu, end det hidtil har været.

Min opfordring er derfor, at alle snarest får set deres pensionsordninger efter i sømmene for at sikre, at både forsikringer og pensioner er optimale. Der kan være penge at hente. Men det kræver, at der træffes et valg!

0 Kommentarer