Test de etiske dilemmaer med Kurt Strand

Tidligere formand for Cavling-komitéen Kurt Strand skal være spilstyrer i DJ's omrejsende dilemmaspil, der skal løfte journalisters troværdighed. Prøv det første gang på Fagfestivalen

Hvordan holder journalister fast i etikken, når medierne sætter farten op? Hvordan sikrer journalister, at de viderebringer korrekte oplysninger, når de indsamler dem på sociale medier? Det er to af de aktuelle udfordringer, som et nyt dilemmaspil fra Dansk Journalistforbund tager fat på.

Spillet er udviklet af foreningen Ansvarlig Presse sammen med journalist og tidligere Cavling-formand Kurt Strand. Ansvarlig Presses talsmand Jakob Sheikh og Kurt Strand præsenterer spillet for første gang på Fagfestival på søndag.

Kurt Strand siger om spillet:

»Vi er udfordret på en måde, som vi ikke er blevet det før. Der skal tages meget hurtige beslutninger på et ofte løst grundlag, og det kalder på, at vi minder hinanden om, at der er nogle standarder. Og så er det jo også sjovt at lave dilemmaspil. Det er en god måde at møde sin kolleger på,« siger han.

Dilemmaspillet er en del af DJ's kampagne for at højne journalisters troværdighed. Kurt Strand siger, at de fleste journalister godt kender fagets regler.

»Det handler ikke om regler. Men om, at paragrafferne bliver mere fagligt funderet i praksis,« forklarer han.

Det er planen, at mediearbejdspladserne kan få besøg af Kurt Strand, så redaktionerne kan spille dilemmaspillet, som tilpasses de lokale forhold. Hver session slutter med en diskussion om eksempelvis forslag til ændringer af etiske retningslinjer.

Hvad vil du svare de journalister, der siger, at de allerede kender reglerne og ikke har tid til at være med til at spille dilemmaspil?

»Hvis vi ikke har tid, så må vi tage os tid. Eller tage diskussionen om, at vi åbenbart er i et fag, hvor vi ikke har tid til at tale etik,« siger Kurt Strand.

Formand for Ansvarlig Presse Jakob Sheikh mener, at der ofte er plads til forbedringer ude på mediearbejdspladserne.

»Også selv om vi journalister har det med at tro, at vi medieetisk nærmest er ufejlbarlige,« forklarer Jakob Sheikh.

Dilemmaspillet er en del af en kampagne fra DJ, der skal hæve journalisters troværdighed. Hvad er dit succeskriterium?

»Man får ikke højere troværdighed over en nat, man hvis man siger ja til dilemmaspillet, siger man også ja til, at tingene måske kan gøres på en anden måde. Det kunne for eksempel være faste arbejdsgange, hver gang man står over for et etisk dilemma,« fortæller Jakob Sheikh.

0 Kommentarer