Tekst og kvalitet

God kvalitet i fjernsynet handler om alt lige fra den første research til en historie, en dokumentar, en børneudsendelse eller et program i en anden genre gennem alle de mange led til den sidste finish, hvortil blandt andet tekstningen, versioneringen, synstolkningen eller dubbingen hører.

God kvalitet i fjernsynet handler om alt lige fra den første research til en historie, en dokumentar, en børneudsendelse eller et program i en anden genre gennem alle de mange led til den sidste finish, hvortil blandt andet tekstningen, versioneringen, synstolkningen eller dubbingen hører.
Netop det sidste led hører ikke umiddelbart til de mest prestigefyldte og ligger mere eller mindre gemt hos billedmedieoversætterne, som for langt de flestes vedkommende frister en tilværelse som freelancere.
Kravene til teksterne er steget eksplosivt og nærmest omvendt proportionalt med betalingen. Billedmedieoversætterne møder ofte meget specifikke krav til deres arbejde – nogle endda med trusler om modregning i honoreringen, hvis standarden ikke er til ug.
Billedmedieoversætterne må tåle en omfattende kontrol, samtidig med at de i stadig højere grad trues på levebrødet af underbydere, der mener, at oversættere kan erstattes med oversættelsessoftware.
Tekstningsfirmaerne er i indbyrdes benhård konkurrence om opgaverne, og det smitter af på deres villighed til at indgå aftaler og i det hele taget til at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold, som for billedmedieoversætternes journalistiske kolleger på tv-arbejdspladserne er en selvfølge.
Også billedmedieoversætterne præsterer et arbejde med værkshøjde og har krav på kreditering og efterfølgende vederlag ved videreudnyttelse, for eksempel kabel-tv-vederlag.
Oversættelseskvaliteten synes glemt af de stærke parter i priskrigen mellem tv-udbyderne, producenterne, tekstningsfirmaerne og freelancerne. Men for seerne har kvaliteten stor betydning, og det er en grov undervurdering af seerne at tro, at maskinoversættelse og et hårdt arbejdsmiljø for teksterne er et tilstrækkeligt grundlag for oversættelser, der understøtter tv-seningen.
DJ har indgået den ene rammeaftale efter den anden med en række tekstningsfirmaer, alle ud fra en særdeles fleksibel tilgang. Som på alle andre aftaleområder har vi i DJ søgt at tilpasse aftalerne det marked og de krav, der stilles fra både vore medlemmer og fra arbejdsgiverne.
Derfor var det også med stor undren, at vi så SDI Media opsige først den ene, så den anden af deres to rammeaftaler med DJ til udløb den 1. marts i år, samtidig med at billedmedieoversætterne fik dikteret helt uacceptable nye vilkår på amerikansk lovgrundlag. Noget tilsvarende er sket i både Norge, Sverige samt i en række andre europæiske lande.
På baggrund af den situation mødtes DJ, Teaterförbundet i Sverige og NAViO (de norske tekstere) med SDI Scandinavia i Stockholm tidligere på måneden. Her nåede vi et godt stykke på vej mod en enighed om, hvordan vi i fællesskab kan håndtere SDI's hovedkontors krav om enslydende kontrakter i hele verden og de nordiske teksteres krav på ordentlige arbejdsvilkår.
En af de afgørende forudsætninger for, at vi overhovedet kunne nå så langt, er organiseringen i de tre skandinaviske forbund. Derfor er der også grund til at opfordre til en endnu stærkere organisering, hvor det er nødvendigt, at medlemmerne i branchen hjælper med, at flere kommer med i den professionelle ramme under DJ og i de øvrige relevante nordiske faglige organisationer.
Sådan får vi mulighed for at indgå både bedre og bredere aftaler for teksterne. Det vil i længden også betyde bedre vilkår at arbejde under og dermed bedre vilkår for kvalitetsoversættelser. I den sidste ende er dette netop en fordel for alle parter, også for tekstningsfirmaer som SDI – frem for bare at acceptere laveste fællesnævner i den negative lønspiral, som tekstningsfirmaernes dårlige kontrakter med broadcastere udløser.
Det er også vigtigt, at kollegerne på tv-stationerne og i produktionsselskaberne er med til at kræve tekstning, versionering, dubbing og synstolkning på et ordentligt niveau, for først når alle led i en produktion har fuld forståelse for hvert eneste leds kvaliteter, bliver slutproduktet til udsendelser, som alle bidragsydere vil være stolte af.

0 Kommentarer