TEKNIKERE SKAL BLIVE I METAL

Det er nu endelig afgjort, at 167 DR-teknikere skal tilbage på Metals overenskomst mod deres vilje. "Metal er så langt ude, at jeg er kys-kold over for dem efter-hånden," siger en tekniker.

Det er nu endelig afgjort, at 167 DR-teknikere skal tilbage på Metals overenskomst mod deres vilje. "Metal er så langt ude, at jeg er kys-kold over for dem efter-hånden," siger en tekniker.

Selvom de har demonstreret, råbt, skreget og brugt ukvems-ord mod Metal, er det nu endelig fastslået, at 167 teknikere fra DR ikke kan blive på Dansk Journalistforbunds overenskomst, som de gerne vil. De skal tilbage til Metals overenskomst.
"Det ærgrer mig helt vildt. Men jeg synes efterhånden, Metal er så langt ude, at jeg er kys-kold over for dem," siger Nanna Bayer, P3-tekniker.
I fem måneder forhandlede DR, Metal og Dansk Journalistforbund ellers om en såkaldt borgfredsaftale, der ville give teknikerne lov til at blive dækket af DJs overenskomst. Men de forhandlinger er nu brudt sammen.
Formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård var med i forhandlingerne om at få teknikerne over:
"Jeg har meget svært ved at forstå Metal. Det her har de ikke gjort for medlemmernes skyld, men for Metals skyld. Og en fagforening er jo altså ikke til for sin egen skyld.
Når teknikerne gerne vil dækkes af DJs overenskomst, skyldes det ikke kun, at Journalistforbundets overenskomst er bedre. Det skyldes i lige så høj grad, at deres arbejde i dag minder meget om det, deres journalistkolleger laver.
"Når jeg møder på arbejde, tænder jeg den samme computer som journalisterne. Jeg researcher, liner gæster op og er indholdsproducer – ligesom journalisterne. Så klipper og afvikler jeg også nogen gange. Men mit arbejde er uhyggeligt tæt på at være det samme som journalisternes. Hvorfor skal jeg så organiseres sammen med jernsmede?" spørger Eva Jakobsen, tekniker på P3.

Demonstrerede mod Metal
Baggrunden for slagsmålet er den overenskomst, som DJ og DR blev enige om tidligere på året. Som en del af den aftale fastslog de to parter, at små 200 teknikere fra Metal skulle overenskomstdækkes af DJ, fordi deres arbejde ligger så tæt på journalisternes.
Det gjorde Metal rasende, og derfor anlagde Metal i foråret en sag i Arbejdsretten, som de vandt. Det betød, at teknikerne skulle blive på Metals overenskomst.
Allerede dengang skabte det vrede og frustration blandt teknikerne, der blandt andet demonstrerede foran Metalhuset i København.
På trods af nederlaget i retten gik DR og DJ alligevel til forhandling med Metal i forhåbning om, at de tre parter kunne finde en løsning. Men det har nu vist sig umuligt.
"Det er en dårlig overenskomst, vi kommer over på, og jeg har uendeligt svært ved at se, hvad Metal har fået ud af det her andet end 167 utilfredse medlemmer. Gud ved, hvad der egentlig foregår i Metal-lagkagen," siger tekniker på P3, Nanna Bayer.
Metals næstformand Thorkild Jensen har siddet med og forhandlet om teknikernes overenskomstforhold, men han kommer ikke med et svar til Nanna Bayer. Han vil nemlig slet ikke fortælle, hvorfor Metal har nægtet teknikerne at skifte til DJs overenskomst.
"Jeg vil ikke udtale mig til JOURNALISTEN om det her. Det spørgsmål drøfter vi med medlemmer, klub og afdeling."

Dårligere pensionsforhold
At teknikerne flyttes tilbage til Metals overenskomst betyder, at deres vilkår forringes på en række områder. Blandt andet i forhold til pension og gene-tidsregler.
Desuden betyder overflytningen, at teknikerne mister deres tillidsfolk. DJ-tillidsfolk må nemlig ikke kæmpe for DR-ansatte, der er ansat på en anden overenskomst.
"Det er jo ikke ligefrem en optimal situation, at vi i en stærkt konkurrencepræget situation ikke har nogen tillidsfolk," siger Nanna Bayer.
Mogens Blicher Bjerregård garanterer, at DJ til de næste overenskomstforhandlinger vil kræve, at de forviste teknikere bliver dækket af DJs overenskomst. Og han tror, det vil lykkes.
"Jeg kan ikke opstille garantier, men DR er i hvert fald også imødekommende over for det krav."
På trods af sin vrede er tekniker på P3 Nanna Bayer fortrøstningsfuld.
"Selvom Metal opfører sig latterligt, så er perspektivet det samme for os. Vi holder jo ikke op med at samarbejde med journalisterne og lave journalistisk arbejde, fordi en stivnet faglig organisation siger, at vi skal blive på deres overenskomst. Derfor kan jeg kun konstatere, at de opfører sig åndssvagt, men at det på længere sigt ikke vil betyde noget. Metal vil tabe." 

 

Journalistforbundets overenskomst er bedre end Metals på en række områder:

l Alle på Metal-overenskomst har syv procents bidrag til pension fra DR. På DJ-vilkårene yder DR 10 procent i bidrag.
l Folk på børnepasningsorlov får 1.000 kroner om ugen i de første 13 uger, når de er på DJ-vilkår. På Metal-vilkår får man ingenting.
l Basislønnen på DJ-vilkår er 745 kroner højere end på Metal-vilkår.
l Løstansatte på DJ-vilkår får et særligt løntillæg på enten 17.000 eller 35.000 kroner per år.
l På DJ-vilkår ydes en særlig natkompensation for arbejde mellem 24-06, der svarer til 20 minutter for hver times arbejde.

0 Kommentarer