Tåge over freelance-land

Ingen har et overblik over freelance-ansættelserne i DR, efter at overens-komsten er opsagt. Det taktiske spil giver tågede meldinger. Journalistforbundets formand, Lars Poulsen, håber stadig på en forhandlingsløsning.

Ingen har et overblik over freelance-ansættelserne i DR, efter at overens-komsten er opsagt.
Det taktiske spil giver tågede meldinger. Journalistforbundets formand, Lars Poulsen, håber stadig på en forhandlingsløsning.

Den 17. december får man travlt i Journalisternes Hus på Gammel Strand. Freelance-medarbejdere fra Danmarks Radio begynder at ringe for at få at vide, hvad de skal stille op. På de forskellige redaktioner i DR er de blevet præsenteret for nye individuelle kontrakter. Kontrakter, der skal være skrevet under inden lillejuleaften.
Det står klart, at Danmarks Radio ikke har ligget på den lade side, efter at de meddelte, at freelance-overenskomsten skulle bortfalde pr. 1. januar 1998.
Mens DRs forhandlere holdt møder med Dansk Journalistforbund for at undersøge, om der var basis for en form for aftaleforlængelse, så har DRs advokater udarbejdet de kontrakter, som nu ligger på bordene på DRs redaktioner.
I huj og hast får DJ i løbet af en enkelt dag skrevet og trykt pjecen STOP OP!, som skal klæde freelancerne på til, hvilke kontante krav, de skal stille til forhandlingerne.
»Problemet kan koges ned til to hovedknaster,« siger formand for DJ, Lars Poulsen. »Freelancerne skal sikre sig at få en ordentlig betaling for genudsendelser og videreudnyttelse af deres produkter.«
I den nye standardkontrakt fra DR foreslås freelancerne en timeløn på 210 kr. – heraf er de tre kr. betaling for frit at kunne genudsende og videreudnytte freelancernes stof.
»Jeg håber ikke – guderne forbyde det – at DR får rettighederne for tre kr.,« siger Lars Poulsen. Og håber, at freelancerne ikke skriver under uden at stille krav.
DJ foreslår, at freelancerne enten kræver 18 kr. mere i timen – så timelønnen kommer op på 225 kr. Eller accepterer en timeløn på 207 kr. og får indføjet en formulering i kontrakten om, at DR skal betale ekstra for genudsendelser – mindst 25 procent.

Taktisk tåge
Der er ingen – hverken i DR eller DJ – der kan eller vil oplyse præcis hvor mange freelancere, der har afvist eller accepteret de nye DR-kontrakter.
DRs underdirektør Vibeke Frank har ingen kommentarer. Juristen i journalistgruppen i DR vil heller ikke sætte tal på, og Lars Poulsen, DJ, er heller ikke interesseret i at sende for tydelige signaler om, hvordan ‘stillingen' er.
En rundringning til nogle af de redaktioner, der bruger mange DR-freelancere giver et fingerpeg om, at mange freelancere har sagt nej til den nye standardkontrakt. Enkelte har skrevet under. Og mange af de faste freelancere er blevet tilbudt mere faste ansættelser – tidsbegrænsede ansættelser efter journalistoverenskomsten (TBA).
Men det er åbenbart ømtåleligt, for kun de færreste tillidsrepræsentanter vil sætte præcise tal på og have deres navn nævnt.
En undtagelse er Peter Genild fra P3, der som tillidsrepræsentant har haft travlt med at være bisidder ved ansættelsessamtaler:
»Flere af vores faste freelancere er nu kommet på TBA-kontrakter. Der er ikke officielt kommet nogen forklaring på det, men jeg gætter på, at P3-ledelsen har hørt, at mange ville følge DJs opfordring til at sige nej til standardkontrakten,« siger Genild.
»Så i stedet for at skulle ud og finde nye freelancere, der vil acceptere den nye kontrakt, har man valgt at give de faste folk en kontrakt på minimum tre måneder. Måske er der så kommet mere klarhed over aftalerne til den tid. Journalisterne ser TBA-aftalerne som et skulderklap, så stemningen er god.«

Håb om forhandling
Der er ikke aftalt nye møder mellem DJ og DR, men der er uformel kontakt mellem parterne, hvor modparten bliver orienteret.
»Jeg håber stadig på en forhandlingsløsning – både hvad angår overenskomst og rettigheder. Det vil være det bedste for alle parter,« siger Lars Poulsen.
»Jeg tror, at DR også vil finde ud af, at det er meget besværligt at tage højde for dynamikken og lave fremtidsholdbare aftaler ved at lave individuelle forhandlinger«.
Men indtil der kommer gang i eventuelle nye forhandlinger, er der stadig freelancere i klemme i tågen.
»Hvis freelancerne mister arbejde eller opgaver for DR, så skal de kontakte os. Så står DJ til rådighed med hjælp og rådgivning,« siger Lars Poulsen.

0 Kommentarer