Tæt på sandheden om Højskolen?

RESPEKT. Det er en skam, at netop Journalisten vælger ikke at gøre det, som vi ellers prædiker her på skolen: Gå ud i verden, og stop ikke, før du er så tæt på sandheden, som du kan komme.

RESPEKT. Det er en skam, at netop Journalisten vælger ikke at gøre det, som vi ellers prædiker her på skolen: Gå ud i verden, og stop ikke, før du er så tæt på sandheden, som du kan komme.
Artiklen "Kæft, strid og bunkerkaos" i nummer 17 tegner på en del punkter et skævt billede af institutionens tilstand. Det er dog helt rigtigt, at vi ønsker en omgangform præget af respekt for den enkelte. Det er sørgeligt for ytringsfriheden, at noget så vigtigt forveksles med krav om rimelig adfærd på en arbejdsplads.
Som en tillidsmand citeres for i artiklen: "Skolen udvikler sig mere end nogensinde."
Vi ved, at det ikke er let at kapere for hver og en. Men det er synd, hvis det overskygger billedet af et stort antal engagerede og aktive medarbejdere i fuld gang med at realisere masser af krævende udvikling.
Vi kan i flæng nævne: Fornyelse af grunduddannelsen, integration af nye web- og mobile medier i begge journalistuddannelser på mindre end et år, fordobling af antal kandidatstuderende, fordobling af journalistforskningskapaciteten, nye partnerskaber med verdens førende journalistuddannelser, samarbejde om aktiviteter i Danmark med Poynter – for nu at tage et udvalg.
Alt dette sker samtidig med realiseringen af en omfattende fusion. Alle, der har medvirket i fusioner og integration af forskellige kulturer, ved, at mængden af snubletråde overstiger enhver fantasi. Det har den også gjort for os.
Og ja, der er forskellige synspunkter om mange ting. Vi forlanger ikke, at alle skal være enige i alt. Men vi tror, at en god omgangsform af de fleste opfattes som en velkommen fornyelse.
Anne-Marie Dohm, rektor på Journalisthøjskolen, og Jens Otto Kjær Hansen, direktør på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


SVAR.
Til Anne-Marie Dohm og Jens Otto Kjær Hansen. I skriver, at artiklen "Kæft, strid og bunkerkaos" tegner et skævt billede af institutionens tilstand. Men I konkretiserer det ikke. Vi har for eksempel ikke hævdet, at fusioner er enkle. Vi har derimod gjort gældende, at der er en kamp om værdier på Journalisthøjskolen. Det bekræfter I sådan set selv med jeres udgangsreplik om, at "en god omgangsform af de fleste opfattes som en velkommen fornyelse".
Med venlig hilsen
Jakob Elkjær, ansvarshavende redaktør

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
20. NOVEMBER 2008
Re: Tæt på sandheden om Højskolen?

Elkjær er alt for pæn i sit svar. Diskusionen udspringer af en mail om det nye logo/design, hvor Jens Otto Kjær Hansen forklarer, at en sådan mail og diskussion jo sårer de mennesker, der har tilvejebragt det nye ansigt udadtil.

Hvis et logo/design skal kunne undgå diskussion, så er der altså mange ting i småtingsafdelingen, der ikke mere kan diskuteres - og når vi ser på journalisternes arbejde, bliver det altså svært at kritisere alt fra modulordninger i børnehaverne til finansloven. 

Det bliver søreme nogle pæne mennesker fra djh - måske kan kineserne bruge nogle stykker. -:)