Tænks æble-test dumper

TESTMETODE. Forbrugernes vagtorgan Tænk har gennemført en test, der kostede en æblegrossist adskillige millioner kroner i tabt omsætning. Men Tænks testmetode afvises nu blankt hos fødevaremyndighederne.

TESTMETODE. Forbrugernes vagtorgan Tænk har gennemført en test, der kostede en æblegrossist adskillige millioner kroner i tabt omsætning. Men Tænks testmetode afvises nu blankt hos fødevaremyndighederne. "Er du en af mange forbrugere, der købte økologiske æbler af sorten Red Delicious fra Argentina i Netto i sommer, er du blevet snydt." Det udbasunerede Forbrugerrådets blad, Tænk, i september sidste år. Og Dansk Supermarked, der blandt andet favner Netto, stoppede øjeblikkeligt salget af æblet. Kun få noterede i skyndingen, at fundet af pesticider var minimalt og ikke sundhedsskadeligt. Den store taber blev den lille grossist.
»Det gav mig et tab i omsætning på 5-6 millioner kroner, at jeg blev smidt ud som leverandør til Dansk Supermarked. Det er håbløst at forsøge at stoppe det, når sagen først kører. Skaden er sket,« forklarer frugtgrossist Jan Bruss, Blære Frugtplantage ved Aars. Han drev oprindeligt en konventionel frugtplantage, men da ordet økologi kom på alles læber sidst i 80erne, sadlede Jan Bruss om til ren økologi.
Har du haft andre sager?
»Nej, intet alvorligt. Og det irriterer mig, at den plet skal sidde der.«

EFTER TESTEN ANMELDTE Forbrugerrådet Netto til Fødevareregion Nord for svindel med Ø-mærket.
Fødevareregion Nord forsøgte at gennemføre en opfølgende test. Men myndigheden må opgive at finde et æble hos Netto at undersøge. De var solgt.
Og der endte sagen. Ingen påtale til Netto. Og heller ingen frifindelse af Jan Bruss.
Måske ledte myndighederne ikke godt nok efter æblerne.
Journalisten har spurgt Tænk, hvordan bladets test blev gennemført. Svaret er opsigtsvækkende:
»I denne sag sendte vi seks æbler af hver eneste sort, vi testede, til laboratoriet, som så tog prøver af dem, og prøverne blev gemt i nedfrossen tilstand i tre måneder, såfremt vi ville genteste,« forklarer Henrik Lund, testchef hos Tænk.
Tænks chefredaktør, Pernille Tranberg, understreger, at Tænk da gerne havde udleveret de frosne æbler til Fødevareregion Nord:
»Havde de anmodet om at genteste vores prøver, havde de selvfølgelig fået lov,« siger hun.
Journalisten har bedt Fødevareregion Nord forklare, hvorfor de ikke bad om at få æblerne udleveret fra Tænk.
Svaret er interessant.
Jette Bager, tilsynsførende ved Fødevareregion Nord, forklarer, at myndigheden kun kan undersøge prøver, som er udtaget i overensstemmelse med »EFs metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter«.
Det betyder blandt andet, at der mindst skal udtages 10 enheder frugt, før direktivet er overholdt. Og Tænks laboratorium modtog kun seks æbler.
Samtidig kræver direktivet, at prøven efterfølgende skal være analyseret på et såkaldt "akkrediteret" laboratorium.
Alt i alt sammenfatter Jette Bager, at Tænks nedfrosne æbler var ubrugelige til formålet:
»Kontrolafdelingen kunne således ikke undersøge en eventuelt indfrossen prøve.«

DET SENDER SKURKEROLLEN tilbage til Tænk:
Bladet har gennemført en test, der har haft alvorlige økonomiske konsekvenser. Og testen kan ikke kontrolleres af danske myndigheder. Men Pernille Tranberg ser alligevel ingen problemer. Hun understreger, at Tænk ikke er en offentlig myndighed, der kan trække varer væk fra markedet.
»Det ændrer intet ved vores testresultat. Vores æbletest er foretaget på et akkrediteret laboratorium. Det vil sige, at metoden er underlagt strenge krav til kvalitet og procedure og samtidig underlagt uafhængig kvalitetskontrol. Det er samme metode, som branchen selv bruger ved test, når den også anvender akkrediterede laboratorier.«/

4 Kommentarer

Torben Thomsen
3. SEPTEMBER 2008
Re: Tænks æble-test dumper
Godt, at nogen tænker lidt længere. Seks æbler skaber et hul på seks millioner hos et familiefirma. Firmaet, der ved, at tvivl om æblets autencitet vil udløse øjeblikkelige sanktioner, har hidtil klaret sig med den faglige kunnen, der er grundlaget for troen på et sundt produkt. Tænk påtager sig intet ansvar for Dansk Supermarkeds reaktion, kun et beklageligt skuldertræk. Det er i den grad uetisk optræden. Den, der spiser æbler hver dag, tager brødet ud af munden på lægen, siger man. Udtag af seks sølle æbler, tager brødet ud af munden på frugtavleren, men i Tænks kontorlokaler kunne man nu tage op til overvejelse, om den rejste kritik ikke skulle komme den Tænkramte leverandør af økologisk frugt i møde og lade den lettere usikkerhed ved målemetoden komme ham til gode. Uanset, at det fremhæves, at det er Dansk Supermarked, der har taget beslutningen om standsning af levering, så vil en sådan beslutning om gentestning af produktet i mine øjne betyde, at der ikke kan rokkes ved den faglige stolthed, som driver Tænks virksomhed i forhold til at beskytte forbrugerne mod svindel og humbug. Med venlig hilsen, Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, 9600 Aars.
øjvind h. hesselager
30. AUGUST 2008
Tænks æble-test dumper

Journalisten har i rubrikken skrevet at Tænks æbletest er dumpet. Det skyldes at Forbrugerrådet, der udgiver Tænk, på baggrund af Tænks test anmeldte Dansk Supermarked A/S for at havde markedsført et ikke-økologisk æble som økologisk. "Der er tale om svindel med de økologiske æbler," fastslog Forbrugerrådet.


Men Fødevareregion Nord fastslår via sin afgørelse, at det vil være i strid med retsikkerheden at sanktionere på baggrund af en test, der ikke er er foretaget af Fødevareregion Nord. Desuden understreger Fødevareregion Nord, at det ikke fremgår om prøven er taget på et akkrediteret laboratorium.

Konklusion: "Det kan således ikke bekræftes at Dansk Supermarked har solgt økologiske æbler med pesticidrester."


Journalisten har desuden efterfølgende påvist at der skal være mindst 10 stykker frugt i en test, før den kan godkendes af Fødevareregion Nord. Der var kun seks stykker frugt i Tænks test. Endelig har Journalisten spurgt Fødevareregion Nord hvorfor de ikke blot brugte Tænks nedfrosne æbleprøver til at genteste. Hertil svarer Fødevareregion Nord: "Hvis der skal sanktioneres på et prøveresultat, skal prøven være udtaget efter direktivets forskrifter."

Tænk skriver selv om sine test, at dokumentationen "skal være så grundig, at det "holder i retten"." Denne test holdt ikke til Fødevareregion Nord. Derfor konkluderede Journalisten, at den dumpede.

mvh

Øjvind Hesselager

Michael Bjørnbak Martensen
29. AUGUST 2008
Re: Tænks æble-test dumper

GPS-testen så for mig ud til at være meget imponerende udført, så jeg forstår ikke kritikken helt.

I øvrigt skal jeg fortælle, at jeg lige har købt en GPS, der blev meget fint omtalt af forhandleren selv (Elgiganten) , hvor jeg efterfølgende må konstatere, at jeg kunne få en mere omfattende udgave billige andet sted (med europakort) - og den model jeg har købt, sender mig ud på en masse grusveje, der nu er historie. 

Pernille Tranberg
29. AUGUST 2008
Re: Tænks æble-test dumper
Hvem dumper Tænks test?

Efter læsning af artiklen 'Tænks æble-test dumper' kan man ikke andet end at undre sig over, hvem der er afsender af kritikken af vores testmetoder. Det fremgår nemlig ikke af artiklen. Man får indtryk af, at det er fødevaremyndighederne, men herfra er ingen kilde citeret.

Vi har efterfølgende kontaktet Jette Bager i Fødevareregion Nord i Århus, der indirekte bliver citeret som kritiker af vores test. Hun oplyser til os, at hun udelukkende har haft skriftlig korrespondance med journalist Øjvind Hesselager. Og hun pointerer, at hun kun har forholdt sig til fødevaremyndighedernes egne testmetoder og afviser at have kritiseret, endsige overhovedet forholdt sig til andres testmetoder.

Her er svaret i sin fulde ordlyd, hun sendte til Ø.H:
”Kontrolafdeling Århus udtager mange prøver årligt til pesticidundersøgelser, prøver udtages efter for-skrifter beskrevet i prøveudtagningsdirektivet (Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF). Med hensyn til prøveudtagning af æbler er det be-skrevet, at der udtages 1 kg, dog mindst 10 enheder. Ved prøveudtagning bliver virksomheden spurgt, om den ønsker udtaget en kontraprøve.
Det er kun muligt at sanktionere over for prøver, som er udtaget i overensstemmelse med ovennævnte direktiv samt analyseret på et akkrediteret laboratorium. Kontrolafdeling kunne således ikke undersøge en eventuel indfrossen prøve.”

Heri ligger ingen kritik af andres metoder. Men på baggrund af dette svar om myndighedens egne testmetoder, konkluderer Journalisten, at 'Tænks æble-test dumper' og at 'Tænks testmetode afvises nu blankt hos fødevaremyndighederne'.

Journalisten har gjort regning uden vært og må tilsyneladende selv have sluttet, at vores test dumper i mangel af kilder.
Tænk er ikke en myndighed, der skal trække hele - og eventuelt sundhedsskadelige/farlige - varepartier af markedet. Vi er ikke underlagt EF direktiver, men har gennem årtier foretaget troværdige og oplysende test på akkrediterede laboratorier til gavn for forbrugerne.

At æbleimportøren har mistet en indtægt på millioner er beklageligt, men beslutningen om at droppe ham er Dansk Supermarkeds.

Mange hilsner

Pernille Tranberg

Chefredaktør Tænk