Tænketanken barsler

FREMTIDEN. Et Journalistforbund med vægt på medarbejderforeninger og specialgrupper - og en forbundsservice, der bygger videre på den nuværende service. Det er nogle af de ideer, der er på vej fra den tænketank, som delegeretmødet sidste år besluttede skulle oprettes.

FREMTIDEN. Et Journalistforbund med vægt på medarbejderforeninger og specialgrupper – og en forbundsservice, der bygger videre på den nuværende service.

Det er nogle af de ideer, der er på vej fra den tænketank, som delegeretmødet sidste år besluttede skulle oprettes.

Begrundelsen for at bede ti mennesker, fem fra forbundets hovedbestyrelse og fem fra medlemsskaren, om at se på, hvordan forbundet kan udvikle sig, var, at mediearbejdsmarkedet ændrer sig, forandringerne er mange og hurtige, ledigheden stiger, og teknologien udvikler sig hurtigere, end de fleste kan følge med.

Tænketanken har holdt fem-seks møder. Forbundets hovedbestyrelse vil diskutere tankerne den 2. marts. Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård er formand for tænketanken siger, at gruppen er nået frem til en lang række anbefalinger blandt andet i forhold til forbundets struktur og service, beslutningsgange og samarbejde med omverdenen.

Tænketanken lægger op til, at der skal være god tid til at drøfte gruppens anbefalinger. Ikke bare i hovedbestyrelsen, men i høj grad i specialgrupper, medarbejderforeninger og kredse, inden der træffes politiske beslutninger.

Selv om tænketanken foreslår, at forbundet skal være bygget op omkring medarbejderforeninger og specialgrupper, så afviser Mogens Blicher Bjerregård, at kredsene har overlevet sig selv.

»Man kan have indflydelse på mange måder. Det handler mere om at have en klar, entydig struktur, der mere tydeligt bygger på medarbejderforeninger og specialgrupper,« siger han, men vil i øvrigt ikke ind på tænketankens indhold førend hovedbestyrelsen har drøftet det.

I beslutningen fra sidste års delegeretmøde ligger, at delegeretmødet i april 2004 skal diskutere tænketankens rapport.

0 Kommentarer