Tænketanken anbefaler

 Branchen er i bevægelse - samtidig truer arbejdsløsheden. For at forsøge at sikre, at Dansk Journalistforbund (DJ) matcher mediebranchen anno i morgen og overmorgen, besluttede forbundets hovedbestyrelse sidste år at nedsætte en TænkeTank. En håndfuld af forbundets politikere blev sat sammen med en håndfuld medlemmer.Døvetolke skaber røre ved at blive optaget i Journalistforbundet, journalister bryder faggrænser ved at fotografere, og ny teknologi med kulørte navne som Easy Cut, Purple og Blue er lig med frygt for fyringer.

 

Branchen er i bevægelse – samtidig truer arbejdsløsheden. For at forsøge at sikre, at Dansk Journalistforbund (DJ) matcher mediebranchen anno i morgen og overmorgen, besluttede forbundets hovedbestyrelse sidste år at nedsætte en TænkeTank. En håndfuld af forbundets politikere blev sat sammen med en håndfuld medlemmer.

Døvetolke skaber røre ved at blive optaget i Journalistforbundet, journalister bryder faggrænser ved at fotografere, og ny teknologi med kulørte navne som Easy Cut, Purple og Blue er lig med frygt for fyringer.

Og nu ligger tankerne der. En inspirationskilde på 59 sider – i rapportform.

Planen er, at rapporten skal skabe debat – i medarbejderforeninger, i kredse, i specialgrupper og på delegeretmødet.

»Rapporten skal danne grundlag for, hvordan vi kommer videre med Dansk Journalistforbund,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ og TænkeTanken.

TænkeTankens rapport har allerede skabt debat. Arne Gamst, der er formand for Kreds 2, sagde under kredsens netop overståede generalforsamling:

»Hvad kan man så sige om rapporten? Jo, i bedste fald er den visionsløs, det er gamle travere, der atter er trukket af stalden.«

På Organisationsbladsgruppens generalforsamling sagde den afgående formand, Torben Kragh, derimod, at der i rapporten er »interessante ting imellem.«

Døm selv. Her er 12 anbefalinger fra TænkeTanken.

 

 Rabat-jagt

Forbundet skal sørge for at især freelancere og selvstændige medlemmer kan få rabatter og goder i form af skræddersyede forsikringer, it-support, leje af it-udstyr, tryk af visitkort, markedsføringsmateriale og rådgivning.

Forbundet skal desuden skaffe medlemmerne
rabatter på kurser og konferencer – også ude i fagets grænseområder – og eventuelt også på teleudgifter, internet og hotelværelser.

 

Synlig service

Det enkelte medlem skal have tilknyttet en 'personlig rådgiver' i Journalistforbundet. En, der skal være specialist inden for medlemmets fagområde.

Rådgivningen bør være synlig i fagbladet.

 

Overblikscenter

Dansk Journalistforbund skal oprette et kompetencecenter. Her skal der være overblik over kurser, konferencer og uddannelser inden for medier og kommunikation. Desuden skal centret kunne fortælle, hvor i medielandskabet der er brug for journalister – og hvad de skal kunne for at få arbejde. Centret skal – eventuelt mod betaling – koordinere netværk blandt medlemmerne.

Forbundet skal sørge for, at der er udbud til alle faggrupper.

 

Færre delegerede

Der skal være en delegeret for hver 40 DJ-medlemmer – mod i dag én for hver 20 – men små arbejdspladser skal stadig have ret til at sende en delegeret. Pensionister skal ikke længere skal kunne vælges som delegerede. De kan dog få et antal observatørpladser.

 

Ny hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen skal have flere medlemmer, holde færre møder og ikke overværes af andre end forbundets ansatte og Journalisten.

I øjeblikket består Journalistforbundets hovedbestyrelse af 15 valgte. Heraf sidder de fire i forretningsudvalget.

Fremover skal hovedbestyrelsen bestå af 24 mennesker. 12 vælges direkte på delegeretmødet, mens andre 12 skal udpeges af medarbejderforeninger og specialgrupper med flere end 1.000 medlemmer. Mindre grupper skal kunne gå sammen i valgforbund.

I øjeblikket har kredsformænd og formænd for specialgrupper ikke stemmeret, men kan deltage i og tale ved hovedbestyrelsesmøderne. Det skal de ikke have ret til fremover.

Hovedbestyrelsen skal holde cirka fem møder om året. Til gengæld skal forretningsudvalget udvides fra de nuværende fire medlemmer til syv. Deres møder skal være lukkede.

 

Struktur

Alle medlemmer skal være registreret enten i en medarbejderforening eller en specialgruppe. Det skal være grundlaget for forbundets politiske arbejde. Kredsene skal ikke længere have politisk indflydelse, men udelukkende arbejde lokalt.

 

Nyt navn

Dansk Journalistforbund (DJ) skal fremover hedde »Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation«.

Samtidig skal DJ sørge for at organisere flere medlemmer fra medie- og kommunikations-området.

 

Kommunikation

Journalistforbundet skal sende flere nyhedsbreve ud – og de skal være målrettede. De enkelte afdelinger skal være bedre til at formidle deres arbejde via internettet.

I slutningen af i år skal forbundet forelægge hovedbestyrelsen en plan for hvordan – og om – der skal satses på netværk fra 2005.

 

Enhedskontingent

Medlemmerne skal betale ét samlet kontingent til forbundet. Derfra vil der blive fordelt bloktilskud til kredse, specialgrupper og medarbejderforeninger.

Kredsene må ikke længere opkræve særskilt kontingent, men vil i snit få 15 kroner i bloktilskud om måneden per medlem. Specialgrupper og medarbejderforeninger vil få cirka 40 kroner om måneden per medlem, og desuden kan de efter aftale med forbundet opkræve eget kontingent. Pengene må dog ikke bruges til forbundsrelaterede aktiviteter.

 

Nordisk samarbejde

Der vil være fordele ved at indgå et nordisk samarbejde om ophavsret, medielovgivning og de internationale mediekoncerner.

Desuden skal DJ søge samarbejde med de øvrige europæiske forbund og med andre organisationer i Danmark.

 

Ja tak til ledere

Der er brug for en specialgruppe for de mellemledere, der i dag er udelukket fra at være medlem af DJ, det vil sige redaktører og redaktionschefer. Den nye specialgruppe skal også være for de kontraktansatte, som arbejdsgivere sender ud af overenskomsten, samt selvstændige freelancere, informations- og kommunikationschefer.

Medlemmer af den nye ledergruppe skal have ret til at deltage i forbundets politiske arbejde og stille op ved valg til eksempelvis hovedbestyrelsen.

 

Journalisten

En læserundersøgelse hvert andet år skal være med til at udvikle bladets kvalitet.

Der skal være nogle regler for, hvornår bladets redaktion har suverænitet, og hvornår »Journalisten kan og skal drøftes på et politisk niveau.«

Mindst én gang om årets skal bladets redaktør drøfte bladets rolle og udfyldning af den redaktionelle ramme med hovedbestyrelsen.

Fagbladet skal repræsentere Dansk Journalistforbunds værdier og være den vigtigste informationskilde for forbundets medlemmer.

 

TænkeTankens medlemmer:

DJs hovedbestyrelse har bestemt, hvem der skulle sidde i TænkeTanken.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for TænkeTanken og DJ

Marianne K. Holm, journalist

Dorte Kindberg, kandidat i kommunikation og tv-tilrettelægger på Easy Film (afløste Bertel Moltved)

Børge Kristensen, webkonsulent og journalist. Har siden 1995 beskæftiget sig med web-kommunikation

Lars-Bo Larsen, tillidsrepræsentant på Politiken

Lars Lindskov, HB-medlem i DJ og formand for Pressefotografforbundet

Kristian Melgaard, HB-medlem i DJ og medlem af DJs forretningsudvalg

Anne-Mette Riis, journalist på Morsø Folkeblad

Karin Sloth, formand for DJs Kommunikationsgruppe

Peter Thornvig, formand for Fotograferne, medlem af DJs hovedbestyrelse

Finn Arne Hansen, HB-medlem i DJ

(udtrådte den 1. september 2003)

Helle-Karin Helstrand, HB-medlem i DJ (udtrådte den 1.september 2003).

0 Kommentarer