Tænketank anbefaler ny klub for journalister i DJ

DJ gør for lidt for journalisterne, mener tænketank, der nu inviterer til oprettelse af en journalistgruppe. »Når der er en offentlig debat, skal DJ kunne kaste sig ind i den med liv og sjæl og ikke tage hensyn til de forskellige interesser, der er i forbundet,« siger initiativtager

Medlemsudviklingen betyder, at journalister fylder mindre i forbundet, mener Rasmus Mark Pedersen, en af initiativtagerne til en ny journalistgruppe i Dansk Journalistforbund. Gruppen indkalder til møde 7. januar og ønsker at holde stiftende generalforsamling inden sommerferien.

»Journalistikken skal have en klarere stemme i forbundet end i dag, hvor formandskabet skal bøje sig over flere forskelligrettede holdninger og kasketter,« siger Rasmus Mark Pedersen, journalist og tillidsmand på Radio24syv.
Rasmus Mark Pedersen ønsker, at DJ skal tegne en tydeligere journalistisk profil.

»Når der er en offentlig debat, skal DJ kunne kaste sig ind i den med liv og sjæl og ikke tage hensyn til de forskellige interesser, der er i forbundet,« siger han og nævner, at DJ i sagen om DSB og Waterfront for eksempel »lurepassede alt for længe«, fordi DJ både repræsenterer kommunikatører og journalister i DSB.

Gruppen skal omfatte fastansatte og freelancere, der arbejder med journalistik under de presseetiske regler, siger Rasmus Mark Pedersen, der ”også er lydhør over for andre definitioner”.
»Enkelte medlemmer vil sikkert være i både journalistgruppen og kommunikationsgruppen,« siger han.

Men får gruppen ikke svært ved at tale journalisternes sag, hvis I også skal tage hensyn til kommunikationsfolkene?

»Det er det, der er pointen. Vi skal på ingen måde tage hensyn til kommunikatører. Jeg er ragende ligeglad med deres faglighed. Men enkelte freelancere leverer kommunikation en dag, journalistik en anden. De kan have en fordel af os i den publicistiske del af deres arbejde,« siger han.

Formand på Kreds Fyn Finn Arne Hansen, der er pressechef, støtter tanken. Han fremhæver, at DJ’s mulige fusion med Kommunikation og Sprog, der stort set ikke har journalister i medlemskredsen, øger behovet.

Men er det en fordel for kommunikationsfolk som dig, at der kommer en journalistgruppe?

»Jeg tror, det er en fordel for journalisterne med en gruppe, hvor de kan pleje deres identitet og afgrænse sig i forhold til kommunikatørerne. Vi har jo forskellige roller,« siger Finn Arne Hansen.

Tanken om gruppen blev født i 2012, og initiativtagerne sendte deres første papir til hovedbestyrelsen i marts, hvor DJ fik mandat til at undersøge en fusion med KS.

»Som journalister kommer vi i mindretal, hvis vi bliver lagt sammen med Kommunikation og Sprog, og så bliver der måske truffet andre beslutninger end i dag. Med vores gruppe står vi stærkere,« siger Rasmus Mark Pedersen. Og selv hvis fusionen glipper, er der behov for en journalistgruppe, mener han.

»Der er så mange forskellige fagligheder, der skal betjenes, og man betjener ikke journaliststanden godt nok.«

DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård, siger, at det vil være godt med et forum, hvor den journalistiske profession er i centrum.

»Det er helt klart op til medlemmerne, om dette præcise behov er til stede,« siger han.

Han afviser, at Dansk Journalistforbund lurepasser, når det gælder om at tale journalisternes sag. Han henviser til nye vejledende regler for god presseskik, forarbejdet til en ny mediestøtte og en plads i det nye whistleblowerudvalg.

»Og senest har jeg sat overvågning og kildebeskyttelse på dagsordenen og endnu en gang offentlighedsloven, efter at vi har set de mange undtagelser for aktindsigt i offentlige selskaber,« forklarer Mogens Blicher Bjerregård.

Hvis tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel skal støtte en journalistgruppe, skal den have mandat til at forhandle overenskomster og føre mediepolitik om for eksempel mediestøtte og offentlighedslov på vegne af DJ.

»En journalistgruppe skal have reelle kompetencer, ellers kan det være lige meget,« siger han. Den vision vil reelt betyde, at DJ får et forbund i forbundet.

»Det er muligvis den rigtige vej at gå.«

En journalistgruppe skal dog ikke ud og forhandle overenskomster, mener Mogens Blicher Bjerregård.

»Det er DJ som organisation, der forhandler overenskomster.«

Når det gælder mediepolitik, vil en eventuel journalistgruppe spille en vigtig rolle og gerne med synlige eksperter på området, siger han.
»Til gengæld er det vigtigt, at DJ centralt varetager de overordnede interesser og selvfølgelig i samråd med vores egne eksperter.«

5 Kommentarer

Maria Becher Trier
16. DECEMBER 2013
Jeg kommer den 7. januar
Jeg kommer den 7. januar
Michael Bjørnbak Martensen
14. DECEMBER 2013
O-gruppens bestyrelse har
O-gruppens bestyrelse har lige været en tur i Norge, hvor forbundet alene organiserer journalister. Norge og Danmark er befolkningsmæssigt nogenlunde lige store. Forbundet i Norge tæller ca 10.000 medlemmer, der så er et noget større antal sml med DJ. Derfor er det urealistisk at forestille sig et DJ alene med journalister. Vi skal derfor finde en dansk model. Jeg mener, at journalisterne skal sikres en stærk position i DJ af hensyn til et demokratisk Danmark. Jeg fornemmer, at kræfterne bag initiativet vil gøre alt for at sikre den kritiske journalistik nu og i fremtiden. Men jeg tror, at alle i forbundet bliver nødt til at bakke gruppen op i en faglig respekt for behovet for den kritiske journalistik på selvsamme måde, at man skal respektere andre faggruppers legitimitet i DJ. Og her tænker jeg helt naturligt på modparten: kommunikatørerne. Uden opbakning og respekt fra alle i forbundet, vil den lille gruppe af journalister i Danmark få det hamrende svært - og hvis gruppen mister det faglige fodfæste vil Danmark blive demokratisk meget meget fattigt. Det tror jeg egentligt de fleste godt kan være enige i. Jeg ser derfor meget positivt på gruppens initiativ, hvor det selvsagt er hamrende vigtigt, at der kommer stærke kræfter i spidsen fra starten.
Bodil Rohde
13. DECEMBER 2013
Det er ikke til at se, om vi
Det er ikke til at se, om vi her skal have et nyt journalistforbund, eller om det handler om journalistik.

Men hvis det sidste er tilfældet, så er der masser af proff. assistance at hente i FUJ og f. eks. Zetland. Her er der virkelig folk, der kan noget med journalistik.

Og hvis vi skal have gang i et gedigent oprør, så skal I have fat i Yngre Journalisters udgivelser. Og pas på: De er ikke for pæne folk!


Venlig hilsen
Bodil Rohde


Tom Heinemann
13. DECEMBER 2013
Skal journalister nu også
Skal journalister nu også repræsenteres i Dansk Journalistforbunds forskellige grupper.
Hvad skal det ikke ende med?. Journalisterne kommer jo til at få indflydelse i DJ.
Herre Jemini
Rasmus MP
13. DECEMBER 2013
Og lad mig tilføje, at
Og lad mig tilføje, at invitationen gælder alle journalister! Vi har skrevet sådan her ud til tillidsfolk:

Kære tillidsrepræsentant eller stedfortræder

I gennem længere tid har der været snak om, der skal være en gruppe for journalisterne i Dansk Journalistforbund.

Den snak er nu ovre. Nu er det ikke længere et spørgsmål, om vi skal have en gruppe, men hvordan den skal være. Nu skal vi have skabt byggestenene til journalistgruppen.

Hvad er formålet?
Hvem skal være med?
Hvordan skal vi organiseres?
Hvad skal vi hedde?

Det kan du få indflydelse på. Vi mødes tirsdag den 7. januar klokken 14.00 i Fredericia og arbejder frem til klokken 21, eller til vi er færdige.

Når vi er færdige med processen, har vi forhåbentlig besluttet os for hovedtrækkene i en ny journalistgruppe.

Alle, der arbejder som journalister, er velkomne. Du forpligter dig ikke til en plads i bestyrelsen eller en lang møderække. Du forpligter dig kun til at deltage aktivt og konstruktivt i dette møde. Send gerne invitationen videre til dine kollegaer.

Tilmeld dig ved at skrive til mig på r@smusmp.dk senest ved årsskiftet. Vi har ikke fundet den eksakte adresse i Fredericia endnu, men den kommer, når vi ved, hvor mange vi cirka bliver.

Skriv også endelig med spørgsmål, så vil vi forsøge at besvare efter bedste evne. Vi håber at se dig.

Bedste hilsner,
Cathrine Reinert, tillidsrepræsentant TV 2, Allan Boye Thulstrup, tillidsrepræsentant Herning Folkeblad samt medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, og Rasmus Mark Pedersen, tillidsrepræsentant Radio24syv

Flere