Mediestøtte

Otte nye ansøgere har fået afslag på mediestøtte

JP Lokal, Gaffa og Femina er blandt de nye ansøgere af redaktionel produktionsstøtte, der har fået afslag

76 medier har fået tilsagn fra Medienævnet om, at de modtager redaktionel produktionsstøtte for 2023.

Det fremgår af en liste fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Samlet bliver der i år uddelt 360,5 millioner kroner i tilskud til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, der formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof.

Traditionen tro bliver de største støttebeløb uddelt til Kristeligt Dagblad og Dagbladet Information, der modtager henholdsvis 28,98 millioner kroner og 25,52 millioner kroner.

1,24 mio. kr. til Vid&Sans

Medienævnet har i denne runde behandlet ni nye ansøgninger om redaktionel produktionsstøtte. Af de nye ansøgninger fik kun to ansøgninger tilsagn.

Det drejer sig dels om Vid&Sand, der udgives af Aarhus Universitetsforlag og modtager 1,24 millioner kroner, dels om B.T., der har søgt som ny ansøger, idet Berlingske er blevet eneejer af mediet siden sidste ansøgning.

De nye ansøgere, der har fået afslag, tæller JP Lokal, Gaffa, Amagernyt, Effektivt Landbrug, Femina.dk, Indblik.dk, Nordiskemedier.dk og Bornholmnyt.dk.

Ikke nyhedsmedier

En del af afslagene til de nye ansøgere blev blandt andet givet med begrundelse i, at de ansøgende medier efter Medienævnets vurdering ikke er nyhedsmedier i mediestøttelovens forstand, eller at der ikke er tale om et selvstændigt nyhedsmedie i mediestøttelovens forstand.

Dertil blev der givet afslag til medier, der i det redaktionelle stof ikke primært behandler politiske, samfundsrelaterede eller kulturelle temaer, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Næste ansøgningsfrist for redaktionel produktionsstøtte er den 2. oktober 2023 kl. 14.00.

Rettet 25/1 kl. 10.54: I en tidligere version af artiklen fremgik det pga. en tællefejl, at syv medier havde fået afslag. Det rigtige tal er otte.  

0 Kommentarer