Sygeplejerskens chefredaktør fyret

 Efter 30 år på posten fik Peter Skeel Hjorth i sidste uge under en time til at forlade sit kontor. Det var en mærkelig scene. Chefredaktør Peter Skeel Hjorth havde været til møde med formand Connie Kruckow og direktør Merete Thorsén.Nu kom han tilbage på Sygeplejerskens redaktion. Men ikke alene. Direktør Merete Thorsén fulgte ham tæt. 

 

Efter 30 år på posten fik Peter Skeel Hjorth i sidste uge under en time til at forlade sit kontor.

 

Det var en mærkelig scene. Chefredaktør Peter Skeel Hjorth havde været til møde med formand Connie Kruckow og direktør Merete Thorsén.

Nu kom han tilbage på Sygeplejerskens redaktion. Men ikke alene. Direktør Merete Thorsén fulgte ham tæt. 

Først ind på kontoret, hvor bladets tillidsrepræsentant og redaktionssekretær blev kaldt ind til en orientering. Derefter gik Peter Skeel Hjorth rundt til journalisterne på redaktionen. Stadig eskorteret af Merete Thorsén.

»Farvel og tak.«

Forholdet mellem redaktionen på Sygeplejersken og den politiske ledelse i Dansk Sygeplejeråd har været elendigt de seneste par måneder. Og tirsdag i sidste uge kulminerede det hele, da chefredaktøren igennem 30 år, Peter Skeel Hjorth, blev fyret.

Eller som Dansk Sygeplejeråd selv formulerer det på deres hjemmeside:

»Peter Skeel Hjorth er pr. 16. marts blevet fritaget for sine opgaver som chefredaktør på Sygeplejersken.«

Sagens hovedpersoner, Peter Skeel Hjorth og formand Connie Kruckow, ønsker ikke at udtale sig om selve fyringen.

Men den 'pludselige arbejdsfritagelse' falder efter en dyb konflikt om begrebet uafhængighed.

Tidsskriftet Sygeplejersken har i 30 år haft redaktionel frihed. Bladet har desuden været respekteret i vide kredse for at sætte en sundhedspolitisk dagsorden. Blandt andet med en lang række undersøgende og afslørende artikelserier.

Men den 6. januar gik journalisterne i fagligt møde og formulerede et brev til Dansk Sygeplejeråds formandskab og direktion.

»De journalistiske medarbejdere på »Sygeplejersken«s redaktion oplever stadig flere eksempler på konflikter mellem krav fra udgiveren Dansk Sygeplejeråd og de fagligtetiske grundregler, vi arbejder efter,« hed det blandt andet.

Journalisterne protesterede over, at Dansk Sygeplejeråd forsøger at undgå kritik og undgå bestemte vinkler.

Svaret fra den politiske ledelse kom i slutningen af januar. Her vedtog ledelsen, at Sygeplejersken skal forbedres indholdsmæssigt, og at bladet skal »bidrage til opfyldelsen af Dansk Sygeplejeråds vision«, som Connie Kruckow formulerer det.

Visionen lyder: »Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund.«

Læsernes redaktør på Sygeplejersken, Mette Marie Davidsen, har advaret mod udviklingen på bladet. Både i sin spalte i Sygeplejersken og i det uafhængige blad Dagens Medicin:

»Journalistik er ikke bare markedsføring af politiske budskaber. Det er ikke ligegyldigt, hvordan formidling foregår. Hvis fagforbundets politikere skal til at bestemme, hvad Sygeplejersken skal skrive om, vil formidlingen af Sygeplejerådets udmeldinger og mærkesager blive ukritiske,« udtalte hun blandt andet i slutningen af februar i år.

Mette Marie Davidsen, der selv har arbejdet som journalist på Sygeplejersken og i dag driver kommunikationsbureauet Azygos, er rystet over den måde, Peter Skeel Hjorth er blevet opsagt på.

»Sådan som jeg ser det, er det en ulykkelig udvikling med mange tabere. Dansk Sygeplejeråd har et stærkere og stærkere ønske om at lave kommunikation med gennemslagskraft og få deres mærkesager ud i Sygeplejersken. Det er også forståeligt. Men det er vigtigt at følge de journalistiske spilleregler,« siger læsernes redaktør.

»Det gør vi også,« lyder svaret fra formand Connie Kruckow, der understreger, at de grundlæggende værdier for bladet stadig er »uafhængighed, troværdighed og alsidighed«.

»Men vi har bare besluttet, at bladet skal arbejde inden for samme politiske ramme som resten af Dansk Sygeplejeråd. Vi har haft et blad, der var meget fagligt orienteret, men vi vil også gerne have fokus på det organisatoriske og det sundhedspolitiske. I det hele taget ønsker vi at styrke fagbladet til medlemmerne,« siger Connie Kruckow, der mener, at det i virkeligheden handler om at få forbedret samarbejdet mellem bladets redaktion og Sygeplejerådets sekretariat.

»Det er heller ikke kun redaktionen, det handler om. Vi ønsker at blive bedre til at kommunikere ud, hvad der sker. Vi har besluttet at skabe et samarbejdsforum med Sygeplejersken, hvor vi kan mødes til gensidig inspiration,« siger Sygeplejerådets formand.

– Men hvad så hvis formandskabet eller ledelsen kommer med et forslag til redaktionen, og redaktionen vurderer, at det ikke er interessant for læserne? Hvis de siger: ‘Det vil vi ikke skrive'?

»Så er det sådan. Sådan er det at have et uafhængigt medie,« lover Connie Kruckow.

Indtil videre er redaktionssekretær Hannah Maimin Weil konstitueret i Peter Skeel Hjorths stilling. Men der skal findes en ny chefredaktør. Og det bliver under samme kontraktforhold som forgængerens, garanterer Connie Kruckow. 

Det er tillidsrepræsentant Kirsten Bjørnsson glad for.

»Det er den melding, vi har fået – og det er vi meget tilfredse med. Jeg tror på, at vi får de samme muligheder for at lave god journalistik som tidligere,« siger hun.

Connie Kruckow er netop blev genvalgt som formand. Ingen stillede op som modkandidat.

Journalisternes brev til Sygeplejerådets ledelse er gengivet i Journalisten nummer 1, 2003, og kan læses i artikelarkivet påwww.journalisten.dk. Sygeplejersken udkommer i midten af maj i en ny version.

 

 

0 Kommentarer