Syg udvikling koster dyrt – igen

  Præmien til DJs gruppelivsordning ventes at stige 25 procent til næste år. PRÆMIESTIGNING. Flere medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) bliver uarbejdsdygtige på grund af alvorlige sygdomme som kræft, kredsløbsforstyrrelser og psykiske lidelser end hidtil.

Præmien til DJs gruppelivsordning ventes at stige 25 procent til næste år.

PRÆMIESTIGNING. Flere medlemmer af Dansk Journalistforbund (DJ) bliver uarbejdsdygtige på grund af alvorlige sygdomme som kræft, kredsløbsforstyrrelser og psykiske lidelser end hidtil.

Den syge udvikling betyder, at Danica Pension i 2004 udbetalte erstatning for tab af erhvervsevne til 71 DJ-medlemmer, mens 32 fik erstatning for kritisk sygdom.

Danica Pensions udbetalinger af erstatninger til syge DJ-medlemmer er steget med 52 procent siden 2002, hvor DJ flyttede gruppelivsordningen fra PFA til Danica Pension.

Hverken forbundsledelsen eller Danica Pension har nogen forklaring på udviklingen, som i øjeblikket rammer alle fag og alle forsikringsselskaber. Alene i fjor steg hele branchens gennemsnitlige udbetalinger af erstatning med 27 procent.

De uforudsete udgifter betyder ifølge DJs næstformand, Fred Jacobsen, at medlemmernes månedlige præmie til gruppelivsordningen sandsynligvis stiger med cirka 170 kroner til næste år. Det svarer til en stigning på 25 procent og bringer det enkelte medlems månedlige præmie op på cirka 847 kroner om måneden.

For medlemmer, der er ansat i en virksomhed, hvor pension er en del af lønnen, betyder forhøjelsen, at der bliver indbetalt færre penge til opsparing til alderdommen, da præmien betales af arbejdsgiverens samlede pensionsindbetaling.

Arbejdsløse og freelancere rammes derimod direkte på pengepungen, da de hver måned selv skal betale de 847 kroner til ordningen.

Præmien steg også for to år siden. Men siden da er gruppeordningens økonomi bare blevet endnu dårligere.

Et overskud på 25 millioner kroner på præmiereguleringskontoen hos PFA er snart ædt op af sygdom og skader – gamle sager, som først er afsluttet efter DJs skifte til Danica Pension.

Forbundet forventer, at der kun bliver cirka fire millioner kroner tilbage at overføre til Danica, når kontoen skal gøres op til næste år.

Desuden var den seneste præmieforhøjelse ikke nok til at nedbringe forbundets samlede gæld til Danica. Gælden er 6,8 millioner kroner. Og Fred Jacobsen frygter, at den vil stige, hvis præmien forbliver uændret.

»Det er ikke populært, men nødvendigt på kort sigt,« udtaler næstformanden til forbundets hjemmeside og tilføjer:

»På lang sigt skal vi diskutere, om vi skal fortsætte med at have en gruppelivsforsikring som en obligatorisk del af et forbundsmedlemskab. Vi skal diskutere, om ordningen fortsat skal være solidarisk, så det kun er meget få personer, der udelukkes på grund af dårligt helbred.«

Fred Jacobsen lægger op til en debat om ordningen på Fagligt Forum næste år, så forbundet er i stand til at træffe langsigtede beslutninger om gruppeordningens og pensionernes fremtid på delegeretmødet i 2007.

0 Kommentarer