Syg moral

Rektor for Danmarks Journalisthøjskole, Kim Minke, ser et stigende problem med dårlig moral hos de studerende.

Rektor for Danmarks Journalisthøjskole, Kim Minke, ser et stigende problem med dårlig moral hos de studerende.

»Stærkt deprimerende«.
Sådan beskriver DJHs rektor Kim Minke afsløringen af, at cirka 10 procent af skolens 3. semester-studerende har opfundet interview eller citeret fiktive kilder i deres opgaver.
Kim Minke påpeger, at langt hovedparten af skolens studerende er meget dygtige og har en høj moral, men omvendt siger han også, at snyderiet ligner en tendens i tiden.
»Der er en brøkdel af vores studerende, som har ekstreme krav til deres omgivelser, men stort set ingen arbejdsmæssige krav til sig selv. Det er tit meget velbegavede elever, de kan godt bestå eksamenerne, men man har da en lidt dårlig smag i munden, når man sender elever ud med grundlæggende dårlig moral,« siger Kim Minke, der vurderer, at antallet af studerende med ondt i moralen er stigende.
»Det kan godt være, at jeg er ved at blive gammel, men jeg synes, man ser flere med den personlighedsprofil nu end tidligere.«

Tallet er højere
De studerende på DJH skal ved alle eksamener og større opgaver vedlægge arbejdsrapporter og kildelister. Men selv om én studerende i undersøgelsen indrømmer at have snydt ved eksamen, er ingen endnu blevet pågrebet i snyd.
Kim Minke mener, at DJH nu skal overveje at indføre samme kontrol ved mindre opgaver. Omvendt ønsker han ikke for stive rammer.
»Mere kontrol vil fjerne kræfterne og opmærksomheden fra journalistikken. Gold kontrol er ikke bare godt. Men der skal ikke være tvivl om, at vi ser alvorligt på det. Griber vi nogen i snyd, vil de blive bortvist i kortere eller længere tid,« siger Kim Minke. »Og måske må vi indskærpe over for lærerne, at de skal tage flere stikprøver.«
Noget tyder på, at det er nødvendigt. DJH-studerende Jacob Albrecht har været med til at lave undersøgelsen, der omfatter næsten samtlige skrivende journalister på 3. semester.
»Men tallet 10 procent er ikke hele sandheden,« siger Jacob Albrecht. »Jeg tror tallet i virkeligheden er langt højere. Vi begik den fejl, at udlevere vores spørgeskemaer i auditoriet, hvor sidemanden kunne se, hvad man svarede. Jeg kender til en workshop, hvor halvdelen af de 20 studerende opfandt citater og kilder. Det opdagede læreren aldrig.«

0 Kommentarer