Syg kultur i JP/Pol-toppen

Arbejdsmetoderne i JP/Politikens top er en sidegadevekselerer værdige, skriver Elisabeth Rühne, tidligere chef på Jyllands-Posten og Berlingske. Hun efterlyser nyt og uafhængigt blod i bestyrelsen
15.12.2016 · 12:59
Elisabeth Rühnes billede
Elisabeth Rühne

  • Bestyrelseskup
  • Svigt af aftaler
  • Millionbonusser til ledelsen
  • Kammerateri
  • Beskyldninger om journalistisk lækage
  • Manglende åbenhed

Det er sandelig artig læsning, medierne og to nye bogudgivelser den sidste tid har bragt for dagen om arbejdsmetoderne i toppen af Danmarks største mediekoncern JP/Politikens Hus. Et hus, som netop har udvidet imperiet med en samarbejdsaftale med Søndagsavisen og formentlig snart følger op med en overtagelse af dagbladet Børsen -  og dermed en yderligere koncentration af indflydelse på medier, hvoraf flere repræsenterer nogle af de mest betydningsfulde institutioner i det danske demokrati.

Det er arbejdsmetoder, der er en sidegadevekselerer værdige, men som altså har udspring i den absolutte top i den danske medieverden.

Det er skammeligt, forkasteligt og direkte skræmmende læsning, som viser en magtfuldkommenhed uden grænser og en syg virksomhedskultur.

Vist har afsløringerne ikke alle levet op til kravene om fuld dokumentation, men de store linjer står klart og tegner tilsammen et billede af en ledelsesudøvelse, hvor målet helliger midlet, også når det ikke burde gøre det.

Her er tale om mennesker, der har fået det betroede og privilegerede ansvar at forvalte nogle af landets fremmeste publicistiske traditioner. Mennesker, hvis medarbejdere er ansat til at afdække fordækte forhold og misbrug overalt i samfundet. Mennesker i en helt særlig position, som om nogen burde være sig pinligt bevidst, at man opfører sig korrekt.

Mennesker i flertal. For selvom han sidder tungt for bordenden er det jo ikke blot en magtbegærlig Jørgen Ejbøl, der bærer ansvaret for, at det er gået så skævt. Det ansvar hviler på hver enkelt leder og bestyrelsesmedlem, der ikke har mod og mandshjerte til at sige fra, når der skal siges nej - koste, hvad det vil.

Påfaldende få kritiske røster ytrede sig i bogen Pansergeneralen i forhold til bogens hovedperson, og ligeså rungende er tavsheden efter afdækningen af de forhold, som er nævnt i indledningen her. Mange tavse vidner, hvilket i sig selv er uhørt i en medieverden, som normalt ikke mangler kritiske ord om selv den mindste uregelmæssighed nogetsteds.

Det er vanskeligt ikke at tilskrive tavsheden nervøsitet for mulige konsekvenser af at kritisere disse magtfulde personer, hvilket yderligere bidrager til at understrege, at noget er galt.

Hvordan kan toppen i JP/Politikens Hus forvente, at en journalist lever op til det etiske kodeks, der eksisterer på enhver redaktion, når end ikke ejerne kan opføre sig ordentligt?

Hvordan kan disse personer tro, at borgerne kan have tillid til og stole på medier, hvis deres øverste ansvarlige ikke selv efterlever de basale krav om ordentlighed, som avisernes lederskribenter hver dag kræver af magthavere?

Der er skrevet pressehistorie de sidste måneder med bøgerne Pansergeneralen, De Besatte og en række afslørende artikler. Det billede, der står tilbage, er en plet på dansk presses omdømme og burde give anledning til selvkritik og selvrefleksion i toppen af JP/Politikens Hus - og til beslutningen om, at der skal strammes op og tilføres nyt, uafhængigt blod til bestyrelserne.

Formand Lars Munch har de sidste dage stillet op til interviews og erkendt, at husets omdømme lider under de historier, der er kommet frem. ”Det handler for os om at være troværdige og have den åbenhed, som er blevet efterspurgt. Og så komme videre,” har han udtalt.

Det er dog begyndelsen på en selverkendelse. Men. Den manglende åbenhed er kun en lille del af problemet. Der skal handling til, åbenhed og beroligende ord er ikke tilstrækkeligt.

 

Journalisten har forelagt JP/Politikens topledelse indlægget fra Elisabeth Rühne. Bestyrelsesformand Lars Munch, næstformand Jørgen Ejbøl og Stig Kirk Ørskov har fået muligheden for at fremsende et kort svar. Lars Munch har skrevet:

"Det er ikke muligt på få linjer at svare på Elisabeth Rühnes indlæg, men jeg vil gerne henvise til Andreas Marckmann Andreassens fyldige interview med undertegnede, som er tilgængeligt på journalisten.dk."

 

Rettet klokken 13.26: Der stod i indlægget, at JP/Politikens Hus har "opkøbt" Søndagsavisen. Der er tale om en samarbejdsaftale.

Elisabeth Rühne

Elisabeth Rühne var journalistisk chefredaktør på Berlingske Tidende fra 2002-2007 og ledende redaktionschef på Jyllands-Posten fra 1994-1997, hvor hun arbejdede tæt sammen med Jørgen Ejbøl. Hun har bidraget til bogen Pansergeneralen.

Kommentar

15/12/2016 - 15:26

Erik Svarre

Lars Munch sagde i går i Politiken, at mediehuset har fået " en bule i forskærmen" som følge af flere sager. Set med mine øjne er der i blot et enkelt af forholdene tale om en "totalskade". Det drejer sig om dét, der i Politikens egen omtale beskrives som "at Jørgen Ejbøl pudsede Jyllands-Posten på en sag, som han havde private interesser i".
Det lyder jo sådan lidt frisk-fyr-Pansergenerals-agtigt. Men i realiteten er der jo tale om rene Se og Hør-agtige metoder, fordi man uden anledning foretager et groft angreb på og krænkelse af en persons integritet - tilmed uden at denne person er vidende om det.
Det er samtidig groft misbrug af magt - både overfor personen, men også overfor journalisten der "får til opgave" at udføre overgrebet, da Jørgen Ejbøl jo er journalistens foresatte.
Den eneste forskel fra Se og Hør-sagen er, at det ikke sker for økonomisk vinding.
Man kan til Jørgen Ejbøls forsvar sige, at overgrebet sker i en ædel hensigt, da det foretages i "forsvar" for en plejedatter. Men det er usselt, meget usselt overfor den angrebne person.
Men ikke nok med det. Jørgen Ejbøl udfører også som led i dette forhold en grov intimidering af "tjenestemænd i funktion", da han helt angiveligt og dokumenterbart har henvendt sig til to instanser i forvaltningsapparatet med det formål at obstruere udførelse af tjenstlige opgaver. Det sker endda med den slet skjulte understregning af, at han er chef i JP/Politiken, underforstået: tjenestemændene har bare at bøje sig for Pansergeneralens kommandoer.
Dermed udnytter Jørgen Ejbøl ikke blot sin position på en måde, der er brud på enhver børnelærdom om etiske regler i pressen. Men der er igen tale om en helt uhørt form for magtmisbrug, som til hver en tid ville koste en menig journalist jobbet.

16/12/2016 - 14:25

Peter madsen

Hvor er det godt st vi har DR

16/12/2016 - 19:03

Niels Riis ebbesen

Hej Peter Madsen, DR er ikke et hak bedre end JP/Politiken, dengang da jeg var ung, der boede jeg i en lille landsby i Hornsherred, som lå ud mod Isefjorden, og ude i første række med udsigt over fjorden, der lå der en firelænget stråtækt bondegård, som var ejet af et par journalister, der begge var ledende medarbejder i DR.

Så skete der det, at Hovedstadsregionen havde fået kig på, at en tom grusgrav på naboejendommen kunne bruges til flyveaskedepot, og det var der naturligvis lokal modstand i mod, og de to DR medarbejdere som ville blive nabo til flyveaskedepotet var selvfølgelig modstandere af projektet.

På en eller anden måde så fik de to DR medarbejdere arrangeret, at Joachim Jerrik som dengang havde et videnskabeligt program på D1, lavede et par udsendelser, hvori han fremførte alle argumenterne mod det planlagte flyveaskedepot, og det medførte faktisk, at Hovedstadsregionen droppede projektet ved Kyndeløse, og det blev derfor en anden grusgrav, som blev fyldt op med flyveaske.

Seneste jobopslag

Pressechef

Amnesty International Danmark
Ansøgningsfrist: 05.04

Fakta-livsstilsredaktør til DR1

DR
Ansøgningsfrist: 23.03

Journalist til Journalisten

Journalisten
Ansøgningsfrist: 16.04

SoMe- og digital projektleder

Danske Hospitalsklovne
Ansøgningsfrist: 06.04

Presse- og Kommunikationschef

Undervisningsministeriet
Ansøgningsfrist: 08.04

Forsideredaktør

Politiken
Ansøgningsfrist: 27.03

Proaktiv pressekonsulent

Energinet
Ansøgningsfrist: 05.04

Skarp erhvervsjournalist til Dansk Handelsblad

Dansk Handelsblad
Ansøgningsfrist: 05.04

Digital reporter m.m. til DR Sjælland

DR
Ansøgningsfrist: 26.03

Dynamisk webjournalist til Skive Folkeblad

Skive Folkeblad
Ansøgningsfrist: 23.03

Kommunikationskonsulent

Alkohol & Samfund
Ansøgningsfrist: 22.03

Kommunikationskonsulent

Børnerådet
Ansøgningsfrist: 23.03

Kommunikationsmedarbejder til web og intern kommunikation

Varde Kommune
Ansøgningsfrist: 18.03

Komputer for alle søger kreativ og idérig journalist

Bonnier Publications A/S
Ansøgningsfrist: 20.03

Medredaktør

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 23.03

Nyhedssgrafiker

NORDJYSKE Medier
Ansøgningsfrist: 23.03

Graduate - Video Journalist, Corporate Communication

H. Lundbeck A/S
Ansøgningsfrist: 08.04