SVT tæller indvandrer-kilder for at sikre balance

I modsætning til danske medier gør man i Sverige en aktiv og målrettet indsats for at bruge indvandrere som kilder til almindelige historier og for generelt at afspejle befolkningen.

I modsætning til danske medier gør man i Sverige en aktiv og målrettet indsats for at bruge indvandrere som kilder til almindelige historier og for generelt at afspejle befolkningen.

En studievært i kørestol på dansk tv. Det ringer ikke lige en klokke, gør det?

På SVT – Sveriges landsdækkende fjernsyn – har Børne- og ungdomsredaktionen ansat en kørestolsbruger som studievært. Simpelthen fordi det afspejler et samfund, hvor der findes mange funktionshæmmede. På samme måde har man også studieværter med indvandrerbaggrund – også selvom de taler med accent.

Det målrettede arbejde er blandt andet blevet anerkendt ved at redaktionschefen Kristina Colliander i foråret vandt prisen Årets Mangfåldschef i Sverige.

Selvom børne- og ungdomsområdet er en spydspids, så er arbejdet med at afspejle befolkningens mangfoldighed noget, der har forankret sig i hele SVT. Således også i nyheds- og samfundsafdelingen.

»Vi fører statistik for at presse os selv til at blive bedre til at vælge personer med indvandrerbaggrund, som kan kommentere begivenheder og politik,« fortæller Eva Langdahl, chef for Aktuellt og samfundsprogrammer på SVT.

Og det målrettede fokus giver resultater.

»Vi er desværre ikke lige så langt fremme som børne- og ungdomsredaktionen, når det gælder studieværter med indvandrerbaggrund. Men det er vi, når det kommer til repræsentationen blandt studiegæster og interviewpersoner,« siger hun.

Indsatsen i svenske medier står i kontrast til danske forhold, som en undersøgelse, der udkom i sidste uge, beskriver. Undersøgelsen, der er lavet blandt større aviser, DR og TV 2, viser, at kilder med anden etnisk herkomst end dansk udgør i alt knap fem procent af den almindelige indlandsdækning. Men ifølge Danmarks Statistik udgør indvandrere og efterkommere 10,4 procent af befolkningen.

Derudover har nydanskere helt bestemte 'reservater' i nyhederne, hvor de får lov at boltre sig. Eksempelvis er nydanskere overrepræsenterede i nyheder om kriminalitet.

I SVT's mangfoldighedspolitik hedder det at SVT skal:

  • være en af de vigtigste aktører i udviklingen af et samfund, præget af princippet om alle menneskers ligeværd
  • i sine programmer og tjenester øge viden og forståelse mellem mennesker med forskellige baggrund, alder, køn og seksuel orientering samt med forskellig funktionsdygtighed
  • undvige generaliseringer og lade mennesker fremtræde som individer og ikke primært som repræsentanter for en gruppe
  • tilpasse arbejdsmiljø og arbejsorganisering så alle kan arbejde og fungere på lige vilkår ud fra sine forudsætninger
  • forebygge og modvirke al diskriminering på arbejdspladsen
  • se forskellige erfaringer og færdigheder som en styrke for SVT

0 Kommentarer