Svensk presse hænger fast i fordomme

Muslimer er terrorister, og kristne er stille kirkegængere. I hvert fald hvis du læser de svenske aviser.

Muslimer er terrorister, og kristne er stille kirkegængere. I hvert fald hvis du læser de svenske aviser.

To forskere fra Göteborg Universitet har undersøgt, hvordan 14 svenske aviser omtaler religion. Deres konklusion er, at når emnet er kristendom, så er det oftest fredelige begivenheder, der skildres. Når artikler handler om muslimer, så er de enten terrorister eller i gang med at fejre ramadan.

Den ene af forskerne bag undersøgelsen Jenny Nordberg siger, at journalister alt for ofte falder for det stereotype billede af religion.

»Man skal være opmærksom på religiøse skabeloner og den rutinemæssige overrepræsentation af nogle emner. Det handler om at være lidt bevidst om de religiøse klichéer, ligesom med etnicitet og køn,« siger Jenny Nordlander til Journalisten.se.

Forskerne anerkender, at det kan være svært at skrive om religiøsinspireret vold, uden at blive anklaget for at være racistisk, men henstiller til, at det vigtigste er undgå fordommene og skrive det andet perspektiv også.

Undersøgelsen viste også, at koblingen mellem islam og voldelig adfærd er den hyppigste fordom. Aviserne fremstiller kun meget sjældent katolicismen som patriarkalsk, jøder som nærige eller hinduer som udskejende, skriver Journalisten.se

4 Kommentarer

Søren Chester
22. NOVEMBER 2009
Re: Svensk presse hænger fast i fordomme

Jamen, hvem kan dog få den skøre ide, at der er en sammenhæng mellem islamisme og terror..? Det er da naturligvis en tilfældighed, at alle terrorister er islamister...

PS. Er jøder nærige? Jeg troede, at det var skotter... 

 

Michael Bjørnbak Martensen
22. NOVEMBER 2009
Re: Svensk presse hænger fast i fordomme

Elisabeth Andersen

Et hurtigt kig i historiebøgerne tyder altså en del på, at alle de øvrige religioner også har talenter mht den udadreagerende adfærd.

Jeg tror den katolske kirke indtager førstepladsen. 

Elisabeth Andersen
20. NOVEMBER 2009
Re: Svensk presse hænger fast i fordomme

"Undersøgelsen viste også, at koblingen mellem islam og voldelig adfærd er den hyppigste fordom"

 Hvorfor er det en fordom ??

Forskerne kender åbenbart den endelig sandhed, og der har islam ingen forbindelse til vold.

En anden udbredt fordom er at nazisme ofte sættes i forbindelse med anti-semitisme. Det er grufuldt fordomsfuldt overfor nazisterne.

Når nu journalisten absolut vil viderebringe absurde politisk korrekt svensk islam-apologi, kunne I så ikke i det mindste foregive bare at være en lille smule kritiske over for stoffet. Bare lidt.

Måske er det  Jenny Nordberg der er fordomsfuld al den stund at hun åbenbart mener at alle religion, vildt forskellige som de ellers er, må have en mere eller mindre identisk skildring i medierne. Og sådan skal det være, fuldtsændigt uafhængigt af virkeligheden.

Kunne det tænkes at islam og vold kædes sammen fordi islam er årsagen til eller bruges som legitimation for alle de totalitære og racistiske stater i den islamiske verden. Kunne det have noget at gøre med at praktisk talt alle anti-demokrater i den vestlige verden bekender sig til islam. At praktisk talt alle terrorangreb i dag udføres at folk med islam som motivation. At muslimer er voldsomt overrepræsenteret i voldstatistikkerne.

For at det giver nogen mening for forskerne at hævde at der er en misvisende skildring af religionerne i medierne og at der præsenteres fordomme, så må det jo kræve at de holde skildringen op mod "sandheden"/"virkeligheden" - og det gør de selvsagt ikke. De tæller blot antal historier.

Det er jo helt grotesk. 

Måske forfalder de ikke til stereotype beskrivelser af religionen. Måske gengiver de blot virkeligheden i et rimeligt nøgternt omfang som de erfarer den. Måske opstår stereotypen i stedet fordi der netop er tale om en ganske betydelig overenstemmelse med virkeligheden.

Men det bliver spændende at følge journalisten.dk opfølgning på andre fordomme (for der findes vel andet end islamofobiske fordomme i medierne ikke sandt ). Hvorfor skal co2 foreksempel hele tiden kædes sammen med global opvarmning. Det er et stereotypt billed af luftart, hvor journalister glemmer det andet perspektiv (for der er åbenbart altid to perspektiver, ihvertfald hvis man skriver noget om islam og terror i samme historier, så skal man også skrive om islam og småkager i den næste, så regnestykker går op. Ellers er man fordomsfuld, ja, og det er faktisk det samme som racist. Er der nogen herinde der er racister var, var, var ??? 

Hvad med fordommene om cykelsport. Hvorfor så meget skriveri om doping der. Og næsten aldrig doping og skak. Hvad er det for et stereotypt og fordomsfuldt billede I skaber. Hvad har I imod cykelryttere ????

Husk at skrive en positiv historie om Brian HOlms kamp mod kræft hver gang i skriver om dopingmisbrug i cyjelsport. Ellers passer regnestykker ikke, og så er i fordomsfulde.

Kære Mathias bencke; Har du slet ikke lært om at forholde dig bare en anelse kritisk til de historier du opsnuser rundt omkring. Måske du bør være særligt på vagt når det er svensk politisk korrekthed ude fra overdrevet. Det giver jo ingen mening det du refererer her. Det er jo en målrettet ambition om at journalister ikke skal dække virkeligheden, men i stedet målrettet gå efter at præsentere alt og alle i lys, uanset hvordan det givne fænomen ellers agerer/passer/influerer ind i samfundet.

Havde det været en historie i dagbladet arbejderen kunne jeg forstå det. Men her hos selve Journalisternes fagblad, burde det vel nærmest være fyringsgrund at publicere sådan en gang grotesk vrøvl.

Er der venligts en der kan fortælle hvordan "virkeligheden" og "sandheden" om Islam, kristendommen, jødedom er så vi ved hvad der fremover vil være fordomsfuldt. Normalt vil en sådan anklage jo ellers bunde i at givne påstande (f.eks jøderns nærighed eller islams kobling med vold) dokumenteres med eksempler, statistik, citater eller lignende. Men her er det bare fordomsfuldt fordi alt ikke kobles lige meget sammen med alt - uagtet at dette netop er meningsløst al den stund vi har med forskellige fænomener/bevægelser at gøre.

Bo Østlund
20. NOVEMBER 2009
Re: Svensk presse hænger fast i fordomme

Det samme mønster ville med ret stor sikkerhed kunne konstateres her i flødesovsens land.