Sværere at komme ind på Riget

På Rigshospitalet har journalister ikke adgang, medmindre de har underskrift på, at patienter ønsker at medvirke på tv eller foto. Et mundtligt samtykke er nok på andre sygehuse. SYGEHUSLUKNING. Journalister har siden august sidste år ikke kunnet komme ind på Rigshospitalet uden skriftligt samtykke. Rigets patienter skal på forhånd skrive under på, at de vil medvirke i en tv-udsendelse eller på et foto.

På Rigshospitalet har journalister ikke adgang, medmindre de har underskrift på, at patienter ønsker at medvirke på tv eller foto. Et mundtligt samtykke er nok på andre sygehuse.

 

SYGEHUSLUKNING. Journalister har siden august sidste år ikke kunnet komme ind på Rigshospitalet uden skriftligt samtykke. Rigets patienter skal på forhånd skrive under på, at de vil medvirke i en tv-udsendelse eller på et foto.

Samtykket skal gives til læger og sygeplejersker på hospitalet. Kravet om samtykke har hjemmel i loven om patienters retsstilling, hvor der står, at hospitalspersonale ikke må videregive personlige oplysninger om patienter, hvis patienterne ikke har sagt god for det.

»Vi har længe talt om, at vi skulle have sådan et sæt regler. Grunden er, at pressen i de seneste par år er kommet på hospitalet i stigende omfang. Især er der kommet flere dokumentarudsendelser fra hospitaler,« fortæller konsulent Lisette Lundstrøm fra juridisk sekretariat på Rigshospitalet.

Samtykkeerklæringen skal indeholde flere praktiske oplysninger om journalisternes arbejde på Rigshospitalet – eksempelvis hvad programmet skal indeholde, hvem der medvirker, hvem der ikke vil medvirke, længden af programmet og pressens ophold på sygehuset. Det skal også fremgå, om de medvirkende kan nedlægge veto mod, at visse optagelser og citater bliver brugt.

Informationschef i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) Marianne Uldall Jepsen oplyser, at H:S har en overordnet pressepolitik, og at det er op til de enkelte sygehuse at udmønte den politik.

»Af hensyn til patienterne og deres rettigheder har H:S en række krav og retningslinjer for, hvornår pressen må komme ind på sygehusene. Rigshospitalet har i den forbindelse taget initiativ til et sæt regler for pressens adgang til hospitalet,« siger hun.

I den fælles pressepolitik for H:S står blandt andet, at »pressens tilstedeværelse – og især fotografering og tv-optagelse i sådanne lokaler – kræver en tilladelse fra den stedlige ledelse.« Der står også, at »interview, fotografering m.v.« kun kan finde sted »med patientens samtykke.«

På Skejby Sygehus har pressen adgang uden en fuldmagt fra patienterne, fortæller informationschef Lars Elgård Pedersen.

»Når der kommer fotografer og journalister hos os, lader vi en fra personalet følge med dem rundt – typisk mig eller en afdelingssygeplejerske. På den måde sikrer vi, at der ikke bliver taget billeder af patienter, der ikke ønsker at medvirke og ikke kan sige fra,« siger Lars Elgård Pedersen.

Han tilføjer, at sygehuset dog lavede et sæt etiske spilleregler til lejligheden, da TV 2 optog på sygehuset til en længere sygehusserie.

Odense Universitetshospital har ingen faste retningslinjer for pressens færden.

»Patienterne skal dog sige, om de vil være med eller ej, når journalisterne henvender sig. Hos os skal pressen henvende sig til ledelsen på den pågældende afdeling. Den model plejer at fungere uden problemer,« fortæller Per Harup, informationsmedarbejder på Odense Universitetshospital.

 

Læs mere om H:S' pressepolitik på www.h-s.dk

 

 

0 Kommentarer