Sus Falch stiller også op som næstformand i DJ

DJ skal have ny næstformand, og en sjette kandidat har meldt sig: Freelancegruppens formand, Sus Falch. »Det er nu, freelancerne skal ind i DJ’s formandskab, for det har aldrig været vigtigere at skabe ordentlige forhold for freelancere og selvstændige,« siger hun


Foto: Mogens Falch

Der er allerede historisk mange kandidater til næstformandsposten i Dansk Journalistforbund. Nu melder en sjette kandidat sig ind i kampen om jobbet: Sus Falch.

Den nuværende næstformand, Lars Werge, vil være formand efter Mogens Blicher Bjerregård, der stopper på posten efter 16 år. Dermed er posten som næstformand blevet ledig.

Sus Falch er freelancer og formand for Freelancegruppen. Hun har allerede meldt sit kandidatur til hovedbestyrelsen, men i fredags rundsendte hun en mail til DJ’s ledelse, hvor hun bekendtgjorde, at hun stiller op som næstformand.

De fem andre kandidater til posten er Per RoholtAllan Boye ThulstrupMaria Becher TrierLars Lindskov og Tine Johansen (klik på kandidaterne for at læse interviews med dem).

Journalisten har allerede interviewet Sus Falch om hendes syn på DJ og fagpolitik, fordi hun er kandidat til hovedbestyrelsen. Nu har vi talt med hende igen, efter at hun fredag eftermiddag meddelte sit kandidatur som næstformand.

Kender fastansatte og freelanceres vilkår

Hvad vil gøre dig til en god næstformand?

»En af mine store styrker er mit indgående kendskab til både selvstændige, freelanceres, studerendes og fastansattes udfordringer og arbejdsforhold,« siger Sus Falch.

Har alle kandidaterne ikke det?

»Jeg skal ikke udtale mig om de andre kandidater. Jeg ved bare, hvor vigtigt det er, at man har et stort kendskab til selvstændige og freelancere. Jeg har i fire år siddet i fagpolitisk udvalg i DJ, og jeg har deltaget i DMA-forhandlinger (Danske Medie Arbejdsgivere, red.), så jeg har også stort kendskab til de fastansattes vilkår. Den kombination er vigtig.«

Sus Falch oplyser, at hvis hun ikke bliver valgt som næstformand, vil hun stadig stille op til hovedbestyrelsen.

Freelancere skal danne klubber

Hvad er dine mærkesager som næstformandskandidat?

»Jeg vil arbejde for, at vi udvikler de aftaler, vi har. DJ skal gøre endnu mere for at udvikle aftaler på de områder, hvor der ikke er nogen. Det kan for eksempel være for kommunikatører, der sidder som den eneste og laver kommunikation på en arbejdsplads, eller det kan være for freelancere. Vi skal se på, hvordan vi organiserer freelancerne på de arbejdsplader, hvor vi har en overenskomst for de fastansatte. Det kan for eksempel være ved at danne faglige klubber på arbejdspladserne.«

Sus Falch mener også, at DJ skal være bedre til at inddrage medlemmerne i det arbejde, forbundet laver.

»Hvis DJ laver en ny strategi på et område, så skal vi inddrage de medlemmer, der ved noget om det. Jeg vil være inkluderende og kommunikerende som næstformand, og en af mine mærkesager er, at vi skal bruge den viden, der er hos medlemmerne.«

Vil inddrage almindelige medlemmer

Hvad betyder det konkret?

»At vi trækker på medlemmerne, når vi nedsætter udvalg og arbejdsgrupper. Hvis vi vil udvide forbundets indsats over for nogle i forbundet, at vi så inddrager både almindelige medlemmer og tillidsvalgte.«

Har der været eksempler på, at DJ ikke har gjort det?

»Jeg oplever, at man er blevet bedre til at gøre det, og at det giver bonus. Det vil jeg gerne arbejde videre på. Min erfaring fra Freelancegruppen er, at hvis vi spørger medlemmerne, om nogen har viden om det og det emne, så melder de sig og vil gerne deltage,« siger Sus Falch.

Lars Werge den rigtige formand

Den første næstformandskandidat var Per Roholt, som meddelte sit kandidatur i slut januar. Siden er der altså kommet fem kandidater mere.

Du har længe været kandidat til hovedbestyrelsen. Hvorfor melder du først dit kandidatur som næstformand nu?

»Min beslutning er forankret i og bakket op af Freelancegruppens bestyrelse. Vi havde et bestyrelsesmøde i sidste uge, hvor vi drøftede det,« siger Sus Falch.

Hvorfor stiller du ikke op som formand?

»Det gør jeg ikke, fordi jeg mener, Lars Werge er den rigtige profil. En ny formand for DJ skal være kommunikerende og markere sig i den offentlige debat om presseetik og mediepolitik i endnu højere grad, end vi har set tidligere. Det mener jeg, Lars Werge kan. Og det vil jeg gerne være med til at skabe rum til, at han kan.«

Så du støtter Lars Werge som formand?

»Ja, og jeg vil være det rigtige supplement til ham med mit store kendskab til freelancere og selvstændiges vilkår. Det er nu, freelancerne skal ind i DJ’s formandskab, for det har aldrig været vigtigere at skabe ordentlige forhold for freelancere og selvstændige. Vi vil de kommende år se flere projekt- og korttidsansættelser. Der er det vigtigt med viden om, hvad de betyder for medlemmerne, og den har jeg.«

Gnidninger må åbent frem

Sus Falch mener også, at der er brug for en næstformand, som tør sætte de diskussioner på dagsordenen, hvor freelancere og fastansatte er uenige.

»Jeg er ikke bange for at gå ind i drøftelser, hvor fastansattes ønsker og behov støder sammen med de ikke-ansattes. Det er vigtigt for at skabe ordentlige vilkår for begge parter.«

Hvad er det for drøftelser?

»Der kan for eksempel være uoverensstemmelser mellem de ikke-ansattes interesser og de fastansattes, når de fastansatte har en overenskomst. Der skal vi have de gnidninger åbent frem til debat. Vi må simpelthen kunne tale frit fra leveren med hinanden.«

Har der været for meget lurpasseri?

»Jeg kender jo ikke til alle forhandlingerne, og det er begrænset, hvor mange man kan drage ind i et forhandlingsforløb. Men jeg tror, det er godt med en næstformand, som kender de selvstændige og freelancernes vilkår, som jeg gør. Så er man tættere på de input i forhandlingerne og i det løbende arbejde i DJ,« siger Sus Falch.

1 Kommentar

Sara Høyrup
27. MARTS 2015
Sus for Pres. Selvfølgelig
Sus for Pres. Selvfølgelig skal næstformanden være en freelancer. Og DJ skal også være der for de mange selvstændige, som ikke har mulighed for at gå sammen med en masse andre fastlancere på samme arbejdsplads. Ud over kurser er inkasso det bedste, forbundet kan bistå freelancerne med.