Supermarkedet DJ

 

 

Fagforeninger konkurrerer om de studerende. Journalistforbundet har hidtil holdt på, at pressekortet i sig selv er attraktivt, men de unge får slagtilbud fra andre fagforeninger.

De studerende skal lokkes ind i Dansk Journalistforbund. Der skal være gode tilbud, der kan give dem lyst til at melde sig ind. For eksempel tilbud om en billig indboforsikring oven i medlemskabet af Journalistforbundet.
Det mener hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund.

I øjeblikket består Journalistforbundets merchandise af en plastikpose med forbundets logo på samt en lille mønt – også med forbundets logo – til indkøbsvogne.

Hovedbestyrelsesmedlemmer er bekymrede over, at de unge ikke af sig selv søger ind i forbundet. Derfor var problemet, der hurtigt blev døbt »yngelpleje«, på dagsordenen på det seneste hovedbestyrelsesmøde.
Forbundets næstformand, Fred Jacobsen, kaldte de studerendes manglende interesse for fagforeningen for en farlig tendens og sagde:

»Især på SDU er der en manglende loyalitet. Det er uomtvisteligt, at vi må sætte flere kontante varer på hylderne ud over fagligt fællesskab og Journalisten.«

Faglig konsulent Henrik Bruun kunne fortælle, at de journaliststuderende på RUC får tilbudt medlemskab af DJØF og en billig indboforsikring, der tilsammen er billigere end medlemskabet af Journalistforbundet. 68 procent af journalist-praktikanterne fra RUC er medlem af Journalistforbundet.

Tidligere var næsten alle DJH-studerende medlem af Journalistforbundet, når de kom i praktik. I dag er kun 80 procent af dem medlemmer, når de begynder deres praktiktid.

På SDU, hvor det altid har været svært at organisere de studerende, kunne de studerende, der meldte sig ind i foråret, deltage i en konkurrence med gode præmier. Den bevirkede, at kun tre ud af de 64 SDU-studerende, der skulle i praktik 1. august i år, ikke var medlemmer af DJ.

Peter Thornvig, hovedbestyrelsen, mente, at melder de studerende sig ind, mens de er under uddannelse, bliver de hængende.

Morten Uhrenholdt opfordrede til ikke at gå for vidt i iveren efter at kapre de unge.

»Vi risikerer at få folk med andre grundværdier ind i forbundet,« sagde han og tilføjede:

»Vi skal ikke per automatik lade os trække rundt i manegen, bare fordi de andre fagforeninger gør det.«

Nogle mente, at det ville være en ide at fortælle mere om pressekortets betydning, at man for eksempel kan bruge det til at komme forbi politiafspærringer.

Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, hører til dem, der synes, at pressekortet skal markedsføres mere.

Han foreslog også, at Journalistforbundet måske kunne arbejde sammen med andre fagforeninger for at få lige så gode tilbud til medlemmerne, som DJØF med sine 45.000 medlemmer kan tilbyde.

»Vi arbejder jo sammen med Erhvervssprogligt Forbund. Måske kan vi fremover også få bibliotekarerne med og gå sammen om at skaffe gode tilbud til medlemmerne,« sagde han.

Der var enighed om, at forbundet skal i gang med hvervekampagner på DJH, SDU og RUC. På tv-produktionsområdet skal tillidsrepræsentanterne få fat i de unge, når de er i praktik.

Desuden skal forbundets specialgrupper opfordres til at lave arrangementer, der henvender sig direkte til de studerende.

En af de faglige konsulenter, Hans Jørgen Dybro, havde i sit oplæg til hovedbestyrelsen skrevet, at han har brug for hvervemateriale af høj grafisk standard for at kunne fange de unge fra de grafiske skoler.

»Alt andet vil nærmest skræmme de studerende væk, eksempelvis lokker DJs hjemmeside ikke én grafiker over i DJ,« står der i Hans Jørgen Dybros oplæg.

 

0 Kommentarer