Super-lokale tv-nyheder skal skaffe seere

Slut med landshistorier i nyhedsudsendelserne på TvDanmark. »Vi vil være de lokale vagthunde - og bide fra os. Det, tror vi, skærper profilen i forhold til konkurrenterne,« lyder det fra kanalen, der gerne vil lægge distance til TV3.

Slut med landshistorier i nyhedsudsendelserne på TvDanmark. »Vi vil være de lokale vagthunde – og bide fra os. Det, tror vi, skærper profilen i forhold til konkurrenterne,« lyder det fra kanalen, der gerne vil lægge distance til TV3.

Fra den 14. september er nyhederne på TvDanmark på en gang blevet mere ens og mere lokale – en oprustning, ikke mindst i kampen mod TV3.
De otte stationer vil fremover fremstå mere ens i det ydre – fælles scenografi, fæl-les jingler, fælles grafik og fælles om en tone, der skal være mere pågående. Men de er også enige om ikke længere at dele indslag.
Slut med kavalkader af nyheder fra Tv Trekanten, Tv Aalborg eller Tv Slagelse. Nyhederne på TvDanmark skal nemlig være lokale. Superlokale. Landsnyheder og regionale nyheder kan seerne hente på DR og TV 2.
»Vi ser det som en unik mulighed for at positionere os i forhold til konkurrenterne – ikke mindst TV3. Vi har en
lokal tilstedeværelse, som TV3 aldrig opnår,« siger Jesper Sehested Lund, administrerende direktør i TvDanmark, som hermed ruster op i kampen om at blive Danmarks næststørste kommer-cielle kanal – efter TV 2. Et mål, direktøren lancerede, da TvDanmark for 17 måneder siden gik i luften. En kappestrid, hvor TvDanmark flere gange i løbet af sommeren har haft førertrøjen.
Efter det første års tid at have brugt energi på at få den nye station op at køre, satses der nu på nyheder.
»Vi har nærmet os lands- nyheder for meget, men nu vil vi koncentrere os 100 procent om de lokale nyheder. Væk med landshistorier, der bare har fået en lokal vinkel. Vi vil være lokalområdernes vagthunde – og vi bider gerne fra os,« forklarer Jens Høvsgaard, der er nyhedsredaktør på den københavnske TvDanmark Kanal 2.
»Vi vil lave de historier, de andre medier ikke laver. De historier, der er for små for DR og TV 2, kan godt være en kæmpehistorie i lokalområdet. Og ambitionen er, at folk over hækken eller på arbejdspladserne skal snakke om de historier, vi har taget op.«

Hård sortering
For at opnå den effekt vil TvDanmarks otte stationer nu sortere benhårdt i, hvilke nyheder de tager op. Således rører man i København ikke længere ved ting, der sker i Køge eller Helsingør, men koncentrerer sig om Københavns Amt. Ligesom man i Århus lader historierne fra Silkeborg og Skanderborg ligge.
»Men måske vil vi med tiden gøre ligesom Stiftstidende, der har lokale tillæg,« siger Bjarne Stig Mogensen, der er direktør på TvDanmark Århus.
Det er resultatet af et halvt års koncept-udviklingsarbejde, der nu ligger klar. De to tv- mediesværvægtere Ingolf Gabold og Lasse Jensen har nærkigget de otte stationers nyhedsudsendelser og er kommet med budet på, hvor kanalen bør placere sig i nyhedsbilledet.
For det første skal kanalen fremtræde med en profil, der kan genkendes uanset hvor i landet, man åbner for sit tv.
Desuden har konceptmagerne koncentreret sig om at finde lige det, der journalistisk vil få kanalen til at skille sig ud fra de store. Her er recepten ikke bare det superlokale stof, men også et mere nært forhold til seerne. Derfor opretter alle otte stationer en klagetelefon, hvor seerne døgnet rundt kan tippe sager, de vil have taget op.
Endelig har kanalen sommeren over haft journalister, redaktører og studieværter på kurser i en mere pågående stil.
»Vi er ikke bange for at gå lige til stregen – eller over den, hvis sagen kræver det,« siger Bjarne Stig Mogensen i Århus. »Og det er faktisk en kæmpe udfordring, når du arbejder i et lille samfund, hvor alle kender alle. Det kræver høj etik, ellers spytter du i den kål, du søber.«
Det mere pågående vil også vise sig ved, at studieværterne vil markere stationens holdning i visse sager.
»Vi vil gerne melde ud, at vi ikke vil have nazisterne til at marchere i vores område. Eller om det kan være rigtigt, at ældre damer ikke tør gå på gaden i Skovlunde efter klokken otte om aftenen,« siger Jens Høvsgaard i København. »Vores studieværter og journalister skulle gerne blive de mest kendte ansigter i lokalområdet, så folk stopper dem i Brugsen og diskuterer historier med dem.«
I dag har nyhederne på TvDanmark omkring 150.000 seere om dagen – her tegner stationen i København sig for de 75 procent.
Målet er at fordoble seertallet på de syv stationer ude i landet, mens stationen i København håber at kunne øge seertallet med 25 procent.

0 Kommentarer