Sundhedsministeriet får åbne postlister

Fra januar 2015 vil Sundhedsministeriet som et forsøg lægge åbne postlister frem. Region Syddanmark startede sit forsøg allerede i sommer og siger, at det har givet øget opmærksomhed på journalisering og offentlighed i kontorerne

Den nye offentlighedslov, som har fået meget kritik i journalistiske kredse, har snart været i brug i et år. Præcis på etårsdagen træder et af de få initiativer i kraft, som kritikerne rent faktisk roste ved den nye offentlighedslov. Fra første januar 2015 vil Sundhedsministeriet begynde at registrere ind- og udgående post, så det kan offentliggøres i åbne postlister.

Som en del af offentlighedsloven skulle Justitsministeriet igangsætte forsøg med åbne postlister for at finde ud af, om det skal gøres til lov. Sundhedsministeriet er blevet udvalgt til at være det første ministerium i forsøgsordningen:

”Vi har ikke noget imod at være det første departement, der gør sig konkrete erfaringer med åbne postlister. Det er et vigtigt forsøg, og det kan stor få betydning for hele centraladministrationen. Og det bliver interessant at se, om og hvordan listerne med vores ind- og udgående post vil blive brugt af journalister og borgere til at få indblik i det arbejde, vi laver i ministeriet,” skriver kontorchef Julie Cederholm i en mail.

Mere aktindsigt

Det er dog ikke al post, som vil fremgå af listerne, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Sager, der normalt er undtaget for aktindsigt, vil heller ikke fremgå af postlisterne. Det kan være ministerbetjeningsdokumenter eller lovforberedende arbejde. Postlisterne viser heller ikke selve indholdet af posten, men kun hvem der har sendt den, hvornår og hvad det handler om. Man kan på den baggrund søge aktindsigt som normalt. Det forventer kontorchef Julie Cederholm vil ske:

”Det kommer ikke til at få betydning for vores sagsbehandling. Men vi gætter på, at der nok vil komme flere anmodninger om aktindsigt,” siger Julie Cederholm.

Det har dog ikke været tilfældet i Region Syddanmark, som har kørt forsøget siden i sommer, forklarer vicedirektør Lene Borregaard:

»Jeg er ikke bekendt med, at det skulle have givet anledning til flere anmodninger om aktindsigt. Det kan selvfølgelig være svært at vide, for det skal ikke fremgå af anmodningerne, men vi har ikke oplevet et ryk i antallet,« siger Lene Borregaard.

Opmærksomhed på offentlighed

Åbne postlister findes allerede hos flere lokale myndigheder, og det var da også, fordi regionspolitikerne gerne ville have det, at Region Syddanmark tilmeldte sig forsøget hos Justitsministeriet. Lene Borregaard fortæller, at regionen stadig er i gang med implementeringsfasen, og at det tager lang tid at vænne de ansatte til at gøre tingene på en ny måde. De åbne postlister har blandt andet betydet, at man er begyndt at journalisere anderledes for at undgå, at private oplysninger lægges ud på nettet, og det har skabt nogle problemer med at finde rundt i journalerne.

»Normalt ville en sagsbehandler journalisere et brev som eksempelvis ”henvendelse fra Peter Larsen”, men Peter Larsen ville nok ikke være særlig tilfreds med, at det ligger på nettet, så nu skal det hedde noget andet,« siger Lene Borregaard, der fremhæver, at implementeringen også har ført gode ting med sig.

»Når vi har rullet det her projekt ud i hele regionen, har det givet en sund og naturlig opmærksomhed om journaliseringsregler, og hvad offentlighed betyder,« siger Lene Borregaard.

0 Kommentarer