Sundhedskatastrofen ingen skriver om

DEBAT. Omtalen i udenlandske medier om stråling fra forbrugerelektronik og master er massiv og hyppig, mens danske medier stort set er tømt for indhold, der beretter om førnævnte farer

"Children who use mobile phones are five times more likely to develop brain tumours," skriver Daily Mail. Cnn.com beretter: "WHO: Cell phone use can increase possible cancer risk".

Omtalen i udenlandske medier om stråling fra forbrugerelektronik og master er massiv og hyppig, mens danske medier stort set er tømt for indhold, der beretter om førnævnte farer.

En søgning på "mobilstråling" inden for det sidste halve år giver stort set ingen hits på Infomedia. "Mobilmaster" giver til gengæld over 400 historier, der stort set alle omhandler teknologivinkler omkring forøget 4G-dækning, såkaldte mobilhuller og udkantsområder.

WHO har for nylig opgraderet elektromagnetisk stråling til at være potentielt kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B på linje med pesticider). Det er dog, som om dansk presse er så forblændet af gadgets, at de kritiske vinkler ikke opsøges, trods det at vi er et af de lande, hvor der er flest mobilmaster og –sendere per km²!

Antallet på mere end 5 mobilmaster per 10 km² gør ikke blot, at det er meget svært at bo væk fra mobilmasterne, men også at luften i den danske natur bliver forværret.

Befolkning og redaktioner lader til at stole på mobilindustrien og myndighederne, som modtager trecifrede millionbeløb for at sælge sendefrekvenser og dermed absolut ikke er uafhængige.

I nationer som Schweiz, Østrig og Rusland findes lovgivning, som opererer med strålingsgrænser, som er mere end 100 gange lavere end i Danmark.

Hvis man ser på de skinbarlige facts på området, hænger det sådan sammen, at vores celler ændres sundhedsmæssigt gennem oxidativ stress fra stråling. Dette påviser 83 % af de seneste 61 uafhængige studier om genpåvirkning (2007-2014).

Ligeledes påviser 90 % af den nyeste uafhængige forskning om neurologi, at vores nerveapparat bliver påvirket negativt.

Det er facts som disse, der gør, at Europarådet har advaret om strålingens effekt.

Danmark flyder over med mobilmaster, men ingen sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes og udkantsområdernes ageren. I den brasilianske storby Belo Horizonte besluttede man for nylig, at der skal være en sikkerhedsafstand på 500 meter til boliger, når man stiller en sender op. Desværre er udviklingen herhjemme gået i den modsatte retning med fokus på teknologi frem for helbred. Mobilindustriens lobbyisme har sejret ad helvede til, og myndighedernes villige udrulning af 4G, som i parentes bemærket kun har været testet i få uafhængige studier, er endnu et eksempel på, at det danske sundhedseksperiment fortsætter med uformindsket styrke.

Den næste Cavling bør gå til et medie, der evner at se mobilindustrien og Sundhedsstyrelsen efter i sømmene.

Søren Lillesøe, forfatter og pr-konsulent

 

SVAR:

Der har gennem årene været foretaget en lang række videnskabelige studier af radiosignalers indvirkning på menneskers sundhed.

På baggrund af de samlede videnskabelige resultater har Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder vurderet, at radiosignaler fra mobilantenner ikke påvirker helbredet, når grænseværdierne overholdes.

WHO har sammensat en uafhængig kommission af videnskabsfolk med ekspertise i netop radiosignalers virkning på mennesker – icnirp.org. Denne kommission har udarbejdet anbefalinger til grænseværdier, som de danske myndigheder har tilsluttet sig. Både WHO og de danske myndigheder følger forskningen og udviklingen tæt og vurderer løbende, om der er anledning til at ændre på anbefalingerne.

Mobiloperatørerne i Danmark følger disse grænseværdier og anbefalinger, og dér, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden fra mobilmasternes antenner langt under grænseværdierne.

For yderligere information om sundhed og radiosignaler henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk og til Kræftens Bekæmpelse cancer.dk.

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

 

 

 

 

11 Kommentarer

Rasmus Schultz
31. DECEMBER 2018
“På baggrund af de samlede
“På baggrund af de samlede videnskabelige resultater har Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder vurderet, at radiosignaler fra mobilantenner ikke påvirker helbredet, når grænseværdierne overholdes”

Nej, det har de bestemt ikke.

Skal vi lige tage et kig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside?

https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/spoergsmaal-og-svar

Her indrømmer de blankt at der “mangler viden om effekten af længere tids brug af de trådløse teknologier”.

De forklarer at den målte stråling i klasselokaler er flere tusinde gange lavere end grænseværdierne, men forklarer umiddelbart herefter at “Forældre bør lære deres børn, at en eventuel påvirkning fra mobiltelefonen er langt mindre, hvis barnet bruger headset i stedet for at holde telefonen mod øret eller sender SMS i stedet for at tale i telefonen” - hvilket vel er at indrømme, at grænseværdierne må være sat alt for højt.

De fortæller også åbent, at “På baggrund af den hidtil offentliggjorte forskning kan det ikke konkluderes, at radiobølger fra mobiltelefoner udgør en helbredsfare. Omvendt kan man dog heller ikke udelukke det” - altså, at der er en potentiel heldbredsfare.

Om kræft skriver de også entydigt, at “På baggrund af det nuværende videnskabelige grundlag kan man hverken be- eller afkræfte en sammenhæng mellem mobiltelefoner og kræft” - altså igen, man ved ikke, om det kan være en faktor.

Der er med andre ord ingen offentlig instans, der ligger skjul på, at vi udsætter os selv for en potentiel risiko.

Der er derimod de seneste år mange (ca 90%) uafhængige undersøgelser på dyr, der entydigt viser, at stråling ved lignende frekvenser og styrker tusindsvis af gange lavere end de tilladte grænseværdier forårsager bl.a. kræft, svulster, DNA forandring osv.

Når vi med 5G tillader stråling mange gange højere og ved langt højere frekvenser, er der således tale om et eksperiment - der er ingen der kan udtale sig om de konkrete virkninger på mennesker på lang sigt, for det er ikke undersøgt.

Men når nu al nyere forskning på dyr konsistent peger på en sandsynlig risiko, burde man så ikke vente og undersøge nærmere, inden man riskerer at gøre problemet endnu værre? (og investerer milliarder i et nyt netværk, som potentielt må nedlægges, hvis det viser sig at være til skade for mennesker?)

Hvilken ret har tele industrien og regeringen til at tillade et risikabelt eksperiment på hele befolkningen?
simon
20. OKTOBER 2018
Det er skræmmende at blive
Det er skræmmende at blive født ind i en verden hvor udelukkende onskabsfulde mennesker bestemmer, og fortåger valg der har grufulde konsekvenser for os "normale mennseker" bare for at bibeholde deres magt.

Det mest skræmmende er at ingen mennesker gør noget, det her er jo bare et af 100 exempler på hvor ondskabsfulde de regerende mennesker er. Og påtrods af det, ser verdens befolkning bare passivt til, mens menneskeheden langsomt men sikkert bevæger sig imod sin egen undergang.


3. verdenskrig er i fuld gang fnataber!
Dennis Jensen
23. AUGUST 2016
I ved da godt at der blev
I ved da godt at der blev taget en kæmpe gruppe i at lege med hjemmelavede våben at dele fra mikrobølge ovne ?
Det er ved at være 20år siden.
De fik det smurt af med at det kun var dem selv de skød på.
politiet konkluderede at det ikke var ulovligt.
det var p4 der dækkede historien

Der var også 2 drenge der gentagende gange anmeldt at de blev skudt på med det de kaldte "en usynlig kræft"
politiet var dummere end snort.
P3 dækkede historien, det er også ca 20år side.
P3 dækkede også en anden historie og det var at et eller andet sted over på sjælland for ca 20år siden der dukkede folk op på sygehuset med pludslige opståede brændmærker.
tilbage i 80'erne blev vi advaret af DR om at der i fremtiden ville kunne opstå en mikrobølgekrig og at det ville være svært at opdage.
Søren Larsen
13. MAJ 2016
Det er utroligt, at aviserne
Det er utroligt, at aviserne i Danmark ikke skriver noget om problemstillingen. Tv har været lidt omkring det løst i Aftenshowet blandt andet, men afslørende journalistik - nej, det tør vi ikke fordi TDC betaler vores annoncer......
Kirsten Maise Pedersen
20. APRIL 2015
Det løber mig ganske enkelt
Det løber mig ganske enkelt koldt ned ad ryggen, når jeg læser direktør i Teleindustrien Jacob Willers svar. Hvor lyder det harmløst at bruge udtrykket "radiosignaler" for dét, der reelt er mikrobølgestråling. Og hvor bekvemt at kunne dække sig ind bag de (u)ansvarlige myndigheder og organisationer, vi burde kunne have tillid til.

Radiofrekvent stråling, som dækker over radio- og mikrobølger, blev i 2011 af WHO klassificeret i gruppe 2B - muligt kræftfremkaldende. Samme gruppe som asbest, bly, ddt, pesticider mv. En klassificering, som bla den svenske prof. Lennart Hardell gruppe, hvis forskning ligger med til grund for samme, anbefaler hævet til gruppe 1 - kræftfremkaldende.

Så er der al det fordækte. Eks.:

"Joachim Schüz, som er tidligere afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse, er nu anklaget for grov videnskabelig uredelighed ifm. seneste rapport om elektromagnetiske felter fra EU kommissionens videnskabelige panel SCENIHR.

Det er blevet afsløret, at Joachim Schüz bevidst har frasorteret flere epidemiologiske undersøgelser, som viser signifikant øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefon.
Schüz har ansvaret for den epidemiologiske del af SCENIHR panelet vedr. mobil og trådløs stråling. De frasorterede undersøgelser kommer fra den svenske kræftforsker Lennart Hardells gruppe som af Verdenssundheds-organisationen WHO i 2011 blev vurderet som de mest videnskabeligt robuste ifm. kræftklassifikationen af radiofrekvent/trådløs stråling." (Helbredssikker-Telekommunikation.dk)

Tal fra Statens Seruminstitut viste i 2014 en voldsom stigning i tilfælde af kræft i hjerne og centralnervesystem fra 2003-2012

Stigningen er 46,1% for kvinder og 41,2% for mænd.

Dagen efter publicerede Sundhedsstyrelsen en udmelding om, at mobiltelefoner og trådløs teknologi ikke har nogen helbredsmæssig konsekvens. Totalt imod solid videnskabelig evidens - den uafhængige, forstås!!

En tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen har til den danske forsker Sianette Kwee engang sagt: Ja, vi ved godt, at der findes alt det her, men det har vi valgt at se bort fra, for vi vil ikke gøre befolkningen bange." Hvortil hun havde svaret "Ved du hvad, så skal befolkningen altså bare dø i uvidenhed."

Der er lavet flere hundrede anerkendte undersøgelser, der peger på, at radiofrekvent stråling kan give stress, nedsat koncentration og hukommelse, adfærdsforstyrrelser, hovedpine, træthed, søvnproblemer,
tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser, svækket immunforsvar, celledød, celle- og DNA-skader samt kræft. Fostre, børn og unge særligt sårbare i forhold til
skadevirkninger. Børn optager 60% mere stråling end voksne.

Kunne det være derfor organer som WHO, Europarådet, EU-Parlamentet og Det Europæiske Miljøagentur advarer - fx Europarådets Resolution 1815, der bl.a. anbefaler:

• at især gravide, børn og unge, syge, ældre og handicappede beskyttes mod strålingen.
• at grænseværdierne nedsættes.
• at trådløst udstyr mærkes og begrænses.
• at trådløse netværk ikke bør benyttes i skoler.
• oplysningskampagner om skadelige risici.

De helbredsmæssige konsekvenser kan vise sig af enorme proportioner. Efter min mening er der allerede lig på bordet, da stigningen i kræft i hjerne og centralnervesystem også indbefatter den stort set fatale form - glioblastom. Dødelig form for kræft eller ej; er kræft så overhovedet en acceptabel risiko?!! Og hvad med alle de andre alvorlige risici?

Hvorfor medier/journalister ikke tager hånd om det her og får stillet de ansvarlige politikere og myndigheder til ansvar, kan jeg jo kun gætte på. Uvidenhed? Vantro á la "Der falder ikke sten ned fra himlen, for der findes ikke sten i himlen!", som en fransk akademiker engang slog fast over for sine kolleger - om meteroritter.

Skulle vi ikke vise os selv, at vi er kommet længere end det? Et ikke særligt dybtgående studie vil hurtigt afdække, hvor skræmmende og befængt, det her er. Hvis man ønsker at se...

Flere