Sundhedskatastrofen ingen skriver om

DEBAT. Omtalen i udenlandske medier om stråling fra forbrugerelektronik og master er massiv og hyppig, mens danske medier stort set er tømt for indhold, der beretter om førnævnte farer

"Children who use mobile phones are five times more likely to develop brain tumours," skriver Daily Mail. Cnn.com beretter: "WHO: Cell phone use can increase possible cancer risk".

Omtalen i udenlandske medier om stråling fra forbrugerelektronik og master er massiv og hyppig, mens danske medier stort set er tømt for indhold, der beretter om førnævnte farer.

En søgning på "mobilstråling" inden for det sidste halve år giver stort set ingen hits på Infomedia. "Mobilmaster" giver til gengæld over 400 historier, der stort set alle omhandler teknologivinkler omkring forøget 4G-dækning, såkaldte mobilhuller og udkantsområder.

WHO har for nylig opgraderet elektromagnetisk stråling til at være potentielt kræftfremkaldende for mennesker (kategori 2B på linje med pesticider). Det er dog, som om dansk presse er så forblændet af gadgets, at de kritiske vinkler ikke opsøges, trods det at vi er et af de lande, hvor der er flest mobilmaster og –sendere per km²!

Antallet på mere end 5 mobilmaster per 10 km² gør ikke blot, at det er meget svært at bo væk fra mobilmasterne, men også at luften i den danske natur bliver forværret.

Befolkning og redaktioner lader til at stole på mobilindustrien og myndighederne, som modtager trecifrede millionbeløb for at sælge sendefrekvenser og dermed absolut ikke er uafhængige.

I nationer som Schweiz, Østrig og Rusland findes lovgivning, som opererer med strålingsgrænser, som er mere end 100 gange lavere end i Danmark.

Hvis man ser på de skinbarlige facts på området, hænger det sådan sammen, at vores celler ændres sundhedsmæssigt gennem oxidativ stress fra stråling. Dette påviser 83 % af de seneste 61 uafhængige studier om genpåvirkning (2007-2014).

Ligeledes påviser 90 % af den nyeste uafhængige forskning om neurologi, at vores nerveapparat bliver påvirket negativt.

Det er facts som disse, der gør, at Europarådet har advaret om strålingens effekt.

Danmark flyder over med mobilmaster, men ingen sætter spørgsmålstegn ved myndighedernes og udkantsområdernes ageren. I den brasilianske storby Belo Horizonte besluttede man for nylig, at der skal være en sikkerhedsafstand på 500 meter til boliger, når man stiller en sender op. Desværre er udviklingen herhjemme gået i den modsatte retning med fokus på teknologi frem for helbred. Mobilindustriens lobbyisme har sejret ad helvede til, og myndighedernes villige udrulning af 4G, som i parentes bemærket kun har været testet i få uafhængige studier, er endnu et eksempel på, at det danske sundhedseksperiment fortsætter med uformindsket styrke.

Den næste Cavling bør gå til et medie, der evner at se mobilindustrien og Sundhedsstyrelsen efter i sømmene.

Søren Lillesøe, forfatter og pr-konsulent

 

SVAR:

Der har gennem årene været foretaget en lang række videnskabelige studier af radiosignalers indvirkning på menneskers sundhed.

På baggrund af de samlede videnskabelige resultater har Sundhedsstyrelsen og andre danske myndigheder vurderet, at radiosignaler fra mobilantenner ikke påvirker helbredet, når grænseværdierne overholdes.

WHO har sammensat en uafhængig kommission af videnskabsfolk med ekspertise i netop radiosignalers virkning på mennesker – icnirp.org. Denne kommission har udarbejdet anbefalinger til grænseværdier, som de danske myndigheder har tilsluttet sig. Både WHO og de danske myndigheder følger forskningen og udviklingen tæt og vurderer løbende, om der er anledning til at ændre på anbefalingerne.

Mobiloperatørerne i Danmark følger disse grænseværdier og anbefalinger, og dér, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden fra mobilmasternes antenner langt under grænseværdierne.

For yderligere information om sundhed og radiosignaler henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk og til Kræftens Bekæmpelse cancer.dk.

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien