SU-afgørelse er en bombe under lønnet praktik

Det er slut med at modtage løn i praktiktiden, hvis du samtidig er på SU. Afgørelsen rammer blandt andre kommunikationsstuderende og studerende på cand.public. De studerendes formand håber, det er »en midlertidig stopklods«  

Studerende kan ikke både modtage løn under praktik og SU. Det fastslår en afgørelse fra Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Afgørelsen kommer blandt andet til at ramme studerende, der både får SU og praktikløn – for eksempel kommunikationsstuderende på universiteterne, studerende på cand.public og studerende på kommunikationslinjerne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og Emdrup, der skal ud i deres første praktikperiode.

Der er sådan set ikke noget nyt i, at studerende – som afgørelsen nu slår fast – ikke kan modtage SU og praktikløn samtidig. SU-loven indeholder nemlig et forbud mod ”dobbeltforsørgelse”. Men i mange år har sædvane været, at studerende kunne få begge dele.

Formand for de studerende i DJ Mathias Bay Lynggaard siger, det er ærgerligt, at arbejdsgivere med afgørelsen ikke kan betale dygtige studerende løn i praktiktiden.

»Unge, der laver værdiskabende arbejde, er penge værd for arbejdspladsen. De skal ikke bare være gratis arbejdskraft. Det er besynderligt, at man fjerner den mulighed for at honorere praktikanterne for deres arbejde,« siger han.

En mærkesag

Samtidig rokker afgørelsen ved en af Danske Mediestuderendes mærkesager – løn til alle praktikanter.

»Lønnet praktik er jo vores store projekt. Det var en mærkesag for os på delegeretmødet for to år siden, og det bliver det igen på delegeretmødet i år. Det er ærgerligt, at det allervigtigste for os bliver ramt af en midlertidig stopklods,« siger Mathias Bay Lynggaard, som håber, at afgørelsen fører til ændring af SU-reglerne.

Dansk Journalistforbunds medlemmer er ikke de eneste, der bliver ramt af afgørelsen. For eksempel har DJØF kontaktet Uddannelsesministeriet med forslag om ændringer af reglerne.

På et møde i dag vil alle formændene for de mediestuderende i DJ diskutere sagen. Efterfølgende skal det også op i DJ's beskæftigelses- og uddannelsesudvalg og i hovedbestyrelsen.

Rammer nye DJ-medlemmer

Mathias Bay Lynggaard siger, at Danske Mediestuderende i et stykke tid har arbejdet sig ind på, at det primære studenterpolitiske fokus er at sikre alle mediestuderende løn i praktikperioden.

»Der er i dag nogle medier, der bruger gratis praktikanter, og det presser de lønnede praktikanter og de færdiguddannede,« siger han.

Er det ikke meget fair, at man ikke kan få både løn og SU? Journaliststuderende får jo heller ikke SU i praktikperioden?

»De er jo de færreste, der får det samme som en journalistpraktikant. Hvis man kun får SU i sin praktiktid, og det forventes, at man står til rådighed, er det svært at få tid til at tjene til sine egne penge ved siden af. Så er det da bedre, at man får løn for at fokusere på det, man er god til,« siger han.

Han forklarer, at mange nye DJ-medlemmer får SU under deres praktik.

»Vi skal som forbund bevise, at vi har noget at tilbyde de nye medlemmer. Noget, som andre ikke kan tilbyde,« siger Mathias Bay Lynggaard. 

9 Kommentarer

Maria Becher Trier
15. MARTS 2015
Vi kæmper mod gratis-arbejde.
Vi kæmper mod gratis-arbejde.

Der er ingen tvivl om, at afgørelsen fra SU Ankenævnet tilskynder til mere gratis arbejde. De arbejdspladser som i dag giver et tilskud til SU under praktikophold, vil højst sandsynligt ikke gøre det fremover, når et hvilket som helst tilskud betyder, at den studerende mister hele SU'en i praktikmåneder. Jeg havde håbet, at vi kunne bruge de virksomheder, der giver løn til studerende i praktik som løftestang til at få flere til at lønne praktikanter.

Eksempelvis bliver det nu meget svært at løfte de kommunikationsstuderende på 3. semester, som Per Roholt beskriver.

Anette Wilhelmsen peger i MetroXpress på, at afgørelsen vil skabe mere ulighed. Studerende der er afhængige af at supplere SU'en med arbejde vil ikke længere kunne tage praktik, mens studerende med rige forældre eller store opsparinger kan. Den udvikling skal vi kæmpe imod.

Vi har SU-afgørelsen på dagsordenen på vores møde i DJ's Beskæftigelses- og uddannelsespolitiske udvalg på onsdag. Her skal vi tage stilling til, hvordan vi bedst muligt lægger pres på politikerne for at få dem til at lave loven om - og så skal vi se på, om der er andre måder DJ kan handle. Kom gerne med gode ideer.
Jan August Hillers
13. MARTS 2015
Tak for svar. Det er en
Tak for svar. Det er en kompliceret problemstilling, fordi der er så stor forskel på de forskellige praktikker. Journalistpraktikanter kan før eller senere i løbet af praktiktiden udføre, hvad der vel svarer til mindst en halv uddannet journalist, gør det og aflønnes derefter inkl. det ekstraarbejde det er at lære dem op.
For mig er det ene store spørgsmålstegn i hvor høj grad andre praktikker reelt erstatter arbejdsopgaver, som derved forsvinder fra medlemmer, der er i gang med et aktivt erhvervsliv, og som altså ikke har SU og kun et dårligt dagpengesystem at støtte sig til.
Det andet store spørgsmål er, som Per er inde på, hvad mangfoldet af studerende medlemmer skal kunne oparbejde som bruttoløn ( herunder SU-lån).
Men det er soleklart, at hvis den nye afgørelse bliver til virkelighed, vil studerende på praktiksteder med løn under et for mig uvist niveau ønske ingen løn (som mange andre "får"). Det vil betyde et væsentligt indtægtstab for studerende, der er afhængige af et studiejob, og som regnede med at kunne holde niveauet i praktiktiden. DJ skal bekæmpe gratis arbejde.
Nogle vil desuden have vanskeligt ved at slippe SU-en, nemlig studerende med forhøjet SU p.gr. a. småbørn.
De bedste ønsker for en god løsning. Med DJØF på banen er der håb.
Morten A. Rasmussen
13. MARTS 2015
Mathias Svane Kraft: Der er
Mathias Svane Kraft: Der er også en grundlæggende forskel mellem de to former for praktik, da hverken de journalist- eller kommunikationsstuderende på eksempelvis DMJX reelt kan gennemføre deres uddannelse uden praktikken.
Der er ingen tvivl om, at universitetspraktikanterne både bidrager og modtager en masse fra deres praktik, men det er stadig et individuelt valg.
Derudover får man typisk som journalistpraktikant fra skolerne noget mere ansvar, ligesom kravene også er større. Man indgår i vid udstrækning på lige fod med de uddannede, og man står mange steder til rådighed i ekstra timer for at kompensere for ens arbejdstempo som ny. Jeg vil lige understrege, at det IKKE er en klagesang eller en kritik af praktikstederne - tvært imod. Det udspringer som regel af, at man som praktikant, der skal 'bestå' sit praktikforløb for overhovedet at kunne gennemføre uddannelsen, gerne vil levere. Derudover vil man gerne gøre sine hoser grønne og bruge sin praktiktid på at vise, at man er investeringen værd - både som praktikant og eventuelt senere som nyuddannet. Og netop derfor er der brug for løn, overenskomst og ordnede arbejdsforhold, så man eksempelvis ikke er afhængig af at et studiejob.
Mathias Svane Kraft
12. MARTS 2015
Helt overordnet set er det
Helt overordnet set er det noget nær et særsyn, at man overhovedet får løn for praktik. Enkelte får en mindre godtgørelse på 2-3.000 kroner, men det er ikke gældende for flertallet. De kommunikationsstuderende på bacheloren på DMJX får - heldigvis - en hel del mere på deres 6.semester, men set over en bred kam er det et særsyn. Langt de fleste, som læser dansk, medievidenskab, kommunikation og lignende på universiteterne får ikke en eneste øre, når de er i praktik.
Per Roholt
12. MARTS 2015
Hej Jan - fx på
Hej Jan - fx på kommunikationsbachelorens 3.semester får de studerende kun SU. På 6.semester får de ikke SU. Kun praktikløn. Den løn er samtidig væsentligt lavere end de journaliststuderendes praktikløn.

Den ligger nemlig på et snit på ca. kr. 11.000, men med store forskelle fra praktiksted til praktiksted.

Vi har arbejdet på at finde ordninger, så de SU-berettigede kunne få praktikløn, så det samlede beløb kom op på det niveau, der svarer til, hvad man må tjene, når man er på SU. Men den tankegang, som kunne være udbredt til andre former for praktik, hvor der i dag hverken er SU eller overenskomst med arbejdsgiverne, er nu skudt til hjørne, lige som det for mig ihvertfald er usikkert om arbejdsgiverne overhovedet må betale fx telefon, internet osv for studerende i meritgivende praktik med SU.

Flere