Styrket formand fik smæk

 

 

Mogens Blicher Bjerregård blev opfordret til at trække sig fra formandsposten på årets delegeretmøde på grund af sin håndtering af DR-konflikten. Trods meget hård kritik går formanden styrket ud af delegeretmødet, idet hans modstandere lovede at bakke ham op og lægge stridighederne bag sig.

Mogens Blicher Bjerregård var lettet, da hans modstandere strakte våben og lovede ham opbakning.

De forsonende ord til formanden faldt under valgmødet på delegeretmødets første dag. Det foregik om aftenen på et valgmøde, hvor kandidaterne til hovedbestyrelsen skulle præsentere sig selv for de delegerede.
"Nu er vi nødt til at bakke op om den formand, vi har," sagde Uffe Gardel, Berlingske Tidende.

"Vi kan ikke finde andre. Derfor skal vi bakke op om ham, vi har," sagde Thomas Szlavik, Ekstra Bladet.

Mogens Blicher Bjerregård overlevede dermed sin hidtil største krise som formand for Journalistforbundet – endda med lovning om støtte fra sine hovedmodstandere.

Tidligere på dagen, under det egentlige delegeretmøde, lynede det med hårde ord over Mogens Blicher Bjerregårds bekymrede pande.

Uffe Gardel, medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Journalistforbundet (DJ), håbede til det sidste, at Mogens Blicher Bjerregård ville trække sit kandidatur til formandsposten.

"Jeg havde draget den nødvendige konklusion. Det vil Mogens så ikke," sagde Uffe Gardel fra talerstolen, da han kritiserede formanden for hans indsats under DR-konflikten.

Der var flere andre, der håbede, at formanden ville trække sig, og der var gang i konspirationsteorierne i krogene på Hotel Nyborg Strand.

Rygterne gik: Strategien for Mogens-Blicher-Bjerregård-modstanderne gik ud på at mørbanke formanden fra talerstolen. Men på trods af mange barske ord var der kun ganske få talere, der i utvetydige vendinger ønskede en ny formand. Uffe Gardel var det eneste hovedbestyrelsesmedlem, der gav udtryk for sådan et ønske. Og selv han vurderede, at et kampvalg ville svække forbundet yderligere.

"Et opgør ville splitte os, og det er nok værre i den situation, vi står i nu," sagde Uffe Gardel.

Mogens Blicher Bjerregård lod sig ikke presse til at trække sig, og dagen efter blev han klappet ind i en ny toårig formandsperiode.

 

Konfliktens kerne
Det var DR-konflikten og formandens rolle i den, som var afsættet for angrebene på formanden.

Kritikken er ikke ny. På delegeretmødet blev de ord gentaget, som formanden mødte under og efter DR-konflikten i sommer.

Formandens krise begyndte, da han og et lille flertal i HB anbefalede DR-journalisterne at stemme ja til Forligsinstitutionens mæglingsforslag mellem DR og DJ. Det gjorde DR-journalisterne som bekendt ikke. Og så kritiserede formanden pludselig selv det mæglingsforslag, han havde bakket op om. Han lagde skylden på DRs ledelse: DR havde ikke lyttet til sine ansattes ønsker, sagde formanden.

Men formanden, der samtidig var DJs chefforhandler, havde heller ikke selv lyttet til DR-journalisterne.

Det var værre. For DR-journalisterne kritiserede nu Mogens Blicher Bjerregård for at rende fra det mandat, de havde givet ham før de afgørende forhandlinger. Dermed var der for alvorlig krise mellem forbundet og DR-journalisterne midt i en konflikt, som skreg på sammenhold.

Men det blev endnu værre. Journalistforbundet var ikke ordentligt forberedt på strejken. Der var ikke nogen strejke-strategi – det måtte DR-journalisterne i det store og hele selv klare.

Det var nogle af de anklager, der lød fra talerstolen på delegeretmødet.

 

Støtte til Mogens
Håndteringen af forbundets 30 dage lange konflikt til omkring 30 millioner kroner har fremkaldt så stor vrede mod DJs formand og Journalistforbundet, at kritikken trekvart år efter konfliktens ophør stadig gjaldede på delegeretmødet.
"Mere end noget andet viste forhandlingerne af DR-overenskomsten os med al ønskelig tydelighed, at vi har en forkert forbundsledelse," sagde Jens Møller fra Arbejdsløshedsgruppen.

"Mandag den 19. august var vi til surpriseparty på Arbejdermuseet. Forbundet havde indkaldt os DR-journalister umiddelbart efter, at konflikten var brudt ud. Surprise-delen bestod i, at forbundet ikke havde nogen strategi. Vi kunne få strejkestøtte og så videre, men der var ingen fra forbundet, der kunne forklare os, hvordan vi skulle mørbanke ledelsen i DR," rasede Jørgen Laurvig fra DR.

Der lød også kritik fra journalist Ole Dich. Han var formandskandidat mod Mogens Blicher Bjerregård, da han vandt sin første formandsperiode i 1999. Ole Dich opfordrede de delegerede til at stemme om Mogens Blicher Bjerregårds beretning, men han fik kun opbakning af én delegeret.

Der var også mange, der støttede Mogens Blicher Bjerregårds genvalg.

"Jeg er træt af, at folk siger, at vi nu har fået ny løn i DR. Det er ikke nyt, vi havde det allerede. Vi skulle have forbedret det ny-løn-system, vi allerede havde. Og det fik vi. Man forsømmer at give Mogens kredit for det, som han faktisk fik hjem," sagde formand for Journalistgruppen i DR, Bodil Rahbek.

Formanden blev genvalgt med stort bifald og takkede ydmygt.

"Tak for opbakningen, den skal jeg passe godt på i det kommende år."

Kort efter valget sagde Mogens Blicher Bjerregård til JOURNALISTEN.

"Når man er blevet så stærkt kritiseret som jeg, så gør man sig jo sine tanker. Derfor var jeg meget glad for, at Thomas Szlavik og Uffe Gardel lovede at bakke op omkring mig. Det virkede meget oprigtigt på mig. Det tror jeg kommer til at gavne arbejdet i Dansk Journalistforbund."

Læs også: Delegeretmødet vildledt, Journalistforbundets hovedbestyrelse, Arbejdsløshed på læberne, Valgt fra, Sløvt fremmøde, Brugsanvisning til bijobregel, Demokratiet nedlagde demokratiet, Delegeretmøde hvert år, Den store kontingentkomedie, 20 kr. mere i kontingent, DJ accepterer virkeligheden, Overfladisk og spændende, DR-ansatte efterlyser bedre pli, Når magten selv tager magten, 421.000 til Safety Fonden og Kampstjernen Mette

 

 

0 Kommentarer