Styrk offentligt ansattes ytringsfrihed og styrk et åbent samfund

DEBAT: "Som kommunikationsansatte på en offentlig virksomhed, Region Midtjylland, mener vi, den reelt begrænsede ytringsfrihed for offentligt ansatte er et problem," skriver Mette Breinholdt

Det ser godt ud på papiret. Men virkeligheden er mindre lyserød. Mange offentligt ansatte er tilbageholdende med at ytre sig offentligt, fordi de frygter sanktioner fra ledelsen, og fordi de risikerer at blive betragtet som illoyale over for deres arbejdsplads. Det dokumenterer whistleblowerudvalgets betænkning, som netop har været i høring. Og det dokumenterede sociolog Rasmus Willig med endnu større tydelighed, da han i efteråret (2014) holdt oplæg på TR-stævnet i Vejle.

Som kommunikationsansatte på en offentlig virksomhed, Region Midtjylland, mener vi, den reelt begrænsede ytringsfrihed for offentligt ansatte er et problem. Ikke kun for de offentligt ansatte. Men i høj grad for alle os, der ønsker et åbent og tillidsbaseret samfund, hvor befolkningen har tiltro til, at myndighederne vil dem det godt.

Vores job er at sikre en god dialog mellem den offentlige virksomhed og samfundet. Bare det, at der er tvivl om, hvorvidt de offentligt ansatte tør bidrage med deres viden i samfundsdebatten, er skadelig for forholdet mellem ”det offentlige” og borgerne.

Derfor bakker vi også fuldt op om DJ’s høringssvar til whistleblower-udvalgets betænkning. Der er behov for, at lovgivningen i særlig grad understreger for offentligt ansatte, at de har ret til at ytre sig, og at lovgivningen følges op med yderligere ansættelsesretslig beskyttelse, så de ansatte ikke behøver frygte for afskedigelse, chikane eller karrieremæssige forhindringer, fordi de har bidraget med deres indsigt i den offentlige debat.

Hvis ikke der er tiltro til, at de offentligt ansatte kan sige deres mening og bringe forhold til debat, som ikke fungerer – eller måske ligefrem er ulovlige – skader det tilliden til den offentlige sektor og undergraver dermed et åbent, tillidsbaseret samfund. 

Læs whistleblowerudvalgets betænkning her.

Mette Breinholdt, fællestillidsrepræsentant i Region Midtjylland, på vegne af bestyrelsen for DJ, Medier og Kommunikations medarbejderforening i Region Midtjylland

0 Kommentarer