Styregruppen til fusionsforløb er nedsat

Det bliver DJ's forretningsudvalg, der skal sidde i styregruppe sammen med KS for at undersøge mulighed for fusion

Efter en kort debat vedtog hovedbestyrelsen i dag, at det bliver forretningsudvalget i Dansk Journalistforbund, der skal være DJ's andel af styregruppen i arbejdet med en eventuel fusion med KS.

Det vedtog hovedbestyrelsen enstemmigt.

”Det er den mest naturlige ting, at vi lader forretningsudvalget tage møderne i den ligestillede styregruppe sammen med KS,” sagde DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård.

På trods af enstemmigheden var der undervejs i debatten flere medlemmer af hovedbestyrelsen, der udtrykte nervøsitet for, at medlemsdemokratiet bliver koblet af i processen.

Allan Boye Thulstrup:

”Det bliver en kompleks proces. Som jeg også har skrevet i mailen, kan jeg på den ene side godt forstå, at det er forretningsvalget, der sidder i styregruppen. Men samtidig kan det udefra ligne en magtkoncentration, hvor det kan se ud, som om medlemmerne bliver udelukket,” sagde Allan Boye Thulstrup og understregede:

”Vi blev kritiseret på delegeretmødet for, at det var for topstyret.”

I debatten blev det understreget, at det er vigtigt, at der også nedsættes arbejdsgrupper og udvalg, samt laves arrangementer, der sikrer bred medlemsinvolvering.

”Det er ikke styregruppen, der skal lave alt det underliggende arbejde. Mange bliver involveret på forskellige niveauer,” sagde Mogens Blicher Bjerregård.

Processen mod en afklaring om fusion eller ej er opdelt i tre faser, der går fra nedsættelse af styregruppe og arbejdsgrupper samt medlemsinvolvering i fase 1; fase 2 handler om analysearbejde og fase 3 om beslutningsprocessen.

Nøgledatoer:

  • HB har seminar om fusion i juni 2013
  • Den ligeligt sammensatte styregruppe fra KS og DJ mødes ultimo juni 2013
  • Hovedbestyrelsesmøde i DJ modtager redegørelse om det indledende forløb i september 2013
  • Analysearbejdet præsenteres på DJ's Fagligt Forum i foråret 2014
  • Eventuel beslutning på delegeretmøde maj 2015

0 Kommentarer