Studietur til Irland

"En uge i Irland med lejlighed til at møde kvinder fra mange dele af det irske samfund." Sådan lyder tilbuddet fra Ligestillingsgruppen i Dansk Journalistforbund, der inviterer alle interesserede med på studierejse i august.

På programmet står blandt andet møde med kvindelige parlamentarikere, besøg på medier, og udflugt i et "mandefrit" kvarter i Dublin. Formålet med rejsen er at undersøge, hvilke forandringer de irske kvinder har oplevet i de sene-ste ti år – med fokus på ligestilling.

Der er plads til 16 deltagere på turen, som ligger i ugen fra lørdag den 18. august til søndag den 26. august. Pris pr. deltager vil ca. blive 10.000 kroner, og der kan søges om efteruddannelsesmidler. Frist for tilmelding er 1. april, og kan ske til Solveig Schmidt ss@dj-freelance.dk .

0 Kommentarer