Studerende vil kæmpe imod højere løn

Kaj - Medie- og Journaliststuderende, tidligere KaJ, besluttede til deres generalforsamling i lørdags, at der ikke skal kæmpes for højere praktikløn. »Det skal ikke ende med, at en praktikant får mere end en fastansat,« siger formand Mathias Bay Lynggaard

Normalt ser man, at organisationer kæmper for højere løn. Sådan er det ikke hos studenterorganisationen Kaj – Medie- og Journalistuderende (tidligere KaJ), der til deres generalforsamling i lørdags besluttede, at de til overenskomstforhandlingerne i foråret vil kæmpe for, at lønnen for praktikanter ikke skal stige. Lige nu er grundlønnen for en praktikant 15.966 kroner.

»Løngabet mellem praktikanter og journalister er blevet mindre og mindre. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, hvor praktiklønnen stiger og stiger, overhaler praktikanterne de fastansatte på et tidspunkt, og sådan skal det ikke være. Der skal gerne være et vist løngab mellem praktikanter og fastansatte,« siger Mathias Bay Lynggaard, formand for Kaj – Medie- og Journaliststuderende.

Thomas Rønnow, administerende direktør i Danske Mediers Arbejdsgiverforening, bifalder beslutningen.

»Lønnen for praktikanter er vokset alt for meget det seneste stykke tid, så det er yderst fornuftigt,« siger han. 

Thomas Rønnow mener, at det bør overvejes, om lønnen for praktikanterne skal sættes ned.

»Ligesom alle andre uddannelser kunne man overveje, om de studerende ikke bør have SU i stedet for en praktikløn. Jeg siger ikke, at man skal gøre det, men det er en overvejelse værd,« siger han. 

I stedet for højere løn vil Kaj – medie- og journalistuderende kæmpe for andre goder til de studerende i praktik.

»Vi vil gå efter mere og bedre uddannelse, og så vil vi kæmpe for flere velfærdsrettigheder,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Velfærdsrettigheder?

»Ja, for eksempel, at der skal være mulighed for barsel på alle medier. Sådan er det ikke nu,« siger Mathias Bay Lynggaard.

Et andet punkt på dagsordenen i lørdags var et emne, som Journalisten også beskrev for et par uger siden: De manglende praktikpladser til de kommunikationsstuderende. De studerende skal om få uger søge praktik, og Mathias Bay Lynggaard siger, at der stadig ikke er fundet praktikpladser til alle 45 studerende.

»Vi fik at vide, at tallet er 21 pladser nu, og at de har en ansat fuldtid til at finde de sidste pladser. Desværre var der ikke nogen fra ledelsen fra DMJX til generalforsamlingen, men dem vil jeg snart have en snak med,« siger Mathias Bay Lynggaard. 

3 Kommentarer

Tommi Falk Petersen
3. OKTOBER 2013
Hvis praktikken skulle SU
Hvis praktikken skulle SU-godkendes ville det kræve helt nye regler.
For eksempel må man, når man er i SU-lønnet praktik ALDRIG arbejde alene, og gør man det alligevel, uden indsigelser, har man frasagt sig sine muligheder for hjælp fra sin fagforening. Derudover ville man skulle færre timer i praktik, og så vidt jeg lige kan huske, så er sådan noget som flyttetilskud mm. ikke muligt, da det så bliver en lønnet praktik.
Jeg mener også at huske, at der er en tidsgrænse for praktik på SU, som ligger meget lavere end de 12-18 måneder vi har nu, og vi vil derfor få en mindre praksisnær uddannelse.
Vi ville som studerende få mere frihed, og mindre ansvar, men vi ville godt nok også få det svært!

Mvh en tidligere studiepolitiker
Mathias Svane Kraft, formand for Danske Journaliststuderende RUC
3. OKTOBER 2013
Jeg tilslutter mig Mathias
Jeg tilslutter mig Mathias Bay Lynggaards undren. I Danske Journaliststuderende RUC er vi også indstillede på at undersøge, hvad vi kan gøre ved vores løn, så vi også sikrer, at der også er praktikpladser til vores studerende i fremtiden.

Men idéen om SU i stedet for praktikløn er ganske enkelt ikke holdbar - af tre grunde:

1: Det danske SU-system er baseret på, at man ved siden af studierne kan arbejde og derved supplere SU'en, som for studerende bosat i København og Aarhus ikke dækker meget mere end huslejen. Vi kan vist alle blive enige om, at vi ikke får særligt gode journalister, hvis de skal finde studiejob ved siden af en krævende fuldstidspraktik. RUC'ere og SDU'ere vil altså skulle nøjes med ca. 5.600 kr/md i 12 mdr, mens DMJX'ere skal klare sig for det samme i hele 18 mdr.

2: Ingen - med undtagelse af medicinstuderende - kan få SU i mere end 6 år. De journaliststuderende på RUC har en uddannelse, som er præcis 6 år lang, men de forsinkes ofte af et overbureaukratisk universitetssystem, som svigter de studerende groft, når de tager på udveksling og samler viden i andre lande, fordi man ofte ikke vil overføre merit for selv de mest fagligt relevante kurser og derved tvinger de studerende til at forlænge deres uddannelse, så de kan tage nærmest identiske kurser på universitetet - igen.

Nogle studerende har måske også valgt den forkerte uddannelse og læst et semester et andet sted, inden de prøvede kræfter med journalistikken.

Alt i alt vil en praktik kun baseret på SU betyde, at et meget stort antal journaliststuderende, som tager kandidatuddannelser, vil miste deres levegrundlag og vil være nødt til at stifte meget stor gæld.

Der efterspørges konstant bedre uddannede journalister - men en SU-praktik vil afholde mange fra at læse på de ellers fremragende og meget populære journalistiske kandidatuddannelser.

3: Hvis man laver et stykke arbejde, skal man også have løn for det. Når medierne tjener penge på praktikanternes arbejde, er det også kun rimeligt, at praktikanterne får en løn, de kan leve af - og en SU kan man ikke leve af, når der skal betales licens, husleje, avisabonnementer, telefonabonnement, internet, transport til arbejde og så videre.
Mathias Bay Lynggaard, formand, Kaj - Medie- og Journaliststuderende
1. OKTOBER 2013
Thomas, nu har vi udvist god
Thomas, nu har vi udvist god vilje overfor jer forud for forhandlingerne. Og jeg glæder mig, til vi mødes ved forhandlingsbordet.
Det ville være rart, hvis I hos DMA kom os i møde og ikke straks sigtede efter at smide vores medlemmer over på SU.
For hvis det er den vej, I vælger, så kan vi også begynde at grave grøfter igen, ligesom I lader til at gøre.