Studerende vil bijobbe

De journaliststuderende på SDU, Syddansk Universitet, håber, at bijobreglerne bliver afskaffet. De vil have lov til at sælge artikler og indslag.

De journaliststuderende på SDU, Syddansk Universitet, håber, at bijobreglerne bliver afskaffet. De vil have lov til at sælge artikler og indslag.

Det sagde den afgående formand, Benjamin Munk Povlsen, 3. semester, på generalforsamlingen for KaJO, Kredsen af Journaliststuderende i Odense.

"Vi synes, det er utidssvarende, at vi ikke kan pleje kontakt til de medier, vi uddanner os til," sagde Benjamin Munk Povlsen, der går på 3. semester.

Han nævnte bijob-sagen på Jyllands-Posten, hvor 11 studerende blev meldt for bijobberi:

"De ti blev frafaldet igen i løbet af ingen tid," sagde han.

Det blev de, fordi bijobberne omgående stoppede, da de fik besked på det. Meget tyder på, at bijobreglerne bliver taget op på delegeretmøde i 2003.

Jacob Moll, 7. semester, sagde, at når nyuddannede har henvendt sig til forbundet for at få hjælp i forbindelse med opgaver for InMente, så får de at vide, at forbundet ikke kan blande sig, men at de skal prøve at finde et andet arbejde.

"Det er nyt for mig. Jeg ved ikke, hvor de har det fra," siger forbundets næstformand, Fred Jacobsen, da JOURNALISTEN forelægger ham udtalelserne.

"Jeg har ikke udstukket retningslinjer om, at de ikke skal tage job på InMente. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har nægtet at godkende InMente som praktiksted, men det er så blevet godkendt alligevel. Indtil videre betragter jeg InMente som en produktionsvirksomhed som alle andre, og selvfølgelig kan de tage job der.

Fred Jacobsen skelner mellem, om det er studerende eller nyuddannede, der henvender sig for at få gode råd om InMente.

"Hvis de studerende henvender sig, fordi de vil arbejde for InMente, så er der tale om bijob. Det siger vi til dem, uanset om de kan lide det eller ej."

 

Forlænget praktik
De studerende talte om, at TV 2 og TV/MIDT-VEST har brudt praktikaftalen. De journaliststuderende fra Syddansk Universitet, SDU, skal kun i praktik 12 måneder, mens DJH-studerende skal i praktik 18 måneder. TV 2 og TV/MIDT-VEST har i nogle tilfælde forlænget den 12 måneder lange praktiktid til 18 måneder.

"De tror, vi er ligesom dem fra DJH og starter med at lære os noget tv, som vi godt kan," sagde den afgående formand, Benjamin Munk Povlsen, i sin beretning. Han var tydeligt utilfreds med, at Dansk Journalistforbund ikke går længere end til at forsøge at løse problemet med dialog.

TV 2 har ifølge Journalist-forbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård, sagt, at de kun ansætter SDU-praktikanter i 12-måneders stillinger, men at det er de studerende, der presser på for at få 18 måneder.
Til sidst var der valg.

"Hvis man har en lille fagforeningsbandit i maven, så stil op," lød opfordringen. Formanden gik af, og næstformand Martin Sun Larsen, 3. semester, stillede op i klar forventning om at blive valgt uden modkandidater. Men i sidste øjeblik meldte Vicki Therkildsen, 1. semester, sig og fik 38 stemmer mod Martin Sun Larsens 41.

Derefter stillede Vicki Therkildsen op til næstformandsposten mod Trine Søndergard. Det valg blev afgjort med 37 stemmer til Søndergaard og 43 til Vicki Therkildsen, der dermed blev næstformand.

Der var også kampvalg om kasserer-posten, som Tim Visti Olsen, 1. semester, fik.

Bestyrelsen består desuden af Christian Grønning, Lasse Bloch, Trine Søndergaard, Mette Quistgaard, Björg Brend og Lisbeth Christensen.

 

0 Kommentarer