Studerende vil afskaffe Åbent Hus før praktik

Panikdagen skal ændres, og Danske Mediestuderende håber at slippe af med Åbent Hus-ugen. »Medierne konkurrerer om at holde Åbent Hus tidligt mandag og presser de studerende til at sige ja til en aftale med det samme,« siger formand Merete Lindstrøm

Den traditionelle Åbent Hus-uge, hvor praktiksøgende studerende besøger udvalgte praktiksteder for at se dem an, kan være fortid.

Praktikudvalget skal den 14. januar vedtage en ny model for de studerendes praktiksøgning, og som Journalisten tidligere har beskrevet, er der lige nu to forslag i spil. En model, hvor Åbent Hus-ugen bliver skåret ned til tre dage, og en, hvor Åbent Hus bliver helt afskaffet.

Hos Danske Mediestuderende foretrækker man en model uden Åbent Hus.

»Både medier og studerende har ønsket, at der skal være en Åbent Hus-uge. Men den har ikke fungeret efter hensigten. Problemet er, at medierne konkurrerer om at holde Åbent Hus tidligt mandag og presser de studerende til at sige ja til en aftale med det samme,« siger Merete Lindstrøm, der er praktikant på DR Nyheder og ny formand for Danske Mediestuderende.

Enighed om at droppe forhåndsaftaler

Der er enighed blandt både medier, studerende og uddannelsesstederne om, at dette efterårs forsøg med ikke bindende forhåndsaftaler skal afskaffes.

»Vores ønske var, at medierne og de studerende åbent og ærligt skulle kunne sige, hvem de var mest interesserede i. Men i praksis er de studerende blevet presset til at sige ja til bindende forhåndsaftaler allerede mandag morgen. Og vi har aldrig ønsket, at der skulle være bindende forhåndsaftaler,« siger Merete Lindstrøm.

Hun medgiver, at det principielt set ville være bedst at bevare Åbent Hus, men:

»Vi er bekymrede for, at hvis vi igen laver Åbent Hus-uge, så vil de største medier fortsat forsøge at presse studerende til at indgå aftaler allerede om mandagen.«

I stedet ønsker de studerende et nyt system, der starter med en praktikmesse, og hvor medierne kan læse ansøgninger længe før Store Match Dag – bedre kendt som Panikdagen.

»Vi foretrækker en model uden Åbent Hus-uge, men med en praktikmesse og derefter ansøgninger efterfulgt af en samtale-uge. På den måde bliver der åbnet for, at medierne kan nå at få og rent faktisk læse ansøgningerne fra de studerende. I efterårets runde savnede mange medier ansøgningerne. Det betyder jo også noget for dem, om de studerende kan skrive en ansøgning målrettet netop dem,« siger Merete Lindstrøm.

Samtaleuge i stedet for åbent hus

I forslaget uden Åbent Hus bliver der lagt op til en model, hvor medierne får ansøgningerne fredag formiddag inden "samtale-ugen". Det ligger ikke fast, hvornår medierne kan begynde at ansætte. Men det vil formentlig enten være fredag, når ansøgningerne er frigivet, eller mandagen efter i den uge, som skal være en såkaldt samtale-uge.

»Vi håber på at kunne undgå, at de studerende bliver presset til at sige ja til noget allerede mandag morgen, hvis medierne skal give et tidspunkt for, hvornår de vil have den enkelte til samtale. På den måde kan de studerende også nå at lave andre aftaler om samtaler. Så får vi et system, der minder lidt mere om en almindelig ansættelsesproces,« siger Merete Lindstrøm.  

Men sker der ikke bare det, at medierne så holder op med at afholde samtaler. Så bliver det som før, hvor medierne ansætter, så snart det er tilladt, og så er der ikke tid til egentlige samtaler?

»Jo, det risikerer vi. Men det gør vi, uanset hvilken model vi vælger. Vi kan ikke tvinge medierne til at holde samtaler, og vi har ikke nogen sanktionsmuligheder,« siger Merete Lindstrøm.  

Vil undgå 20 studerende i en sofa

Hun erkender, at det er næsten umuligt at stoppe dem, der vil snyde.

»Det væsentlige ved sådan et system vil være, at medierne ikke kan kalde 20 studerende ind i en sofa, hvor de skal sidde og vente på måske at blive kaldt ind til en samtale. Vi ved godt, at vi ikke kan undgå, at nogle af medierne vil forsøge at kapre studerende allerede ved praktikmessen. Men snyd kan vi næppe helt forhindre, uanset hvordan systemet er skruet sammen.«

Merete Lindstrøm slår fast, at målet er at lave en model, der sikrer mere ro, når den indledende panik er overstået.

»De store og populære medier og de mest eftertragtede studerende skal nok finde hinanden uanset hvad. Det handler om at få dem til at finde hinanden uden for meget kaos. Når de pladser er væk, skal vi have en proces med langt mere ro på, hvor de studerende ikke spilder deres tid på nogle pladser, der allerede er optaget. I stedet kan de søge bredere og se, at der også er mange andre spændende praktikpladser,« siger Merete Lindstrøm.

I praktikudvalget bliver der også argumenteret for, at en afskaffelse af Åbent Hus-ugen er et bedre alternativ end at beholde den i en tre-dages udgave.  

”Desuden bliver det svært at argumentere for, at en uge, der i forvejen var alt for presset, nu bliver til tre dage. De store medier kommer til at lægge beslag på alle dagene – og så forsvinder den sidste rest af oprigtig nysgerrighed på mindre kendte medier,” står der blandt andet i udkastet til forslaget.

Holder fast i lille panikdag

I begge forslag holder man fast i sidste års nyskabelse, hvor selve Store Match Dag på DMJX i Aarhus er reduceret til et mindre arrangement kun for de studerende og praktiksteder, som endnu mangler en plads eller en praktikant.  

»Store Match Dag var mindre panisk i forhold til tidligere år. Det skyldes, at ansættelsesperioden var spredt længere ud. Det vil vi gerne holde fast i, men kombinere det med, at den uge, som var slem sidste år, bliver bedre. Den skal være mindre panisk, mindre hektisk og langt mere gennemsigtig, så alle kan se, hvilke pladser der er optaget, og hvilke der ikke er,« siger Merete Lindstrøm.    

Den øgede gennemsigtighed håber praktikudvalget at kunne sikre ved at kræve, at indgåede aftaler med det samme skal registreres online. 

 

Nedenfor kan du se en oversigt over forløbet i de to foreslåede modeller – der citeres fra udkastene til de to modeller:

Model med Åbent Hus

Mandag den 11. april – Opslag og hjemmesider offentliggøres.

Tirsdag den 12. april – Praktikmesse i Odense.

Onsdag, torsdag og fredag den 13.–15. april – Åbent Hus.

Under åbent hus og ved praktikmessen må der føres samtaler, aftales videre kontakt – men der indgås ikke aftaler. Det skal stå klart for virksomhederne, at de studerende er frit stillet til at vælge indtil mandag 18. april, og lige så klart for de studerende, at virksomhederne er frit stillet.

Det giver de studerende og virksomhederne tre dage, hvor de kan sondere markedet og føre samtaler.

Lørdag den 16. april og søndag den 17. april – De studerende skriver og sender ansøgninger.

Mandag den 18. april fra kl. 08.00 – Der kan indgås aftale. Og en aftale er bindende for begge parter. Om disse aftaler indgås telefonisk, ved personlige samtaler eller pr. mail er op til virksomheder og studerende afhængig af forudgående kontakt.

Torsdag den 21. april holdes i Aarhus Store Match Dag for de praktiksteder, der ikke har fået praktikanter, og de studerende, der ikke har fået plads.

Model uden Åbent Hus

Mandag den 11. april – Opslag og hjemmesider offentliggøres.

Tirsdag den 12. april – Praktikmesse i Odense.

Onsdag den 13. og torsdag den 14. april – De studerende researcher og skriver ansøgninger.

Fredag den 15. april kl. 10 – Medierne kan se de studerendes ansøgninger.

Mandag den 18. april til fredag den 23. april – De studerende har fri for at kunne tage til samtaler.

Tirsdag den 26. april kl. 17 – Lille Match Dag.

Modellen er uden åbent hus – ikke fordi vi ikke mener, åbent hus-ugen har/har haft en funktion – men fordi den også er arnestedet for alle problemerne. Det er i mødet mellem arbejdsgiver og praktiktager, at aftaler indgås, og pres opstår.

 

0 Kommentarer